şükela:  tümü | bugün
 • galatasaray lisesi'nden boğazkesen'e doğru inerken solda kalan bir terzi.
  ayrıca çok tatlı bir kedileri var, kocaman kocaman tüyleri var.
  son olarak duyduğum en güzel mekan isimlerinden biri.
 • elisa testiyle nicel olarak ölçülebilir
 • immün sistemin özgül ürünleri ile etkileşen maddedir.
 • antikorlarla etkileşime geçebilen genellikle vücut direnci düştüğünde ortaya çıkan ayrıca aşı yapımında da kullanılan fırsatçı patojen mikroorganizlardır.(aşı yapımında zayıflatılmış olarak vücuda verilip immün sistem uyarılması esasına dayanır)
 • antijen vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı moleküllerdir.

  genellikle protein ve polisakkarit yapısında canlı organizma kısımları ya da büyük moleküllü proteinler ve bunlara bağlanmış karbonhidratlar, nükleik, lipidik kısımları ya da ürünleridir.

  en önemli antijenler bakteri lerinin yapısına girenlerdir. bir antijen iki elementten oluşur: protein bir madde ve hapten. antijen-antikor tepkimeleri vücuda zararlı mikroplarla savaş gibi birçok olayda rol alır.

  bağışıklık ya da hastalığa direnç gösterme, vücuda giren antijenleri antikorlarla yokedebilme yeteneğidir. bu madde aynı zamanda hücre zarındaki glikoproteinlerin yapısına katılır.
 • bir organizmaya girdiğinde bu organizmanın özel antikorlar oluşturmasına yol açan her çeşit madde.
  molekül kütlesi genellikle yüksek olan antijenler, farklı kimyasal gruplarda toplanırlar.
  molekül kütlesi düşük antijenler ancak molekül kütlesi yüksek proteinlerle birleştiklerinde gerçek antijen etkisi kazanırlar.
 • bağıştıran ya da antijen vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı moleküllerdir.

  antijenler genellikle protein ve polisakkarit yapısında canlı organizma kısımları ya da büyük moleküllü proteinler ve bunlara bağlanmış karbonhidratlar, nükleik, lipidik kısımları ya da ürünleridir. en önemli antijenler bakteri lerinin yapısına girenlerdir. bir antijen iki elementten oluşur: protein bir madde ve hapten. antijen-antikor tepkimeleri vücuda zararlı mikroplarla savaş gibi birçok olayda rol alır.bağışıklık ya da hastalığa direnç gösterme, vücuda giren antijenleri antikorlarla yok edebilme yeteneğidir. bu madde aynı zamanda hücre zarındaki glikoproteinlerin yapısına katılır.
 • bcr * ve antikorlar tarafından tanınabilen bütün yapılara verilen isimdir. vücuda dışardan girmesi, başka bir türe ait olup olmaması, neoplastik olması, self olması, rekombinant olması vs gibi özelliklerine bakılmadan; b hücreleri ve antikorlar tarafından tanınan bütün moleküller antijendir.

  - hasan insanından ayşe insanına kan transfer ettim. hasan a grubu kan, ayşe b grubu. a, bir antijendir. ayşe için yabancı bir antijendir, fakat bir antijendir. vücutta immün yanıt oluşturur.

  - hasan insanından kan aldım buzdolabına attım. 6 ay sonra hasan bisiklet yarışı için bu kanı tekrar kendine naklettirdi (çakal herif, doping yapıyor). hasan'ın kan grubu a. verdiği kan da a grubu. kendine tekrar nakil yapıldığında immün yanıt oluştu mu, hayır. a, bir antijen değil miydi, evet. neden immün yanıt oluşmadı peki, çünkü self antijen.

  - kök hücre bankasından timothy ray brown insanına kök hücre * nakli yaptım. kök hücrelerin antijenleri başka, timothy'nin başka. kök hücreler gidip kemik iliğine yerleştiler ve kan hücrelerini üretmeye başladılar. bu yeni üretilen hücreler, kanda halihazırda dolaşımda olan bütün hücrelere saldırıp yok etmeye başladılar, graft-versus-host hastalığına sebep oldu yani. eski hücrelerin yüzeyindeki antijeni tanıyıp ona göre saldırdı yeni hücreler. self, ama antijen. (bkz: the berlin patient)

  - hastaneye gittim serum takılacak, hemşire antisepsiyi iyi yapmadan damar içi kateter taktı. bir süre sonra kateter bölgesi kızarıp kaşınmaya başladı. geçmiş olsun, kateter giriş yeri enfeksiyonu. kızarıklığın sebebi immün yanıt. immün hücreler, bakteri yüzeyindeki yabancı antijenleri tanıyıp o antijenlere sahip bakteri hücrelerini yok etmeye başlar. bu immün yanıta sebep olan bakteriyel moleküller antijen midir, evet.

  - hasta oldum, doktor penisilin iğne yazdı. 10 iğnenin 9 tanesini oldum (iğneleri olmadan önce koluma her seferinde test yaptılar), son iğnede kol testinde kızarıklık oldu. alerji çıktı bir anda. penisiline karşı vücutta antikor gelişmiş demek, ve penisilin kullanamazsınız artık. penisilin bu durumda bir antijen midir, evet.

  antikor=soluble bcr. b hücreleri, yüzeylerinde bir reseptör taşır kendi spesifik oldukları antijene özgü. b-cell receptor dediğimiz molekül bu, ve yüzeye bağlıdır. antikor üreten hücreye dönüştüğü zaman bu yüzey reseptörünü üretip üretip kana salmaya başlar, ki biz buna antikor diyoruz.

  teknik olarak antijen, sadece antikor ve bcr tarafından tanınan moleküllerdir. yapısı ve kaynağı önemli değildir. doğal, sentetik ya da yarı-sentetik olması önemli değildir. hiçbir şey önemli değildir. antikor veya bcr tarafından tanınıyorsa antijendir, tanınmıyorsa antijen değildir.

  her antijen immün yanıt oluşturmaz, fakat her immünojen immün yanıt oluşturur (ve her immünojen bir antijendir).

  ayrıca, bu antijenlerin kırpılıp, işlenip, t hücrelerine sunuldukları güdük formlarına da biz antijen diyoruz. teknik olarak onlar da antijen, çünkü t hücreleri bunları tcr (t-cell receptor) aracılığıyla tanır. tcr, bcr, antikor hepsi immunoglobulin superfamily ailesine mensup proteinlerdir. benzer yapıda, benzer işlevdedir, hepsi bir antijeni tanır ve immün yanıt oluşturur.
 • virüs gibi, vücudun bağışıklık tepkisini uyaran moleküler bir protein. bağışıklık sisteminin antikor üretmesini tetikleyen herhangi bir madde, daha çok enfeksiyon yaratan ya da zehirli maddeler için kullanılır.