*

şükela:  tümü | bugün
 • m. s­. 18. yy’da dini ilgisizlik temeline dayalı o­la­rak ge­li­şen siyasi ve dini akım. kilisenin doğ­malarına, imtiyazlarına, mülklerine ve si­yasi nüfuzuna karşı çıkan bu hareket m. s. 1789 fransız ihtilalinde aktif rol oynadı. bu akım sonradan portekız, ispanya ve i­tal­ya­‘ya da yayılmıştır.
 • kilisenin ve ruhban sınıfının politik etkisine karşı durulması ve bunların politikadan uzak tutulması yolundaki uygulamalardır. daha ziyade katolik kilisesinin siyaset alanına karıştığı ülkelerde bir kısım partilerin uyguladıkları bir politikadır.
  (bkz: antiemperyalizm)
 • türkiye'deki chp-mhp seçmenlerinin çoğunun desteklediği akım.
 • antiklerikalizm isminden de anlaşılabileceği gibi kilise karşıtlığından gelmektedir. (bkz: clergy) (bkz: anticlericalism)
  roma katolik kilisesini aydınlanma sırasında büyük engel olarak gördükleri için bu düşünce gelişmiştir. engizisyonlar, işkenceler, kilise güçlerini yozlaşmış olması bu düşüncede hep etkiliydi.

  diderot: ''hıristiyanlardan daha iyi olduğumuzu göstermeliyiz. bilimin iyi insanlar yapmakta tanrıdan daha iyi olduğunu göstermeliyiz.

  voltaire, montesquie ve bir çok aydınlanmacı düşünce antiklerikaldir. aynı zamanda jakobendirler, pozitivisttirler. hatta bazı çılgın fikirleri vardır, yeni din oluşturmak gibi. reel politiğe de yansımıştır, portekizde, fransada, rusyada. kiliselerin mallarına el konulması, cizvitlerin kovulması, ortodoks kilisesini gücünün sınırlandırılması, monarkların güçlendirilmesi gibi. bir nevi laikliğin inşası.

  yüzeysel bir yorum olarak görünebilir ancak batı ülkelerinin şuanki doğuya kıyasla gelişmişliklerini antiklerikalizmi 1700ler gibi erken bir dönemde geri dönüşü olmayacak bir şekilde halletmelerinde buluyorum.
 • doğru yazılışı anti-klerikalizm olup; kamusal ve politik yaşam veya bir kişinin günlük hayatı üzerindeki, kurumsal dini güçlere ve etkilere karşıt olan tarihi bir harekettir.

  bu hareket, sekülarizmden daha aktif ve partizan bir tavır sergiler.

  doğuş yeri itibariyle hristiyanlık ve kilise karşıtı bir hareket gibi algılansa da günümüzde her türlü dini baskıya karşı bir hareket olma niteliğini kazanmış bir hareket olarak tanımlanabilir.
 • eğer anladığım gibiyse desteklediğim akım. bir nevi disestablishment
 • antiklerikalizmin laiklikten farkı, din işleriyle devlet işlerini birbirinden ayırmaktan çok, papaz sınıfına karşı açıkça bir düşmanlık beslemesidir
hesabın var mı? giriş yap