şükela:  tümü | bugün
  • (bkz: anthroposophy). rudolf steiner tarafindan temelleri atilmis olan felsefe akimi.
  • kelime anlamı: insana dair bilgi, keramet
  • bilgeliğin ve evrene dair doğru bir kavrayışın anahtarının insanın kendisinde bulunduğunu savunan felsefi akım. bu akımın fikir babası rudolf steiner'dir.
  • isa’nın yeryüzünün ışığı, golgotha’nın da dünya tarihinin temel ögesi olduğu konusunda özel bir görüş ileri süren hıristiyan ezoterizmine dayanır.

    insanoğlundaki ruhu, evrendeki ruhla birleştiren bir bilgi yolu olmak iddiasındadır ve insanın, -idea’yı gerçekliği içinde kavradığında- tanrılarla birleşebileceğini ileri sürer. geliştirilmesi ve uygulanması gereken manevi algılama, evrenin en derin ve tümel yasalarını kavrar. bu yasalar metafizik ve teolojiden agronomi, pedagoji, tıp, sanata kadar uygulanacaktır.
  • felsefi altyapili sivil toplum orgutlerinin esasini olusturur.
  • almanya'da sayıları iki yüzü bulan (bkz: waldorf okulları)nın eğitim felsefelerinde örtük olarak bulunduğu iddia edilen, hristiyan (bkz: ezoterizm)inin hala varlığını sürdüren nadide örneklerinden biridir. bu söz konusu okullarda (bkz: rudolf steiner)'in öne sürmüş olduğu olduğu antropozofik felsefeye-inanışa dair öğelerin açıktan, kitaplar yoluyla değil telkin yoluyla yapıldığı iddia olunmaktadır. elbette okullar bu iddiaları reddetmektedir.
  • tin bilim. insan olmanın bilgeliği ya da insan olmanın bilinci olarak açıklayabileceğimiz antropozofi* 20. yüzyılın başında rudolf steiner tarafından öne sürülen bir akımdır.