şükela:  tümü | bugün
 • insanın genetik mühendislik ile işgücü yaratmak için etler tarafından üretildiğini, savaşların da kaos ve karışıklık ile dünyayı idarelerinde tutmak için yine onlar* tarafından çıkarıldığını öne süren zecharia sitchinin babil ve sümer metinlerinde geçtiğini belirttiği, anlamı "yukarıdan aşağıya gelenler" olan sözcük.
 • anunnaki hükümdarın dölü anlamına gelmektedir. özellikle sümercede tanrılar, özellikle ilk doğan ve kişisel isimlerle birbirlerinden farklılaşmamış tanrılar için kullanılan bir kelime olarak metinlerde görülür. bir sümer ilahisinde girsu'daki tapınağın inşaatına yardımcı olmakla görevlendirildikleri söylenir ve iyi kalpli lama- tanrıçaları ile bağlantılandırılılar. gök tanrı anu anunnakilerin kralı olarak tanımlanır. yaratılış efsanesinde tanrılar güruhu göğün ve yerin anunnakileri olarak anılır.
 • louvre müzesinde mezopotamya uygarlıkları bölümünü gezerken anunnakilerle ilgili çeşitli kabartma ve heykel tasvirlerini gördüğünüzde "dur bir dakika ya, bize lineer tarih adına öğretilen şeyler hafif fasa fiso galiba" diye düşündürten, 2005 içinde bu konuyla ilgili bir üçlemenin ilk filminin yayınlanacağı ve tevrat'ın yaradılış bölümünde nefilim olarak bilinen (çevirisi giants/devler diye yapılmış ama pek çok araştırmacı yıldızlardan düşenler olması gerektiğini düşünür) ileri ırk.

  edit: filmin yayını muhtemelen 2007'ye kaldı. yönetmen jon gress independent film olduğu için paramız bitti diyor, underground forumlar filmin yayınına birileri izin vermedi diyor vs. toz duman ortalık yani.
 • (bkz: ananinki)
 • malefactorlerin asıl, ama çok bilinmeyen ismi.

  (bkz: demon the fallen)
 • bir inanışa göre, bundan 450 000 yıl önce, "nibiru" ya da "marduk" adlı bu gezegenden bazı mineraller almak üzere dünyamıza yollanmış olan ekibe verilen isimdir. başlarında, sümer dininin en büyük tanrısı olan enlil vardı. enki, inanna, ninlil, ereşkigal gibi diğer "tanrı"lar da aslında bu ekibin "beyin takımı"nı oluşturmaktaydı. gelirken, yanlarında madenlerde çalıştırmak üzere eğitilmiş iri cüsseli, devasa işçiler getirmişlerdi ki bunlar tevrat'taki "nefilim"e denk geliyordu. bir süre sonra ağır şartlara isyan eden devlerin yerine, dünyadaki varolan en uygun yaratık seçilmiş, bu maymunsu yaratık üzerinde genetik işlemler uygulanarak "insan nesli" geliştirilmişti.

  annunakiler arasında, bu insanlarla ilişki kuranlar da çıkmıştı ve bir anlamda "melez tür" yaratma deneyleri yapılmıştı - aynı, yaratılış bölümünde "tanrının oğullar,ı insan kızlarını eş olarak seçti" ayetinde söylendiği gibi. tevrat'ın "genesis" bölümünün 6. kısmında adları geçen ve tufan'dan önce insan oğullarının kızlarıyla evlenen "nefilimler" in 12.ci gezegenden geldiği yazar. "nefilim" sözcüğünün özgün anlamı "tanrı'nın oğulları" veya "göklerden gelen devler"dir. onbinlerce yıl bu insanları çalıştıran nibiru sakinleri, yani "annunakiler", isa'dan önce 1600 dolaylarında, aralarındaki bir dizi karışıklık sonucu dünyadan ayrıldılar. bir sonraki gezegen yörüngesi yaklaşımında, yani 3600 yıl sonra geri dönecekleri söyleniyor. bu da 2012 yılına denk geliyormuş.
 • bunlarla ilgili rivayetlerden biri de altınla ilgilidir. rivayetlere göre bu yaratıkların gezegenleri için altın gerekiyormuş, hatta dünyaya gelme sebeplerinden biri de buymuş. ilk geldikleri zamanlarda insanları altın bulmak için çalıştırıyorlarmış. hatta giza piramidi de altın deposuymuş. ve hatta el dorado'da bunların uzay gemilerinin üssüymüş... işte insanlar bunlara isyan edip otoriteyi geri aldıklarında bir şekilde altın geleneği devam etmiş, falan filan...

  ctrl+f yapıp "gold" kelimesini aratın: http://www.zetatalk.com/index/blog0926.htm

  tabi bu rivayetlerin bilimsel değeri yoktur. ama annunakiler gerçekten gizemli sümer tanrılarıdır. annunaki'nin anlamı "soylu kandan olan" demekmiş. balık şekli dış görünüşü gözlerden kaçmasın(soldaki)... balık adamlarla ilgili anahtar kelimeler "nommo", "dagon".
 • (bkz: mınakii)
 • alpha draconian denen bir ırkın, dünyamıza gelip işgal ettikten sonra, genetiklerimizle oyanyarak, aramıza karışan kesimidir. günümüzde hala yöneticidirler. bush( baba oğul), clinton , dick çeyni gibi insanlar bu ırka mensuptur, yahut onun yardakçısıdırlar. orion grubu tarafından yönetilmektedirler, daha doğrusu orion grubunu yönetmektedirler.