*

şükela:  tümü | bugün
  • aristoteles'in ünlü yorumcularındandır. akıl hakkında bir eser yazmış ve bu eser ix. yüzyılda ishak ibn huneyn tarafindan arapçaya çevrilmiştir. bu eserin gerek islâm meşşâîleri gerekse batı skolastik düşünürleri üzerinde önemli etkiler yaptığı bilinmektedir. aristoteles'in ikili tasnifine mukabil iskender aklı, heyûlânî akıl (intellectus materialis), meleke halindeki akıl (intellectus qui habet habituın) ve fa`âl akıl (`intellectus agens) olmak üzere üç kategoride inceler.
    http://www.felsefeekibi.com/…ite/default.asp?pg=478
  • 3.yy başlarında lykeion’u yöneten latin filozof. bu sürede içinde yaptığı aristoteles yorumları, orta çağda özelikle thomas aquinas için büyük önem taşıdı. içkin tanrı anlayışına karşı çıkarak, aşkın tanrı anlayışını savundu. zihinden tamamen ayrı bir varlık olarak gördüğü ruhun, bedeni kuran ögeler karışımından başka bir şey olmadığını ve ölüm anında çözülüp gittiğini savundu.
  • araplar kendisinden iskender al afrodisi olarak bahseder.