şükela:  tümü | bugün
 • tasarım, geliştirme ve üretim için nato kalite güvence gereklerini içeren standard. iso-9001 kalite yönetim sistemi isterlerinin üzerine ek isterleri bulunmaktadır.

  bu standardın en belirgin farklılığı, devlet kalite güvence temsilcisi(dkgt) dir.

  sözleşme gereklerinin karşılandığına dair güvenin, uygun milli makamlar tarafından oluşturulması amacıyla, alıcı adına görev yapan devlet kalite güvence temsilcisi(dkgt), standarda sahip kuruluşu tüm sözleşme faaliyetlerinde yerinde denetler.

  aqap-2110 standardı gereği, ilgili kuruluş tarafından dkgt'ne aşağıdakiler sağlanmalıdır;

  * sözleşmede geçen faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesislere giriş hakkı,

  * sözleşmedeki gereklerin yerine getirilmesi ile ilgili bilgi,

  * kuruluşun standarda uyumunu değerlendirmek için sınırsız olanak,

  * dış tedarikçilerin standarda uyumunu değerlendirmek için sınırsız olanak,

  * ürünün, sözleşme gereklerine uygunluğunu doğrulamak için sınırsız olanak,

  * sözleşme gereklerinin uygun tamamlanması için ürünün değerlendirilmesi, doğrulanması, geçerli kılınması, testi, muayenesi veya serbest bırakılması için gerekli yardım,

  * devlet kalite güvence faaliyetlerini yerine getirmek için kolaylık(yer tahsisi) ve olanaklar,

  * devlet kalite güvence faaliyetlerini yerine getirmek için kullanılmak üzere gerekli teçhizatın hazır bulundurulması,

  * gerektiğinde, bu tür teçhizatın çalıştırılması için yüklenici ve/veya dış tedarikçi personeli,

  * bilgi ve iletişim olanaklarına erişim,

  * ürünün şartnameye uygunluğunu onaylamak için gerekli dokümantasyon,

  * elektronik ortamda olanlar da dahil olmak üzere, gerekli dokümanların kopyaları,

  * risk yönetimi planına erişim hakkı, risk planlarını ve revizyonlarını reddetme hakkı,

  * sözleşmeyle ilgili, dkgt tarafından rapor edilen herhangi bir şikâyet veya eksikliğin, müşteri şikâyeti olarak kayıt edilmesi,

  * bir ölçme cihazının kalibrasyonu geçersiz olduğunda; yüklenici, teslim edilen ürünleri veya doğrulama, geçerli kılma ve kabul sonuçlarını etkilemesi halinde, önceki ölçüm sonuçlarındaki uygunsuzluğun etkisinin dkgt'ne bildirilmesi. dkgt ölçümlerin kalibre edilmiş teçhizat ile tekrar yapılmasını isteyebilir.

  * uygunsuzlukların ve gerekli düzeltici faaliyetlerin dkgt'ne bildirilmesi,

  * tüm yeniden işleme, tamir ve olduğu gibi kullan işlemlerinin dkgt tarafından reddetme hakkı,

  * iç tetkik kayıtları, iç değerlendirme ve diğer objektif kanıtların dkgt tarafından kolayca ulaşılabilir olması,

  * ürün kalitesini etkileyecek organizasyondaki değişikliklerin dkgt'ne bildirilmesi,

  * sözleşme gereksinimlerine uygunluğu etkileyebilecek, yönetim gözden geçirme sonucunda önerilen faaliyetlerin dkgt'ne bildirilmesi.