şükela:  tümü | bugün soru sor
 • cinlerin gulyabanilerin bol oldugu bir mitoloji. kucuk tanrilardan, esas tanriya ulasan emanationism tandansli inancin mitik kahramanlari ile dolu. vikipedia ilginc bir anlatimla ele almis konuyu;

  "politeizm, henoteizm ve arap mitolojisinde allah

  arap mitolojisinin öğeleri belirgin biçimde günümüze ulaşamamıştır, yine de daha sonra islam döneminde bazı kaynaklarda çok kısa ve yalınca tanımlandıkları olmuştur. ayrıca islam dininin kutsal kitabı kur'an'da dönemin araplarının inançlarına dair bazı tanımlar içermektedir. örneğin kur'an'da islam öncesi araplarının cinlere tapındığı (34/41), meleklere tapındığı (43/19) ve dişi tanrıçalara tapındıkları (4/117) geçmektedir. arap mitolojisine dair kur'an'da geçen en belirgin öğe belki de onların yaratıcı sıfatı bulunan belirli bir baş tanrıya tapındıkları fakat bunun dışında, belki de bu baş tanrı ile kendileri arasında aracı olmaları için, çeşitli daha küçük tanrılara tapındıklarıdır (29/61,63; 39/3 vd.). ayrıca tapındıkları ve putperestlik geleneğini sürdürdükleri bu tanrıların bir kısmını allah'ın kızları yani baş tanrının çocukları olarak gördüklerine dair ifadeler de vardır. bu düşünceleri destekleyecek şekilde dönemden bugüne kadar ulaşan bazı şiir metinlerinde, "allah" adıyla andıkları yüce bir tanrı'ya dair bilgiler bulunmaktadır.[11] yine de bunun daha sonraki dönemlerde müslümanlar tarafından, politeistik tanrıların isimleri yerine metinlere geçirildiği şeklinde iddialar da mevcuttur. genel görüş bu iddaları içinde çeşitli putların ve politeistik inançta inanılan tanrı isimlerinin yer aldığı şiir parçalarının da bugüne ulaştığı gerekçesiyle reddeder. ayrıca ibnu'l-kelbî'nin kaleme almış olduğu "kitabu'l asnam"da arapların allah adıyla andıkları bir tanrının yanı sıra farklı tanrılara da tapındıklarına dair bilgiler mevcuttur. ek olarak bazıları allah isminin mekke'de bulunan putlardan veya politeistik tanrılardan birinin adı olabileceğini veya yüce bir tanrının isminden çok genel anlamda tanrı sözcüğü yerine kullanıldığını öne sürmüşlerdir. sonuç olarak arap mitolojisinin tamamen politeistik bir temel üzerine mi kurulduğu yoksa daha çok henoteistik bir temele mi sahip olduğu bilimsel anlamda belirsizdir. """"

  (bkz: http://tr.wikipedia.org/wiki/arap_mitolojisi)
 • (bkz: putperestlik)
 • bugünkü hali için (bkz: musevilik) ve (bkz: islam)

  her kim, nasıl bir argümanla itiraz ederse etsin bugün kendini yahudi ve müslüman olarak adlandırmış milyonlarca insan, aslında 5000 yıllık bir antik mitler bütününün devamına inanmaktadır.

  (bkz: enuma eliş)
  (bkz: gılgamış destanı)
 • (bkz: dini intihal)
 • eger gecmis gelecegin emaresi ise bugun bizim islam dini degidimiz inanclar kumesine bizden 1000 sene sonra yasayacak insanlarin verecekleri ad. 1000 seneye dunya kalmaz, kiyamet kopar kesin diye dusunuyorsaniz onun da onceden dusunulmusu var. (bkz: mayalar)
 • bünyesinde musevilik, hristiyanlık, müslümanlık gibi eserleri bulunduran mitoloji.
 • onun 21. yy'daki varlığına şahit olmak, canlı bir dinozor görmek gibi. ilginç ama tehlikeli.