şükela:  tümü | bugün
 • yoksul sanat. italya'da 1967'den itibaren gelişmeye başlayan uluslararası avangard sanat hareketi
 • (bkz: fakir sanat)

  handiyse aynı başlığı almış bi kitap var (üstteki bkz'deki, evet). orijinal ismi, ars od impoverishment beckett, rothko, resnais.

  "farklı disiplinlerde yapıt veren üç sanatçı aracılığıyla yol alan fikir sanat tartışması, yazarlarının da dile getirdiği gibi, sanatın kutsal bir haleyle ululandığı günümüz dünyasında sanat eserinin varlık sebepleriyle ilgili iki temel ayrımsala dikkat çekiyor: tanrısal sözün kalıtçısı, taşıyıcısı olan yüce sanatçı yerine kekeleyen münzevi ve incelmiş bir ifade biçimi olmak yerine hiçbir şey söylememenin saklı mucizesiyle yarattı. bu haliyle sanat yapıtını kültürel bir direniş formu olarak gören yazarlar, yapıtı sınırlayan tüm estetik biçim ve kurgu tekniklerinin ötesinde, sadece yalınlık olarak algılanan, içeriksiz, basitleştirici kavrama momentlerini de bir kenara bırakıyor. sanat yapıtının yetkeci olduğu kadar basit içeriğine de yüz çeviren bersani ve dutoit, yapıtın dokusunda insanın kendi yazma, okuma, anlamlandırma uğraşını boşluğun, giriftliğin, yansızlığın, unutuluşun şiddetinden sakınmadığı açık ve yoksun yapıta, fikir sanata odaklıyor dikkatini."

  (arka kappak)
 • yoksul sanat olarak ta bilinen, arte povera ismi, 1970’te turino’daki museo civico’da ‘arte povera’ isimli sergiyi düzenleyen eleştirmen germano celant tarafından türetilmiştir. sanat piyasasına ve buna bağlı olarak işleyen sanat sistemine karşı çıkan bir akım olan ‘yoksul sanat’ın başlıca özelliği, modernist toplumun değerleriyle zıtlık oluşturması bakımından, kullanılan malzemelerin, gündelik yaşamdan gelen gayet sıradan nesneler olmasıdır. su, toprak, ağaçlar ya da canlı hayvan gibi doğada bulunan, sıradan, özetle “yoksul” nesneler yoksul sanat için sanat alanına dâhil edilebilecek nesnelerdir. bu anlamda kullanılan malzemelerin doğal yapılarından kaynaklanan özellikleri, geçirdikleri değişimler ve temsil ettikleri şeylerin izleyici üzerinde yarattığı etkiler önemli olmuştur. yoksul sanat’çılar için önemli olan, eserin izleyiciye entelektüel olarak değil, duygusal ve duyumsal olarak sunulmasıdır. 1960lı yıllara damgasını vurmuş minimal sanat’ın endüstriyel ürünleri kullanmasının tersine yoksul sanat çok daha fazla doğaya dönük bir tutum sergilemiştir. yoksul sanat ile ilgili sanatçılar, 20. yüzyıl sanatının malzeme dağarcığını zenginleştirmekle kalmamış, farklı malzemelerin süreç içindeki değişimini gözlenebilir kılarak sanat deneyiminin sınırlarını genişletmişlerdir.
 • bu akımın etkisinde tasarlanmış bir otel-bar-restoran: http://www.straf.it/
 • italyan sanat hareketi.

  yeni edit:
  80 yaşında gözlerini hayata yummuştur.

  kaynak
 • it: yoksul sanat.

  endüstriyel malzemeleri sanatsal düşünceleri temsil edebilecek bir düzeye getiren, belli başlı sanatsal yüzeyleri/mecraları terk ederek rastlantı ve yazgılara değer veren akım.

  örneğin bir resimsel yüzey olarak tuval terk edilmiş, onun yerine bazen en basit, bazen en karmaşık yüzeyler kullanılır olmuştur: yerler, tarlalar, duvarlar, taş, çimento gibi. arte povera bazen çatı kirişlerine, bazen de ağaçlara tutunur.

  michelangelo pistoletto'nun, ünlü paçavralar içinde venüs isimli çalışması, değerli ile değersizi, tarihsel ile günceli bir araya getirerek ironik yaklaşımlar sergileyen arte povera sanatının tipik bir örneğidir.
 • adının aksine, geniş bir malzeme skalası ve zengin bir anlatımı olan italyan menşeili sanat. ülkemizde bir çok sanatçıya örnek olmuş son derece üretken bir sanat akımı.