1. fransızcada isimlerin başına gelerek, kelimenin maskülen mi feminen mi yoksa çoğul mu olduğunu belirten eklerdir. (le, la, les)
  2. basit anlatımla ingizce'de daha önce bahsi geçmiş bir konudan, nesneden bahsederken tekrardan hatırlatma gereksinimi duymadan karşıdakine durumu, nesneyi anlatmayı kolaylaştıran "the" ekidir.

    basit bir örnekle; sınıf ortamında iki öğrenci arasında daha önce bahsi geçen bir kalem olsun. muhataplardan biri arkadaşından, masada duran kalemler arasından daha önce bahsettiği kalemi istemek için "give me the pencil" der. türkçe'de buna karşılık olarak masada duran kalemler arasından "bana kalem ver" denirse karşıdaki ya "hangi kalem" diye düşünür ya da herhangi bir kalemi verir. ancak kalemler arasında daha önce bahsi geçmiş olan bir kalem varsa "bana kalemi ver" dendiğinde karşıdaki hangi kalemin ima edildiğini anlar.

    sonuç olarak article'in türkçe karşılığı tam olmasa da vardır ve isimin sonuna eklenen ve kelimeye göre -ı, -i, -u gibi sesli harf ekleriyle sağlanır.