• tarot destesindeki minor arcana kartlarından bir seri.

    değnekler ateş elementine mensupturlar. ilk yaratıcı enerji ve bir oluşumu başlatan ilk hareketin ve ekilen ilk tohumların temsilcisidirler. girişken ve başlatıcıdırlar fakat iş bitirici değildirler. başlattıkları işi diğer gruplara devreder ve tamamlanmasını beklerler. sonuca odaklı değildirler fakat girişimcidirler. küçük arkananın ilk serisi olduğu için bazen bu grup amaca giden ilk hamleler serisi ya da ilk motivasyonun simgesi de olabilirken bazen sadece içimizdeki hırs ve bizi amacımıza yönlendiren ilhamın simgesi olabilirler.

    bu grubun kartları bir oluşumun şekillenmesinden önceki evreyi de gösterebilir. esas amaç ya da oluşması istenen şey henüz ufukta bile belirmemiştir. çünkü oluşacak şey 2 grup sonrası olan tılsımlarda gizlidir. fakat bu, değnek grubu kartlarının okumada önemsiz olduğu anlamına gelmez. bu kartlar büyük oluşumdan önce aşılması gereken ilk engellerin simgesidir.
hesabın var mı? giriş yap