şükela:  tümü | bugün
 • 1925 yilinda kaldirildi (bkz: osur vergisi)
 • a$ar : imparatorluk türkiyesi'nde tarım gelirlerinden alınan vergidir.vergi para olarak değil ürün bölümü olarak aynı $ekilde alınırdı. bu oran 1/10 dur.tarım gelirlerinden alınan bu vergi 1925 yılında uygulamadan kaldırılmı$tır.
 • osmanli'da gayrisafi tarimsal hasilattan alinan vergi.
 • osmanlı zamanında alınan bir tarım vergisi olan öşürün çoğul anlamlısı.
 • 17 şubat 1925 te kaldırılan osmanlı imparatorluğunun tarım üreticisinden aldığı vergi.
 • osmanlı maliyesinin en büyük gelir kaynağını oluşturmuştur. zamanla uygulama biçimi bozulmuş ve halk üzerinde baskı aracı durumuna gelmiştir.
 • kaldırılması türk köylüsüne verilen bir rüşvettir. aşarın kaldırılması sayesinde o dönem nüfusun büyük çoğunluğu oluşturan köylü, yeni rejime ciddi bir muhalefet göstermemiştir. kaldırılmasıyla birlikte tarım kesimini vergi vermez duruma getirmiş ve bu durum bugüne kadar süregelmiştir.
  kimilerine göre "cumhuriyet"i kurtaran vergi olmuştur aşar, eğer aşar kaldırılmasaydı kemalist rejim tutunamayacaktı. ayrıca türkiye'nin sanayileşmesini 60 yıl kadar geciktirmiştir bu verginin kaldırılması, en önemli gelir kalemini kaldıran devlette sanayi kuracak kaynak kalmamış oluyordu.
 • kaldırılması kararı izmir iktisat kongresinde alınmıştır.
 • arapça. 10
 • çoğu zaman öşür ile aynı anlama geldiği zannedilir, fakat aralarında bariz farklar bulunmaktadır.
  öşür vergisi sadece müslümanlardan alınır. aşar ise arazi kanunnamesinden sonra gayrimüslim ve müslümanlardan alınan verginin adıdır.
  üstelik öşür, ürünün kendisinden alınır, aynidir; aşar para cinsinden alınır nakdidir.