şükela:  tümü | bugün
  • i.ö. 76 - i.s. 4 arasında yaşamış ünlü romalı şair ve tarihçi.
    caesar'ın birçok ordusunu komuta etti. savaşta kazandığı ganimetlerle roma'nın ilk halk kitaplığını kurdu. i.ö. 35 yılına kadar şairlik yaptı. üslubu birçok kişi tarafından beğenilmedi ve şairlik döneminde yazdıkları kalıcı olamadı. tarihçiliğe başladıktan sonra yazarlığı bıraktı. caesar'ın yanlışlarını düzeltti, cicero'yu eleştirdi, brutus'u övdü. her zaman roma'nın özgürlüğünü savunan cumhuriyetçi bir yazardı. en önemli eseri günümüze ulaşmamış olan historiae'de i.ö. 60'dan i.ö. 42 arasında roma cumhuriyetinin çöküşünü anlatıyordu. günümüze hiçbir yazılı metni ulaşmamıştır.
  • en önemli eseri historiae değil de vergilius olan mö 40 yılının romalı konsülü. vergilius'un elinden tutmuş augustus'la tanıştırmıştır, sonra vergilius da diğer eliyle aeneis destanını yazmıştır.
  • ayrıca mö 39'da(yani caesar öldükten 5 yıl sonra) caesar'ın isteğiyle censor arşivlerinin yer aldığı atrium libertatis'te(özgürlük atriumu) ilk roma kamu kütüphanesini kurmuştur. kamu kütüphanesi açmak gücü temsil eden eski bir hellenistik kültürdür, caesar'ın vermek istediği mesaj bu yoldan tespit edilebilir sanırım, asinius pollio'nun bu ölüm sonrası flört hamlesindeki samimiyet de caesar'a karşı hissettiklerine küçük bir belge niteliğindedir, caesar'la dostluğuna rağmen cumhuriyetçi olması da altı çizilmesi gereken bir ayrıntıdır, gerçi sonralardan cumhuriyetçi politikasından uzaklaşmıştır ama yine de kimi zamanlar augustus'a karşıt olmuştur, gözünü kapatıp bağlananlardan değildir pollio, klasik bir eleştirmendir esasında. bahsini ettiğim kütüphanenin adı da malum kişimizle özdeşleşmiştir: bibliotheca asini pollionis(asinius pollio kütüphanesi; pek narsisistik, öyle değil mi lesbia'm?), ve bu kütüphane pollio'nun emekliye ayrılıp kendini edebiyata vermeden önceki son politik aksiyonu olan parthia seferinin ganimetleriyle inşa edilmiştir.

    aldığı politik tavırlar zannımca dikkat çekecek kadar mantıklıdır ki kimi zaman hık mık ettiği diplomatik soğukluklar da buradan gelir. örneğin iç savaşta antonius'tan taraf olup kleopatra sonrasında antonius'un kardeşi lucius'a karşı işlenmiş perusia hatası yüzünden octavianus'a yanaşmasına rağmen octavianus ondan antonius'a karşı savaşmasını isteyince geri adım atıp "orada duracaksın hoca, antonius'un tavırlarını beğenmiyor olabilirim ama bana karşı iyi davranışlarını gözardı edip silah çekecek kadar vefasız değilim" dercesine "hık mık olmaz" eylemiştir. zaten homo novus'tur(yeni insan/yurttaş) pollio; yani aristokratik bir aileden gelmemesine rağmen kendi becerisiyle üst makamların homo'su olmuştur.