şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: asmis) birisinin yaptigi $ey.
 • bir başka eylemi gerçekleştirirken veya genel olarak insan limitlerinin dışına çıkmak, abartmak*.
 • bir konu hakkında sensei olmak.*
  (bkz: olayı bitirmek)
 • bir şeyin üstünden geçmek.
 • ş ile olanının hayvancılıkla ilgili bir kitapta boğanın ineklere yaptığı şeyi anlatmak için kullanıldığına şahit olduğum fiil. başka bir yerde de rastlamadım bu kullanıma.
 • ş ile olanının embriyolojiyle ilgili bir kitapta ineklerin östrus döneminde boğalara ve diğer ineklere yaptığı şeyi anlatmak için ( östrus ineğin boağaya yaklaştığı ve onun aşmasına izin verdiği dönemdir;östrusta inekler diğer inekleri de aşma eylemi gösterirler şeklinde) kullanıldığına şahit olduğum fiil.
 • bülent ecevit'in 1970 tarihli şiiri. şöyle ki:

  ırmak ırmak
  ülkeden ülkeye
  sınırları aşmak

  sınırları yarları
  görünmeyen duvarları
  yasaları yasakları

  düşünde düşde
  yürekte aşmak
  aşmak
  aşmak
 • bir şeyin hem ortadan kaldırılmasını, hem de yerinde savunuluyor olmasını betimleyen ilerleme niteler sözcük. özünde, felsefel bir fenomendir. özellikle georg wilhelm friedrich hegel, mantığın soyut kategorilerinin hareketini karakterize etmek için aşmak tabirini sıklıkla kullanırdı.

  örneklemeyle anlatacak olunursa; diyalektik bir üçlem denklemiyle ele alınabilir. bu bağlamda sentez, düşüncenin hareket seyrinde anti-tez'i aşar, yani onu ortadan kaldırır. ama bununla birlikte üst kategori olan sentez, bu aşımdan önceki pozitif edinimlerini, dönüşüme uğramış olmasına rağmen, içinde barındırmaya devam eder.

  madem hegel dedik ondan gidelim, hegel'de aşmak soyut ve mantığa dayalı bir fenomendir. yeni bir sistematiğin kurulmasına öncülük ettiği gibi, diğer yandan bu yeni atılım* sürecinde geçmişten gelen çelişkilerinin çözümünün formel bir aracı olarak görür ve fiili çekişmeleri uzlaştırmak için kullanır.

  diyalektik materyalizm ve -haliyle- marksizmde ise devrimci bir fenomen olarak ele alınan aşmak terimi, gelişimin ardından -zannedildiği gibi tamamen eskiyi geride bırakmayı değil- bir anlamda sürekliliğin tasvir edilmesi için kullanılır. eskinin edinimleri ile yeninin üzerine konulması ile ilintili bir durumdur. örneğin mekanik hareketi marksist bir bakış açısıyla ele alacak olursak, buradaki maddenin hareketinin, kendi biyolojik formu içinde aşılmış bir halde bulunduğunu söylememiz gerekecekti.
 • erkek ve dişi hayvanı çiftleştirmek. aşım yaptırmak.

  (bkz: aşım)
 • "nehri geçince, kayığı sahilde bırak. kayıkla nehri aştın, şimdi kayığı aşmalısın"
hesabın var mı? giriş yap