şükela:  tümü | bugün
 • astral (duygusal) düzlem, düşlerin ve kabusların dünyasını, bizi, ülkemizin veya gezegenimizin duygularına bağlar. aynı zaman da tehlikelidirler. çünkü olumsuz duygular, olumlu duygulardan çok daha fazla da olabilirler. burası isteğin ve sislerin dünyasıdır; ayrıca, enerji ustalarının çalışmalarına başladıkları yerdir. düş çalışması, astral yolculuk, ruhsal yeteneklerin kullanılması, astra okuması, tasarımlama ..vb. hepsi (bkz: aura) düzlem'de yapılır. (bkz: astral seyahat)
 • var olduğu iddia edilen, müspet bilimlerce açıklanamamış ve varsayımları tutarsızlık gösteren soyut bir evren.
 • planescape'de outer planes ile prime material plane'i birbirine bağlayan düzlemdir. githyanki, ölü tanrılar ve conduitlerle doludur. silver void olarak da bilinir.
  bu düzlemde ölü olarak sürüklenen tanrılar:
  bane (toril, ölü, son zamanlarda geri döndüğü düşünülüyor), bhaal (toril, ölü) dark god (takipçilerinin bulunduğu dünya bilinmiyor, ölmekte), leira (toril, ölü), myrkul (toril, ölü)
 • guenhwyvar'ın drizzt ile birlikte olmadığı zamanlardaki boş zamanlarını geyik avlayarak geçirdiği düzlem. guenhwyvar sayesinde drizzt ve regis* de geçmiştir bu düzleme.
 • fiziksel dünyayı doğrudan etkileyen veya izdüşümü olan duyguların ve düşüncelerin yaratıcı bir rol üstlendiği metafiziksel bir boyuttur. astral beden bu boyuttadır ve fiziksel boyuttaki bedeni taklit eder. kendi içerisinde alt planlara(düzlem) ayrılan astral boyut, ezoterizmdeki yedi kozmik düzlemden biridir.

  ezoterizmde planlar(boyutlar,düzlemler,alemler, evrenler) açık bir şuur ile kavranan, fiziksel boyutunda dahil olduğu, tüm boyutları yada düzlemleri ve tüm bu boyutların iç içe dizilimini veya belirli bir ahenk ile dizilimini ifade eder.

  planlara, şamanik veya mitolojik hikayelerde, kozmik ağaç, kozmik dağ vb. şekilde rastlarız. örneğin yggdrasil, iskandinav mitolojisinde kökleri çekirdeğe kadar uzanan, tüm alemleri birbirine bağlayan bir dişbudak ağacıdır. odin bu ağaca asılı kalarak runelerin* sırrını öğrenmiştir.

  yeniplatoncu düşünür proklos’un(d:412 ö: 485) fiziksel ve metafiziksel tabakalar şeklinde gösterdiği boyutlar modern ezoterizmde planların açıklanmasında yerini almıştır. merkezde ilahi bir boyut ve dışa doğru ilerledikçe ruh ve bedene ulaşılan bu sistem de soyuttan somuta doğru, yüksek boyuttan düşük boyuta geçişi gösterir. en düşük boyut içinde bulunduğumuz fiziksel boyuttur bir sonraki ise astral boyuttur.

  hint mitolojisinde belirli meditasyonlar ile farkındalığa ulaşılarak farklı boyutların algılandığı bu yerler lokas ve bhuvanas’tır. loka sanskritçe kozmik dünyalar anlamına gelir.

  yahudi mistisizmdeki dört alem veya tasavvuftaki dört alem yada sufizmdeki beş alem planları açıklayan sistemlerdir. kabalada yaşam ağacı bu alemlerin tezahürünü simgeler.

  19. yüzyıl sonlarında popüler olan, helena petrovna blavatsky gizli öğretiler ve diğer yazılarında ileri sürdüğü doğu ve batı sentezine dayanan yedi boyut (düzlem) ve alt ve üst planlar diskuru, alice balley’in new age akımının dünya görüşünü şekillendirmesinde oldukça etkili olmuştur. max teon kozmik felsefesinde durumlar anlamına gelen “etat” kelimesini kullanmıştır ancak anlam planlar ile aynı anlama gelmektedir ve kozmik dünyalardan bahsetmektedir.

  teozofi yazarlarından annie besant ve charles webster leadbeater, planları sistematiğe dökmüştür.

  rosicrucian kardeşliğine göre ruh uzayın inceltilmiş şeklidir. ruhun iki tezahürü vardır birincisi negatif formudur ve kristalize ve atıl şekilde boşluktadır ancak kurulu bir şekilde sürekli değişime hazır enerjiye sahiptir. pozitif kutbunun tezahürü yaşamdadır ve hareket halindedir. ruh evrimsel süreç içerisinde sürekli değişime uğramaktadır. insan makrokozmosun mikrokozmosa tezahürüdür. max heindel, gül haç – rosicrucian kardeşliği konseptine göre modern bilim ile ezoterik sistemin arasına bir köprü kurarak evrimsel kozmik bir şema şeklinde planları göstermiştir.

  osho’nun da ruhsal ustadı mervan şehriyar iranî , şefkat baba anlamına gelen ismiyle meher baba altı boyutun şuuru tecrübe edildikten sonra tanrısal bir kavrayış olan yedinci plana ulaşabileceğini öne sürmüştür. her bir alemin bilinç durumu kesin çizgiler ile ayrılmıştır ve birini tecrübe etmeden diğerine geçiş mümkün değildir. bu altı ara düzlem gelişmeyi temsil etmektedir ve yolculuğun sonu olan yedinci düzleme ulaşmadan önce mutlaka tecrübe edilmelidir böylece yedinci boyuttaki ilahi gerçekliğe, allah’a ulaşılır ve allah ile bir olunur.

  ezoterik gizli öğretilerde düzenlenen varoluşun ortaya çıkışını gösteren yedi plan(boyut,düzlem) birbiri ile zıtlıklar gösterse veya kaosa neden olsa da aslında uyum içindedir. ancak en çok karıştırılan veya tartışılan kısım her bir boyutun kendi içerisinde farklı planları içermesi ve tek bir plan veya planlar üzerinden tekamülün tamamlanacağı konusudur.