*

 • ibranice "yasak" anlamına gelir. (bkz: asura)
 • asurlular'ın ilk başkentidir. başkent ninova'ya taşındıktan sonra imparatorluğun dini merkezi olarak kalmış ancak siyasi etkinliği sıfıra inmiştir.
 • nuh'un oğlu shem'in ikinci oğluydu. kardeşleri elam, aram, arpachshad ve lud idi.

  mezopotamya dininde, asur kentinin ve asurluların milli tanrısıdır. başlangıçta muhtemelen bulunduğu kent ile adını paylaşan bir yerel ilahtı. sümer tanrısı enlil ile fazlaca benzerlikleri olduğu için, önceleri o adla anıldıysa da, 2. sargon'dan sonra asur adı kalıcılaştı.
 • tipi ahura mazda'yla nerdeyse aynısı olan tanrı. iki yanından kanatlar çıkan bir halkanın içine yerleştirilmiş sakallı bir adam kabartması vardır ikisinin de.
 • sacrifice adlı oyundaki ana düşmanımız marduk'un, oyunun geçtiği diyarlarda kendine mürit toplarken kullandığı isim (bkz: ashur)
 • bir medeniyet türü. (bkz: bulmaca)
 • ülkemizde yalnızca küçük bir kesimin oynadığı, seçilen sözcüğü dolaylı olarak anlattığınız tabu'ya benzer bir aile oyunu... "asur"un sözcük anlamı, daha önce de yazıldığı üzere, "yasak"tır. tıpkı "tabu"nun da polinezya adalarında konuşulan dillerde aynı anlama geldiği gibi...
 • yazının etkisinin olduğu yadsınamaz ancak farklı da bir millet oldukları malumunuz. gelenekleri öyle enteresan ve yargılamadaki cezalar işlenen suça göre o kadar ağır ki insan hayret ediyor.
  misal bekaret konusu.
  bir kişi bakireye tecavüz ederse cezası ölüm. bekaretini bozduğu kıza, piyasasının 3 katı ücret ödemesi, tecavüz eden kişinin karısı da bekaretini bozduğu kızın babasının karısı oluyor.
 • asur, ibranice'de yasak anlamına gelen bir kelimedir. yahudiler bunu bir oyun olarak olarak oynarlar. bu oyun tabuya benzer. yasak kelimeleri söylemeniz yasaktır. farklı yahudi cemaatleri içerisinde zevkle oynanan bir oyundur. yahudiler bu oyun içerisinde olduğu gibi kamusal alandaki konuşmalarını gizlerler, yani kendi anlayacakları şekilde değiştirirler. oyunun içerisinde kelimelerin arasında dolaşmak için yahudi ispanyolcası ile türkçe arasında ciddi bir çağırışım söz konusudur.

  kaynak:
  marcy brink-danan. yirmi birinci yüzyılda türkiye'de yahudiler: hoşgörünün öteki yüzü. koç üniversitesi yayınları. çeviri barış cezar. 1. baskı: istanbul, mayıs 2014. pp. 182-188.

  kaynak ve yazar hakkında başlık yok. belki kaynak hakkında açılabilir. fakat kitabın çevirisinde bir takım akıcı olmayan unsurlar var. orijinaline de bakmakta fayda var. noktalama işaretlerinde ve ilk baskı olması nedeniyle bu böyle olmuş olabilir. zira asur oyununu şu an tastamam oynayamam. belki de yazar kendisi yunu anlatmayıp yahut anlatamayıp, direkt olarak çıkarımlarını destekleyecek örnekler verdiği için bu böyle oldu.
 • asur yasa derlemesinin ı. 40. maddesinde ister evli ister bekar tüm iffetli kadınların yüzlerini örtme zorunluluğu getirilir. fahişelerin ve köle kizların ortunmeleri ise yasaktır. ortunmeyeni görüp haber vermeyenin kulakları kirpilip, kendisinin bir ay angaryada çalıştırılacağı bildirilir. fahişe örtünürse başına zift dökülecektir. örtünen köle kizin ise dudakları kesilecektir.
  derlemenin i. 54. maddesinde ise "birinin bakire kızına tecavüz eden adamın karısına, o kızın babası tecevüz edecektir " hükmü bulunur.
hesabın var mı? giriş yap