şükela:  tümü | bugün
 • muharrem ayının 10'u, aşura/aşure günüdür;

  - adem'in tövbesinin kabul edildiği gün
  - nuh'un gemisinin karaya rastladığı gün
  - musa'nın kavmini firavun'dan kutardığı gün
  - ibrahim'in nemrut'un ateşinde yanmayıverdiği gün
  - hz. eyüp'ün şifa bulduğu gün
  - hz. yunus'un balık karnında kurtulduğu gün

  vb. peygamberlerin kurtuldukları, iş başardıkları tarihlere isabet eder.

  ayrıca (bkz: aşure), en azından biri tarifini yapar belki.
 • âşûra günü; hazreti muhammed'in torunu olan imam hüseyn'in, kerbelâ'da muaviye'nin oğlu yezid tarafından, 72 arkadasiyla birlikte sehit edildigi gündür.her yıldönümü, muharrem ayının onuna rastladigi üzere, arapçada onuncu anlamına gelen âşûra gününde, imam hz.hüseyn ve kerbala şehitleri için yas törenleri düzenlenir ki 2002 yili, şehadetin 1362'nci yildönümüdür. törenler, istanbul'da her sene, halkalıda aşura meydanında, genellikle caferiler tarafindan tertip edilir.

  öl de gel gayret keş-i âl-i abâ medyâdınıdır
  cân ü bâşı terk kıl ehl-i vefâ meydâdınıdır
  ağla ceyhun şah hasen hukl-i rızâ meydânıdır
  sen niçün gafil durursun kerbelâ meydânıdır
  bu muharrem mâhının matem günüdür ağla gel
  şah hüseyn'in aşkına can ü ciğerler dağla gel

  (bektaşi nefesleri ve şairleri)
 • hazreti ali ile hazreti fatima'nın oglu, cennet çocuklarının efendisi, imam hüseyn'in katledildiği, şia'nın matem günü, yani hicri yilin ilk ayı olan muharrem'in 10 u, 2005 yili itibariyle 19 şubat'a denk gelmektedir.
 • uzun süren çaylaklıgından sonra bir anlık öfkesine yenik düşerek bütün entrylerini silmiş yakın sözlük takipçisi arkadaşım...
 • muharrem ayının onuncu günü aşure günüdür. muharrem ayı, kur'an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. bu ayın en kıymetli gecesi de aşure gecesidir. allahü teâlâ, birçok duâları aşure günü kabul etmiştir. aşure günü olan ve olacak olan önemli olaylar

  yerlerin ve göklerin yaratılması,
  hz. âdem'in tövbesinin kabûl olması,
  hz. nuh'un tufandan kurtulması,
  hz. yûnus'un balığın karnından çıkması,
  hz. ibrahim'in ateşte yanmaması,
  hz. idris'in göğe çıkarılması,
  hz. süleyman (a.s.)'a saltanat verilmesi,
  hz. yakub'un oğlu hz. yusuf'a kavuşması, hz. yusuf'un kuyudan çıkması,
  hz. eyyûb'un hastalıktan kurtulması,
  hz. musa'nın kızıldeniz'i geçmesi ve firavun'un helak olması,
  hz. isâ'ın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması aşure günü oldu.
  hz. musa (a.s.)'nın firavn'ın şerrinden kurtulması
  hz. ibrahim (a.s.)'in dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması,
  hz. hüseyin (r.a.)'in şehid edilmesi
  kıyâmetin kopması da aşûre günü olacaktır.

  aşûre günü ne yapılır ?

  1) aşure günü oruç tutmak sünnettir. hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.
  aşurenin faziletinden faydalanın!bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibâdetleri kadar sevaba kavuşur.

  yalnız aşure günü oruç tutmak mekruhtur. bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalıdır!

  2- akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini alınmalıdır. hadis-i şerifte,

  sıla-i rahmi terk eden, aşure günü akrabasını ziyaret ederse, yahya ve isa'nın sevabı kadar ecre kavuşur, buyuruldu.
  3- ilim öğrenmeli! hadis-i şerifte,
  aşure günü, ilim öğrenilen veya allahı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer, buyuruldu.

  4- sadaka vermek sünnettir, ibâdettir. hadis-i şerifte,

  aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, uhud dağı kadar sevaba kavuşur, buyuruldu.
  aşure günü aşure pişirmek ibâdet, diyerek bugün aşure pişirmek bidattır, günahtır. aşure pişirmenin bugüne mahsus ibâdet olmadığını bilerek, gönül almak, iyilik yapmak için bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. aşureyi istediğimiz zaman yapabiliriz. bu inceliği iyi anlamalıdır.
  peygamber efendimiz'in bildirdiği bir ibadet değildir. ilk olarak nuh aleyhisselam tarafından yapılmıştır. tufan bitmek üzere iken, gemide kalan bütün gıda maddeleri kullanılarak yapılmıştır. sonraki ümmetler o günü yad etmek için her sene yapar olmuşlardır. nuh aleyhisselam büyük peygamberlerdendir. fakat biz muhammed aleyhisselam'a bağlıyız. peygamber efendimiz peygamberlerin yaptığı bazı şeyleri yapmıştır, biz de ona uyarak o peygamberlerin amellerini yapabiliriz. ancak nuh aleyhisselam'ın yaptığı aşureyi peygamber efendimiz, muharrem'in onuuncu günü yapmamış ve tavsiye etmemiştir.. peygamber efendimiz'in tavsiye ettikleri ve yaptıkları, ibadet için bize örnektir.

  5- çok selam vermeli. hadis-i şerifte,

  aşure günü, on müslümana selam veren, bütün müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur,buyuruldu.
  6- çoluk çocuğunu sevindirmeli! hadis-i şerifte,

  aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur, buyuruldu.
  7- gusletmeli. hadis-i şerifte,

  aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir, buyuruldu.

  8 - o gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

  9- dua okunmalı,
  10 defa şu duâ okunur:
  "sübhânallâhi mil'el mîzân. ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş'

  10- namaz kılınmalı
  aşûre gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır.
  her rek'atte 1 fâtiha-i şerîfe, 50 ihlâs-ı şerîf okunur.
  namazdan sonra 100 defa:

  "allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin ve âdeme ve nûhın ve ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîn. salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn'

  öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılınır. beher rek'atte 1 fâtiha-i şerîfe, 50 ihlâs-ı şerîf okunur.
  namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerîf, 70 salevât-ı şerîfe ve 70 defa:

  "lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym' okunur.
  ümmet-i muhammed (s.a.v.)'in hidâyeti ve kurtuluşu için duâ edilir.
 • hicri yılın ilk ayı olan muharrem ayının 10. günü manasına gelir. arapça "aşara" kelimesinden türetilmiştir.

  şiiler için aslında bütün islam alemi için bilinen en büyük kıyımın gerçekleştiği gündür. peygamberimiz hz. muhammed'in torunu hz. hüseyin şehit edilmiştir. nedeni bilinmez ama islam tarihinde bilinen bir çok güzel olayın o günde olduğu söylenir daha doğrusu insanların öyle bilmesi istenir. amaç o günün bir matem günü olduğunu ve kerbela olayını unutturmak olsa gerek.

  "hz. âdem’in tövbesinin kabulünü kutlayan peygamber ümmeti

  peygamber torununa yas tutmayı neden gerekli görmezler.

  hz. nuh’un gemisinin tufandan kurtuluşunu kutlayan peygamber ümmeti

  peygamber’in göz nuru imam hüseyin’e (a.s) neden gözyaşı dökmezler

  hz. yunus’un balığın karnından çıkarılışını kutlayan peygamber ümmeti

  konuşan kuran’ın şehit edilişini neden bilmezler.

  hz. ibrahim’in ateşte yanmamasını kutlayan peygamber ümmeti

  kerbela çölünde ciğerlerin susuzluktan yandığını neden söylemezler

  hz.eyyub’un hastalıklarından kurtuluşunu kutlayan peygamber ümmeti

  ölmenin zilletle yaşamaktan daha iyi olduğunu neden bilmezler.

  hz. musa’nın kızıl denizi ikiye böldüğünü kutlayan peygamber ümmeti

  imam hüseyin’in hak ile batılı birbirinden ayırdığını neden düşünmezler.

  vallahi bütün bunlar emevilerin ürettikleri bahanelerdir, kerbela kıyamını ve aşura faciasını unutturmak için. ne yazık ki ümmetin büyük bir bölümünü asırlardır bu uyduruk hadislerle oyalayıp durmaktadır emevi zihniyeti. ve onların söyledikleri de kulak dolduracak türden de değildir. asırlardır tek amaçları bu matemi insanların beyinlerinden çıkarmaktı. çünkü kerbela kahramanlarının hatırlanması bile tağuutların saraylarını sarsmakta, iktidarlarını tehdit etmektedir. heyhat! hüseynin, zeynebin, abbasın... aşkını insanların yüreğinden çıkarmaya kimin gücü yeter?

  onların yıllardan beri geleneğe dönüştürdükleri bir şey var ki, istedikleri zaman hadis nakletme ve üretme özellikleri. tarihin ortalarında bu topraklarda mersiyeye karşı mevlidi ürettiler, ama zamanla eriyip gitti tarihin koridorlarında. istediler ki aşura’yı aşure’ye çevirsinler, ama maddi tatlılar aşura’nın manevi derinliği karşısında tutunabilir mi hiç?

  ama hüseyni mektebin düşmanları aşura’nın tarihe mesajının muhataba ulaşmasını engellemek için asla boş durmayacaktır ve nitekim boş da durmuyorlar.

  hz. ruhullah’ın devrimiyle birlikte aşura, çağımızda cihanşümul, evrensel boyutlar kazanmaktayken aşura’nın mesajını asıl mecrasından nasıl saptırmanın hesapları yapılmakta, içinin nasıl boşaltılacağı planları düzülmektedir.

  peygamberlerin sünnetlerini yerine getirme bahanesiyle kendi peygamberinin torununa ağlamayı yanlış bilen peygamber ümmetinin durumu içler acısı. acaba komşunun düğünü mü önemli yoksa ailenin yası mı? enbiya ile ilgili olarak gündemde tutulan bu uyduruk rivayeti doğru kabul etsek bile enbiyalar sultanı hz. peygamberin ciğerparesi hüseyn ve yarenlerinin mazlumca katledilmeleri ve peygamber ailesinin esir düşmesi ile mukayese edilebilir mi hiç?!

  acaba tüm peygamberlerin güzel günlerini kutlayan bu ümmet, neden hz. isa’nın doğum gününü kutlamayı haram bilirler.

  yoksa hz. isa aşura günü doğmadığı için mi?

  imam hüseyin‘e ezadar olmak, onun matemini tutmak liyakati herkese nasip olmaz elbet."

  http://www.rasthaber.com/…ureyummet-imuhammed!.html
 • aşura gününde şiilerde yapılmayanların başında, bilinenin aksine, aşure tatlısı gelir. bu matem günün, aşure tatlısı ile hiçbir alakası yoktur. o gün aşure pişirip bir şiiye ikram ederseniz bu büyük bir saygısızlık olur, küfretmek gibi bir şeydir, sakın ha yapmayın. islam tarihinde bilinen en büyük kıyım o gün olmuştur ve o gün için bilinen tek olay da budur. bunun dışında hiç bir güzel ve eğlenceli hadise o günde yaşanmamıştır ki o günün bir matem günü olduğunu unutup, imam hüseyin için ağlamak ve onun yasını tutmak yerine bir şey yapılsın.
  aşura günü şiiler oruç tutmazlar çünkü yezid'in annesi hz. hüseyin şehid edildiği için şükür orucu tutmuştur. yani allah'ın peygamberinin torunu, vahşice öldürüldüğü için mutlu olup şükretmiştir allah'a. bu sebeptendir ki şiiler o gün oruç tutmaz. yezide lanet eder.
 • "kerbela hadisesi nedir?
  bismillah
  kerbela hadisesi, islam tarihindeki en önemli kırılmalardan birisidir. bu hadise, öz muhammedi islam’ın yerine, gerçekte din ile açıkça çelişen, ancak islam maskesi takan “sahte islam” anlayışını ortaya çıkaran bir özelliğe sahiptir. ve bu özelliği ile de, geçmişte olduğu gibi şimdi ve gelecekte de ortaya çıkacak bu tür hadiselere karşı “ne yapmalı” sorusunun açık cevabını da ortaya koymaktadır.
  kerbela hadisesi neden ve nasıl meydana gelmiştir?
  imam ali’den sonra, yerine halife olan imam hasan’a da isyan eden muaviye’nin hileleri karşısında , imam hasan onunla bir anlaşma yaparak hilafeti muaviye’ye bırakmak zorunda kalmıştı.
  bu anlaşmanın bir maddesi de şöyleydi:
  “muaviye öldüğü zaman yerine kimseyi atamayacak, halife müslümanlar tarafından seçilecektir.”
  ancak muaviye, ölümüne yakın, anlaşmanın diğer maddelerini çiğnediği gibi, bu maddesini de çiğnemiş ve oğlu yezid’i, yerine halife olarak atamak için halktan biat almaya başlamıştı. halbuki, yezid, ayyaş ve eğlenceye düşkün, islam ile alakası olmayan biriydi. muaviye ölünce yerine geçen yezid’in ilk icraatı, kendisi için biat almak oldu. özellikle imam hüseyin’den biat almak isteyen yezid’in bu isteği imam hüseyin tarafından şiddetle reddedildi. imam hüseyin, hz. peygamber’in torunuydu. hz. peygamber onun için; “hüseyin bendendir ve ben de hüseyin’denim” diye buyurmuştu. bu sözün anlamını, islam bilginleri ittifakla şöyle açıklıyorlar: “hüseyin bendendir, yani benim soyumdandır, torunumdur. ben de hüseyin’denim, yani o’nun hayatı, amelleri ve tercihleri benim rızama uygundur. ben o’nun yaptıklarını ve yapacaklarını tasdik ediyorum.”
  imam hüseyin’in tercih ve amellerinin doğruluğunu, kur’an ve peygamber’in rızasına uygunluğunu tasdik eden bir başka hadis de şöyledir:
  “hüseyin cennet gençlerinin efendisidir.” yani, hüseyin cennetliktir, hayatı ve amelleri ile o cennet gençlerinin en seçkinidir.
  işte bu hz. hüseyin, yezid’in hilafetine karşı çıkarken buyuruyordu ki;
  “benim gibi birisi, yezid gibi birisine biat edemez.” yani, benim görevim ve konumumda olan birisi, yezid gibi dinle alakası olmayan birisini tasdik edemez. ve yine buyuruyordu ki: “eğer yezid halife olursa, artık islam’ın fatihasını okumak gerekir.” bu sözle de, yezid’in halife oluşunun, islam dininin sonu olacağını vurgulamaktadır.
  yezid’in baskısı karşısında medine’den ayrılan imam hüseyin, mekke’ye gelmiş ve oraya umre haccı için gelen ülkenin diğer yörelerindeki müslümanlara, yezid’e neden biat etmeyeceğini açıklamaya başlamıştı. mekke’de hac mevsimine kadar kalan imam hüseyin’in bu faaliyeti karşısında paniğe kapılan yezid, mekke’de, o allah’ın emin kıldığı beldede imam hüseyin’e karşı bir suikast emri verdi. bunu haber alan imam hüseyin, mekke’nin o emin oluşuna bir zarar gelmesin, o hürmeti çiğnenmesin diye haccını yarım bırakarak mekke’den ayrıldı. o sıralarda kufe’den imam hüseyin’e; “gel başımıza geç, biz yezid’in halifeliğini istemiyoruz, ona karşı kıyam edelim” şeklinde binlerce mektup geliyordu. aslında imam hüseyin kufelilerin vefasızlığını biliyordu. babasını ve abisi imam hasan’ı nasıl yalnız bıraktıklarını görmüştü. ama eğer bu mektuplara cevap vermese, tarihin, “neden yezid’e karşı kıyam etmek isteyenlere ilgisiz kaldın?” sorusu ile karşı karşıya kalacaktı. zaten ne olursa olsun yezid’e biat etmeyecekti. bu kararlılığını şu sözleri ile de açıkça vurguluyordu:
  “ibn-i ziyad (imam hüseyin’i katleden ordunun bağlı olduğu yezid’in kufe valisi) bizi zillet ( yezid’e biat etme) ile ölüm arasında bıraktı. allah’a yemin olsun ki, ben zilleti asla kabul etmeyeceğim.”
  ve kufe’ye doğru yola çıkarken, amcası oğlu müslim’i öncü olarak gönderdi. müslim kufe’de, önce önemli bir kuvvet topladıysa da, ibn-i ziyad’ın halka yaptığı baskı sonucu kufeliler müslim’i yalnız bıraktı ve ibn-i ziyad tarafından şehid edildi. yolda ise imam hüseyin’in kafilesi, yezid’in ordusu tarafından muhasara edilerek kerbela’ya yönlendirildi. kerbela’da ise, kafilenin su ihtiyacını karşılayacağı fırat nehri ile kafile arasına ordu karargâh kurarak, imam hüseyin ve kafilesinin su almaları engellendi.
  bütün bu zorluklara rağmen biat etmeyen imam hüseyin ve sadece 72 erkek bulunan kafilesi, muharrem’in 9. günü olan tasua’yı 10. gün olan aşura’ya bağlayan geceyi dua ve zikir ile geçirdikten sonra, aşura günü yezid’in ordusunun karşısına dikildiler. yiğitçe vuruşarak şehid oldular.
  imam hüseyin ve yaranının cenazelerine karşı yapılan canilikler, mesela şehitlerin elbiselerinin yağmalanarak naaşlarının çıplak bırakılması, başlarının kesilip mızraklara vurulması, naaşlarının üzerinde at koşturularak paramparça edilmesi ve nihayetinde gömülmeden kızgın kumlar üstünde öylece bırakılmaları, ayrıca kadın ve çocuklara saldırılması, çadırların ateşe verilmesi, küçücük kızlarının küpelerinin kulakları yırtılarak alınması, kamçılarla dövülmeleri, kufe ve oradan da şam’a çıplak develer üzerinde binbir zulümle götürülmeleri, islam adına halifelik iddia eden ve islam askeri iddisında olan vahşilerin gerçek yüzlerini ortaya koyan acı olaylardır.
  halbuki peygamber’in vefatından sadece 50 yıl geçmişti. bu 50 yılda ne olmuştu da, islam gibi adalet ve barış dini bu kadar vahşileştirilmişti? babasının kucağındaki daha 6 aylık süt emer bebeği boğazından oklayan ve bunu islam dini adına yapan bu güruhun dini, resulullah’ın miras bıraktığı dinle aynı mıydı? işte kerbela hadisesi bu sahteliklerin maskelerini indiren ve kanla yazılan muhteşem bir devrimdir.
  imam hüseyin, neden kıyam ettiğini şu sözlerle açıklamaktadır:
  “ben azgınlık, makam, fesat çıkarmak ve zulüm yapmak için medine’den ayrılmadım. ben ceddimin ümmetini ıslah etmek, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, ceddim resulullah ve babam ali’nin çizgisinde hareket etmek için kıyam ettim.”
  bu devrimin iki cephesi vardır: birisi direniş cephesidir ki, allah’ın dinini kendi isteklerine göre değiştiren vahşilere karşı duruşun adıdır. diğer cephe ise bu direniş destanının çağlara taşınması ve kaybolmasına müsaade edilmemesi üzerine kurulu “haber cephesi”dir. imam hüseyin ve 72 dostu direniş cephesinin yiğitleridirler. esir edilen başta hz. zeyneb olmak üzere kadın ve çocuklar ise haber cephesinin cesur erleri oldular. düzenledikleri mersiye ve ağıt merasimleri ile, ağlayarak ve ağlatarak direniş ruhunu, gerekçelerini, karşı cephenin sahte maskelerini, vahşiliklerini birer birer anlattılar.
  ve bu gün, ta o zaman başlatılan haber cephesinin erlerinin yaptığı gibi, yas törenleri, mersiye meclisleri, sine ve ezadarlık merasimleri ile, tarihin o hak ve batılı kalın çizgilerle ayıran olayı günümüze taşınmakta ve günümüzün benzer kırılmalarına karşı “ne yapmalı, kimi izlemeli, doğru yol hangisi” sorularının cevaplarının unutulmasını engellenmektedir. hak aşıkları, hak imam hüseyin’in adı ve davası ile ta adalet güneşi doğuncaya kadar hemhal olmaya devam edeceklerdir."

  cabbar şiktaş
  yeşil iğdır gazetesi
 • muharremin 10. günü olan ve islam tarihinin en acı, en vahşi kıyımlarından birisinin gerçekleştiği kerbela olayının hicri yıl dönümüdür. peygamberin torunu ve yakınlarının dönemin emevi halifesi yezit'in emriyle kerbala çölünde susuz bırakılıp ardından kılıçtan geçirildiği gündür.
  aşure tatlısıyla karıştırılmamalıdır. her yıl 10 muharremde şiilerce yas günü olarak anılmaktadır. istanbuda halkalı evsahipliği yapmaktadır bu merasime. bu yıl 3 kasım pazartesiye denk gelmektedir. yahya kemal beyatlı gösteri merkezinde yapılacak merasimin en dikkat çekici kısmı merasimin sonuna doğru icra edilen tiyatrodur. kerbela olayının canlandırıldığı oyunda genellikle gözyaşları sel olup akmaktadır. yüreğinde hüseyin aşkı olanlar hayatında bir defa gitmelidir bu merasime. diğer yandan dinle kerbela olayıyla alakası olmayanların dahi bir defa gidip o ortamda bulunması tavsiye edilir. 1400 yıldır dinmeyen bir acının bir topluluğu ne derece etkilediği, hayatlarına nasıl şekil verdiğini gözlemleme fırsatına sahip olursunuz. zillet içinde yaşamaktansa onurlu ölümü seçmenin insanı nasıl ölümsüzleştirdiğine burda tanık olursunuz. bu merasimde yine dikkat çekici güzel bir olay ise, hz. hüseyin'in akan kanını temsilen, katılımcıların kızılaya kan bağışı yapması ki onbinlerce insanınnç katıldığı düşünülürse bu binlerce ünite kan eder. neresinden bakarsanız bakın bu güzellik barındıran merasime istanbulda oturuyorsanız hayatınızda bir defa olsun katılın derim.
 • bugünü bayram gününe çevirmek için uydurulan hadisler ve rivayetlerin tamamı gerçek dışıdır.

  yezid eliyle hain arapların islamı yok etmeye çalıştığı fakat hz. hüseyinin ; canı , malı , karısı , çocukları kısacası en sevdiği şeyleri feda etmesiyle buna engel olduğu olayların yaşandığı gündür aşura.

  kısacası islamın bugünkü rezil halinin miladıdır.

  gerçek islam bu değil diyoruz ya hani çoğu yerde. işte gerçek islamın sahiplerinin sözde islam temsilcileri tarafından katledildiği gündür.

  anlamak isteyen beyinler için her şey çok açıktır aslında..
hesabın var mı? giriş yap