şükela:  tümü | bugün soru sor
  • atatürk'ten başka birşeyi olamayan 7 milyar insan var atatürk tarihe mal olmuş bir insan türk milletinden çıkması bizi şuan ayrıcalıklı kılmaz eğer onun gibi analitik düşünmüyorsan atatürk'ün oğlu olsan kar etmez ama analitik düşünüyorsan afrikada doğsan da atatürk senindir. büyük insanları sevmek büyük fikirlerine bağlılık gerektirir. atatürk'ü zora düşünce herkes seviyor gördüğümüz gibi memlekette ama fikir icrast 180 derece ters hatta bazıları geometri bilen ataya hiç yakışmayacak şekilde bunu 360 derece olarak bile ifade edebilir.
  • " bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

    istiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

    bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.

    millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

    ey türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!"