şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: atatürk döneminde türkiye'nin tam bağımsız olması)

  ayrıca bu fabrikalar "atatürk'ün kurduğu" yerine "atatürk döneminde kurulan" diye tasvir edilirse bu sanayi hamlesine emeği geçen herkes anılmış olur, daha iyi olur.

  edit: başlık da başıma kaldığına göre e artık bu başlığın atatürk döneminde kurulan fabrikalara taşınma vakti gelmiş demektir.
 • ekonomiyi güçlendirmek için inşaat yerine sanayiye yönelik politikalar izleyen kişinin yaptığı yatırımlar. sayesinde son 10 yıldır ekonomimiz bunları özelleştirip inşaata yatırım yaparak düzelmiş gibi gözükebiliyor.
 • akp döneminde kaçı kapatılmıştır diye düşündürür.
 • (bkz: istanbul'daki üç eroin fabrikası)

  edit: gg diye ispiyonlanmış. buyrun yabancı kaynak

  not: o zamanlar eroin öksürük ilacı olarak kabul ediliyordu dünyada. bakınız

  --- spoiler ---

  organised criminals were still obtaining heroin produced by legitimate pharmaceutical manufacturers in western europe, and later turkey and bulgaria, until restrictive policies of the league of nations drove heroin manufacture largely underground by the early 1930s.
  --- spoiler ---

  buradan bir alıntı. morfin, afyon, kokain ve bunların türevlerinin üretiminin devlet tekeline alındığına dair kanun.

  --- spoiler ---

  birinci madde — ham afyon ve tıbbî afyon ile morfin ve bunun bütün millilerinin ve uzvî hamızlarla veya küfü cezirlerile birleştirilmesinden mütehassıl bütün eterlerinin ve bunların millilerinin ve ham kokain ile kokain, ekgonin (eegonine), tropo kokain (tropoeoeaine) ve bunların mimlerinin ve dikodit (dieodide), diludit (diloudite), ökodal (eııcodal), asedikon (acedicone), ve bunların kim­ yevî terkiplerinde bulunan maddelerin ve bütün bu cisimlerin iktisat ve sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince tayin olunacak müstahzarlarının imal, ithal ve ihracı devlet inhisarına alınmıştır.
  istimalinde mazarrat hâsıl olduğu ve oksikomat tevlit eylediği fennî surette tes­bit edilen yukarıki fıkrada yazılı cisimlere benzer diğer maddelerde icra vekilleri heyeti kararile bu inhisara tâbi tutulabilir.
  ham afyonun memleket dahilindeki ticareti serbesttir.
  --- spoiler ---
 • sadece bez, çul, çaput üretmişmiş. tabii fark etmediği bir kaç şey var, milletin yama yapmak için kullanacak kumaşı yokmuş, çul çaput da gerekli milleti giydirmek için.

  okuma-yazması da yarım bu "niteliksiz işletmeler" diyenin, demir-çelik fabrikası yapıldığı yazıyor, cam fabrikası, baraj diyor. biraz daha dikkat, biraz daha özen lütfen.
 • 'ya yediler ama iş de yaptılar' cümlesinin tanımlamadığı tek dönemin yaptığı icraatlar topluluğu. şükredilmesi ve korunması, yolunda ilerlenmesi gereken hamleler.
 • devletçi bir kalkınma stratejisinin sonu kötü biter. işletmelerin hepsi dejenere olur ve arpalığa dönüşür. verimsizlik ve kaynak israfı yüzünden orta ve uzun vadede ekonomi tepetakla olur. gerçek kalkınma özel sektör ve marka oluşturmak yoluyladır ancak...

  bakın elin kore'lisi bunu nasıl yapmış. ibret almak gerek...

  http://www.dunya.com/…ni-nasil-yaratti-153094yy.htm

  not: güney kore sosyalizmden bozma devletçi politikalar uygulamamıştır. ağırlıklı olarak devlet teşviki ile chabol denilen holdingleri desteklemiş ve yönlendirmiştir...çünkü gerçek kalkınma ancak bir burjuva sınıfının teşekkülü ile mümkündür.

  chp gibi bir tarım toplumu eliti için gelişen bir burjuvazi ölüm demektir, burjuvaziyi desteklemek kendi ayağına kurşun sıkmakla eşdeğerdir çünkü o burjuvazi eninde sonunda gelir, iktidarı senin elinden alır. işte bu sebeple chp asla hakiki bir kalkınmaya razı olamazdı, devletçilikle idare edecekti mecburen. bu eski sınıfın kendini koruma refleksidir.

  not2: ilkokul çocuğu ağzıyla "ah atatürk ölmeseydi" diyenler olduğunu görüyorum. söyleyeyim... atatürk ölmeseydi hiçbir şey değişmezdi, inönü'den daha farklı davranmazdı, hatta 1970'lere kadar yaşasa ne olurdu? ne olacak! habib burgiba gibi görevden alınırdı, başka da bir şey olmazdı...
 • şimdikiler hainlik yapsın diye kurulmamıştır.
 • devletçi ekonominin icraatı diye bok atmanın saçmalık olduğu fabrikalardır.

  ülkesindeki varlığını tehdit eden unsurları temizlemek adına, halkından fanila bile istemek zorunda kalan bir ülkenin ekonomik kalkınma stratejisi anlamında devletçilik değil de, özel teşebbüsü desteklemesi gerektiğini savunmak ikinci bir saçmalıktır. bunu anlamak için makro ekonomi bilmek gerekmiyor, tarihi düzgün okumak yeterli.
 • içlerinde en çok nuri demirağ'ın kurduğu uçak fabrikasına üzüldüğüm fabrikalardır.kim bilir o fabrika kapanmasaydı şimdi türkiye havacılık sanayinde ne durumda olurdu.

  fabrikanın kapanmasında en büyük etken;yurt dışına uçak ihraç etmenin 1944 yılında kanunlarla yasaklanması olmuştur.aldığı siparişleri teslim edemeyen fabrika mecburen kapatılmıştır.uçak ihracatı yasaklandı ama ithalatı serbestti.

  atatürk sonrası dönemde bizim üstün zekalı yöneticilerimiz uçak ihtiyacımızı ingiliz miles magister uçakları ile gidermiştir.ve türkiye havacılık sanayinde dışa bağımlı hale gelmiştir.