şükela:  tümü | bugün soru sor
 • kendisi, çevresi ve türkçü aydınlar tarafından belirtilmiş gerçeklik.

  ''türk ve türkçülük aleyhinde bulunanları ezeceğiz.'' (yanık yurt gazetesi, 28 nisan 1925, sayı: 96, sayfa: 2, sütun: 4-5)

  ''bizim devlet hayatımızda, bilindiği gibi, osmanlı siyaseti gayr-ı mütecanis unsurlardan ve maddelerden meydana gelmişti. bunlardan bir halita yapmak mümkün olmadığı için, osmanlı siyaseti yerine yeni bir siyaset çıktı. o siyaset, milli bir siyasettir. türkçülük siyasetidir. bu siyaseti ilan edip yaygın hale getirmekle beraber, fikrî, içtimaî, iktisadi hayatı ilerletmek gerekir.'' (prof. dr. afet inan, m. kemal atatürk’ten yazdıklarım, s.43 - türk ocakları ve atatürk, ankara, 1993, s.11 - mehmet önder, atatürk’ün yurt gezileri, s.233)

  ''türkler, bir imparatorluk kurarak yayılıp genişledikçe milli bir devlet olmaktan çıktılar. çeşitli ırkları dinleri ve dilleri bir araya toplaması, onun milliyetçi ruhunu öldürdü. türkleri bütün dünyaya geri bir millet olarak tanıtan zihniyet; ne yazık ki kendi içimize de girmiştir. her şeyden önce millete, tarihini, asil bir köke sahip bulunduğunu, bütün dünyaya uygarlıklarının beşiği olan bir kavmin çocukları olduğunu öğretmek gerekir. milleti taassubun pençesinden kurtarıp onun milliyetçilik vasfını uyandırmalı, ona türkçülük imanını aşılamalıyız.'' (muvaffak ihsan garan, milletlerin sevgilisi atatürk, s.51)

  atatürk'ün ''fikir babam'' dediği ziya gökalp, atatürk'ü ''türkçülüğün en büyük adamı'' olarak görüyor:

  ''türkçülüğe dair bütün hareketler sonuçsuz kalacaktı, eğer türkleri türkçülük mefküresi etrafında birleştiren ve büyük çöküş tehlikesinden kurtarmayı başaran büyük dâhi ortaya çıkmasaydı! bu büyük dâhinin isimini söylemeğe hacet yok, bütün dünya bugün 'gazi mustafa kemal paşa' ismini mukaddes bir kelime sayarak her an hürmetle anmaktadır. evvelce türkiye'de, türk milletinin hiç bir mevkii yoktu. bugün, her hak türk’ündür. bu topraktaki hakimiyet türk hakimiyetidir, siyasette, harsta, iktisatta hep türk halkı hakimdir. bu kesin ve büyük inkılabı yapan zat türkçülüğün en büyük adamıdır. çünkü düşünmek ve söylemek kolaydır. fakat yapmak ve bilhassa başarıyla sonuçlandırmak çok güçtür.'' (ziya gökalp, türkçülüğün esasları, s.18-19)

  ziya gökalp, atatürk'ün türkçülük ülküsüne resmilik verdiğini ve uyguladığını söylüyor:

  ''türkçülerin ortaya attıkları türkçülük fikri genç bir topluluğa has bir tasavvurdan ibarettir. bu küçük topluluğun kafasındaki tasavvuru türk milletine yayarak onu bir ülkü durumuna getiren trablusgarp, balkan savaşlarıyla, ı. dünya savaşındaki felaketler olmakla birlikte, bu ülküye (türkçülük) resmilik veren ve onu gerçekten uygulayan da ancak mustafa kemal oldu.'' (ziya gökalp, türkçülüğün esasları, s.62)

  nihal atsız, ziya gökalp'ın türkçülüğü programlaştırdığını, atatürk'ün de bu programı uygulamak istediğini söylüyor:

  ''gökalp’ın türkçülük alanındaki en verimli ve sistemli eseri türkçülüğün esasları adlı kitabıdır. bu kitabın ikinci kısmında türkçülük sekiz bölümde programlaştırılmış ve her bölümde o alanda yapılması gerekli hususlara çizgileriyle tespit edilmiştir. bu program yalnız kendi neslinin değil, sonraki nesillerin aydınları üzerinde de büyük etkiler yapmıştır. programdaki fikirlerden bazılarını uygulamak isteyenler arasında atatürk de vardır.'' (nihal atsız, orkun, 1962, sayı: 1)

  yusuf akçura, atatürk'ün türkçülük ülküsünü gerçekleştirdiğini söylüyor:

  ''türkiye cumhuriyeti’nin, başta 'büyük millet meclsi hükümeti' adıyla, sonra gerçek adıyla kurulması, türk milliyetçiliği açısından türkçülük idealinin gerçekleşmesi demektir. çoğu türkçüler’in belki hayatlarında gerçekleşeceğini ümit bile edemedikleri ideal, bir türk dehasının kudretiyle bir gerçek olmuştu; milli türk devleti kurulmuştu. türkçülük fikri, yarım yüzyıl önce nihayet birkaç kişinin dimağ ve kalplerinde düşünceler, duygular ve emeller uyandıran, ara sıra dil ve kalemlerinden belirsiz ve çekingen bir şekilde çıkan bir teoriden ibaretti. bu teori, o zamanlar muhite o kadar yabancıydı ki, taraftarı olanlar, onu pek açık söyleyip yazmaktan çekiniyorlardı. halbuki türkçülük fikri bugün gerçeklik düzlemine çıkmıştır, olaylar halinde beliriyor. böyle büyük fikirleri gerçekleştirenlere insanlık dâhi ve kahraman der. türk âleminde türk idealini gerçekleştiren dâhi ve kahraman, türkiye devleti’nin banisi ve türkiye cumhuriyeti’nin ilk cumhurreisi gazi mustafa kemal hazretleridir.'' (yusuf akçura, türkçülüğün tarihi, s.183-184)

  yakup kadri karaosmanoğlu, atatürk'ün en belirgin özelliğinin türkçülüğü olduğunu söylüyor:

  ''atatürk'ün çeşitli yönlerinden birini diğerlerine bağlayarak bir sentezini yapmak istediğimiz vakit, bulabileceğimiz en hâkim vasfı türkçülüğü ve milliyetçiliğidir. millet, gene millet, daima millet, millî mücadele, millî kurtuluş savaşı, millî irade, millet egemenliği ve nihayet millî eğitim ve millî kültür davranışı. işte atatürk'ün dilinden hiç düşmeyen ve ölümünden beş yıl önce o'nu 'ne mutlu türk'üm diyene!' diye sesi kısılırcasına haykırtan slogan hep bu.'' (yakup kadri karaosmanoğlu, atatürk ve atatürkçülük, atatürk devrimleri ı. milletlerarası sempozyumu bildirileri, 1975, s. 100)

  ahmet bekir palazoğlu şöyle diyor:

  ''yalnız türklerle meskun bir vatan üzerinde yeni bir devlet kurduk. onun için unuttuğumuz türklüğümüzü hatırlamalıyız. gazi, en eski medeniyetlerden çok eski bir kök medeniyetin, orta asya türk medeniyetinin bugün anadolu’da yaşayan insanlara ait bir tarih olduğu fikrini ortaya attı. milleti bu yolda bir imana bağlamak, dinin boş bıraktığı sahayı milliyet duygusuyla doldurmak istiyor. gazi her şeyden fazla türkçülüğü ve türk tarihinin eskiliğini ve kudretini ileri sürüyor.'' (ahmet bekir palazoğlu, başöğretmen atatürk, cilt: 2, s. 689-690)

  alparslan türkeş şöyle diyor:

  ''kurtuluş savaşımızdan itibaren büyük atatürk’ün önderliği altında türkçülük türk milletinin hayatının her alanında ana görüş olarak kabul edilmiştir. atatürk’ün büyük dehası türkçülüğü aynı zamanda siyasi bir aksiyon da yapmıştır. fakat onun yüksek görüşlerini kavrayamayan bir çok devlet adamlarımız bu güzel başlangıcı yürütememişler ve kesintilere uğratmışlardır.'' (alparslan türkeş)
  http://www.ulkuocagi.net/…ms&file=viewtopic&p=55758

  attila ilhan şunları söylüyor:

  ''daha evvel rusya'da başlamış olan türkçülük hareketi türkiye'ye sirayet etti. şimdi pek çok insanın unuttuğu veya hatırlamak istemediği bir şey var; kuvayi milliye'yi ve müdafaa-i hukuk’u örgütleyenler türkçülerdir.'' (attila ilhan - intibah başladı)

  ''kemalizm, türkçülüğe karşı olamaz; neden, çünkü kendisi türkçü'dür.'' (attila ilhan - cumhuriyet gazetesi - 14.01.2005)

  ilber ortaylı 10 kasım 2017 gündem özel programında şöyle diyor:

  ''atatürk'ün çok istediği birşey var. türkler zamanlara ve mekanlara hükmetsin. bunu istiyor. atatürk milliyetçidir, hakikaten türkçüdür. türk adını kullanır. bu konuda hiçbir tavizi yoktur. öyle de bir nesil yetiştirmiştir.''

  https://m.youtube.com/watch?v=ha7gbmqiqnu
 • (bkz: totoloji)
 • yadsınamaz bir gerçektir.