*

şükela:  tümü | bugün soru sor
 • nurettin yıldız’dan düşündüren sözler: ateistler sizi düşünmeye sevk eder, siz de ateist olursunuz.
  kopipeyst yaptım.
  başka bir şey de söylemeyeceğim.
  aha da link
 • bu düşünmediğini itiraf olmuyor mu?
 • düşünmeye başlayınca siz de ateist olursunuz manasına gelebilecek sözlerdir.

  müslüman olarak kalmak istiyorsanız, düşünmeyin demek istiyor da olabilir.

  bence din/diyanet gibi konular pek dertlerinde değil, onlar esas düşünen insanların kendilerine oy vermeyeceği konusuna takılmış vaziyetteler.
 • islam'a en büyük zarar verenlerin yine islam'ı en iyi şekilde yaşadığını iddia edenlerden çıktığını gözler önüne sermiş açıklamadır.

  nu*ett*n y*ldız zaten eski açıklamalarıyla islam'ı çok iyi bir şekilde temsil ettiğini (!) göstermiş bir arkadaştır.

  her şeyiyle yozlaşmış yıllardayız, yazık bize.

  bunlarda düşünmek ile alakalı allah'ın ayetleri:

  2. bakara / ayet 219: …işte böylece allah, size ayetlerini açıklıyor. umulur ki siz düşünürsünüz.

  2. bakara / ayet 231: …allah’ın üzerinizdeki nimetini, size kendisiyle öğüt vermek üzere indirdiği kitap ve hikmeti hatırlayıp, düşünün…

  2. bakara / ayet 242: işte akıllarınız ersin diye, allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

  2. bakara / ayet 266: …işte allah, ayetlerini size böylece açıklıyor. umulur ki, düşünürsünüz.

  2. bakara / ayet 269: dilediğine hikmet verir, hikmet verilene ise pek çok hayır verilmiş demektir. ve bunu ancak üstün akıllılar anlar.

  3. ali imran / ayet 7: …üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez.

  3. ali imran / ayet 65: …siz hiç düşünmüyor musunuz?

  3. ali imran / ayet 103: …allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün…

  3. ali imran / ayet 118: …düşünürseniz, biz size ayetleri açıkladık.

  3. ali imran / ayet 191: onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler…

  4. nisa / ayet 82: onlar hala kuran’ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı?

  6. enam / ayet 50: de ki: ‘‘kör ile gören bir olur mu? hiç düşünmez misiniz?’’

  6. enam / ayet 80: …hiç düşünmez misiniz?

  6. enam / ayet 151: …düşünesiniz diye allah size bunları emretti.

  6. enam / ayet 152: …öğüt alıp düşünesiniz diye allah bunları size emretmiştir.

  7. araf / ayet 26: …işte bunlar, allah’ın ayetlerindendir, belki düşünüp öğüt alırlar.

  7. araf / ayet 57: …gerekir ki düşünür, ibret alırsınız.

  7. araf / ayet 130: …düşünüp ibret alsınlar.

  7. araf / ayet 176: …bu kıssayı iyice anlat, belki biraz düşünürler.

  8. enfal / ayet 22: çünkü yeryüzünde dolaşan canlıların allah katında en kötüsü anlamayan ve düşünmeyen sağırlarla dilsizlerdir.

  10. yunus / ayet 3: …hala düşünüp ibret almayacak mısınız?

  10. yunus / ayet 24: …düşünen bir kavim için ayetlerimizi işte böyle açıklarız.

  10. yunus / ayet 100: akıllarını kullanmayanlar üzerine allah bir uğursuzluk yükler.

  11. hud / ayet 24: bu iki ayrı grubun meseli, kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. bunlar hiç eşit olabilirler mi? hala düşünmeyecek misiniz?

  11. hud / ayet 30: …siz hiç düşünmez misiniz?

  11. hud / ayet 114: …bu ise, düşünebilenlere bir öğüttür.

  13. rad / ayet 3: …düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.

  13. rad / ayet 19: şimdi rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse, kör olan bir kimse gibi olur mu? fakat bunu ancak üstün akıllı ve temiz vicdanlı kimseler idrak ederler.

  14. ibrahim / ayet 52: bu kuran, kendisiyle uyarılsınlar, allah’ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.

  15. hicr / ayet 75: gerçekten bunda, düşünen keskin anlayışlılar için ibretler vardır.

  16. nahl / ayet 11: …şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır.

  16. nahl / ayet 17: …artık siz düşünmez misiniz?

  16. nahl / ayet 44: …sana da kuran’ı indirdik ki, insanlara vahiy edileni açıklayasın. belki onlar da düşünürler.

  16. nahl / ayet 69: …şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için, büyük bir ibret vardır.

  20. taha / ayet 99: …şüphe yok ki, sana katımızdan bir zikir (düşünüp kendisinden ibret alınacak bir kitap) verdik.

  21. enbiya / ayet 10: hala akıllanmayacak mısınız?

  23. müminun / ayet 68: onlar bu sözü (kuran’ı) hiç düşünmediler mi?…

  23. müminun / ayet 85: …”öyle ise siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız?” de.

  24. nur / ayet 1: …belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık açık ayetler indirdik.

  24. nur / ayet 27: …herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.

  24. nur / ayet 61: …işte allah düşünüp anlayasınız diye size ayetlerini böyle açıklar.

  27. neml / ayet 33: …düşünsenize!

  28. kasas / ayet 43: andolsun ki biz, ilk nesilleri yok ettikten sonra musa’ya olur ki düşünür, öğüt alırlar diye, insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitap’ı (tevrat’ı) vermişizdir.

  28. kasas / ayet 46: …ola ki onlar düşünüp öğüt alırlar.

  28. kasas / ayet 51: …andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca ulaştırdık.

  29. ankebut / ayet 43: işte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir.

  29. ankebut / ayet 63: …fakat çokları akıllarını kullanmazlar.

  30. rum / ayet 21: …şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.

  30. rum / ayet 28: …işte biz, düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz.

  32. secde / ayet 4: …artık düşünmeyecek misiniz?

  35. fatır / ayet 37: onlar, orada şöyle feryat ederler: “ey rabbimiz! bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.” (onlara): “size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? hem size uyarıcı da gelmişti. o halde azabı tadın. çünkü zalimleri kurtaracak yoktur.” (denir).

  36. yasin / ayet 62: …ya o zaman düşünmüyor muydunuz?

  36. yasin / ayet 68: …hala akıllanmayacaklar mı?

  37. saffat / ayet 13: kendilerine hatırlatıldığında da düşünmüyorlar.

  37. saffat / ayet 137-138: …hala akıl edip düşünmez misiniz?

  37. saffat / ayet 155: hiç düşünmüyor musunuz?

  38. sad / ayet 29: bu, sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki, insanlar onun ayetlerini düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar.

  39. zümer / ayet 9: de ki: “hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar.

  39. zümer / ayet 21: …elbette bunda temiz akıllılar için bir ihtar vardır.

  39. zümer / ayet 27: yemin ederim ki, bu kuran’da insanlar için her türlüsünden temsil getirdik. gerek ki iyi düşünsünler.

  39. zümer / ayet 42: …şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.

  40. mümin / ayet 13: size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren o’dur. fakat onları ancak gönül verip düşünenler anlar.

  40. mümin / ayet 58: kör ile gören bir olmaz, iman edip salih ameller işleyen kimseler ile kötülük yapan da bir değildir. ne kadar da az düşünüyorsunuz!

  44. duhan / ayet 13: onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.

  45. casiye / ayet 13: …şüphesiz bunda düşünen topluluklar için ibret ve deliller vardır.

  45. casiye / ayet 23: hala düşünmez misiniz?

  47. muhammed / ayet 24: onlar kuran’ı düşünmüyorlar mı? yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

  51. zariyat / ayet 49: …umulur ki, iyice düşünürsünüz.

  52. tur / ayet 36: …onlar düşünüp hakikati anlamazlar.

  56. vakıa / ayet 62: …düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

  59. haşr / ayet 2: …ey akıl sahipleri! ibret alın.

  59. haşr / ayet 21: biz bu kuran’ı bir dağa indirseydik, allah’ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz.

  67. mülk / ayet 10: ve derler ki: “eğer biz dinleseydik, yahut düşünüp anlasaydık şu çılgın ateşin halkı arasında bulunmazdık!”

  69. hakka / ayet 40-41-42: kuşkusuz kuran, şerefli bir peygamberin (allah’tan) getirdiği sözdür. o bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz. bir kahin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz!

  74. müddessir / ayet 54-55: hayır, hayır, o kuran kuşkusuz bir öğüttür. dileyen onu düşünür.
 • beni küfür etmeye sevk ediyorlar.
 • son derece yerinde bir tespittir.
  üstat necip fazıl da konuyla ilgili şöyle demiştir:

  "dün akşam dedim ki kendi kendime,
  düşünme...
  kim anlamış ki sen anlayasın böyle?"
 • aslında bu söylem, öğrenme, bilgi, düşünme ve sonuç eylemseli ile farkında olma ve farkındalık yaratmanın bu coğrafya dahilinde geçerli bir temel olmadığını çok net ortaya koymaktadır.

  daha da kısa olarak, sorgulama ki biat bozulmasın, biz de işimize bakalım.
 • kendisini dinleyen gençlerin hemen hepsinin twitter, instagram, facebook vs. hesabı vardır. düşünmeseler de düşünenlerle temastalar artık. bilgi de bulaşıcı malum*.
 • bir dincinin itirafi.
  biz ateistler dusunun diyoruz evet. dusunun ki, masallarla uyutuldugunuzu anlayip yetiskinlige adim atin.
  bu ulkenin ihtiyaci dindar genclik degil, ateist agnostik deist genclik. dinden uzak, akli, bilimi sanati onceleyen genclik lazim.
  cenneti olup gittikten sonra kazanacagimiz masallaria inanmak yerine bu dunyada bu cografyada kendi cennetimizi insa etmemizin yegane yolu dinden kurtulmak.

  cocuktuk, bizi masallarla, sabret, sukret tavsiyeleriyle uyusturdular, aman kontrolden cikmasin diye cehennemle korkuttular ama artik buyuduk, neyin ne oldugunu anladik. simdi hep birlikte uyanip din denilen zincirden kurtulma ve hakkimiz olani alma vakti. uyanma vakti geldi.
 • sen düşünme ateistcan...

  konuşmanın hiçbir yerinde böyle bir söz geçmiyor evvela. klasik kendini zeki sanan ateistcan çarpıtması. ekşicanlar da elinde tuzlukla bekliyor zaten, ne gerek var açıp da dinlemeye veyahut acaba ne demeye çalışıyor deyu düşünmeye?

  yıldız hocayı severim de fazla sloganik gidiyor ve bazı çıkışları fazla gereksiz. ama burada ne demek istediğini anlıyorum.

  bu çağın gençlerine bu mesele asla böyle anlatılmamalı kanaatimce, lakin ana nokta itibariyle dediği çok da yanlış değil. yüzme bildiğinizi sanıp denize açılmayın diyor. hani sen çocuğunu kötü gördüğün diğer çocuklardan uzak tutmaya çalışıyorsun ya... onu yaparken de çocuğunun iradesini köreltmek veya dünya görüşünü baltalamak gibi bir niyetle değil de onu korumak refleksiyle yapıyorsun ya hani... hah hoca da bunu anlatmaya çalışıyor tam olarak... bir müslüman, çocuğunu memleketin çapsız ateistlerinin oradan buradan ezberlediği sorulara karşı neden korumak istesin konusunu da çok tartışmayalım isterseniz...