şükela:  tümü | bugün
 • ben demiyorum kendileri diyor.

  ateist daha entel daha yumuşak gibi geliyor kulağa ama kâfir çok itici değilmi?

  kimse ben kafirim demiyor ateistim diyor.
 • ateist, binlerce dinden birinin kendini tanımlama biçimini niye kullansın sayın mümin kardeşim?
  hayır ateist de değilim ama mantığını s.keyim...
 • bir yanlışı düzeltelim;

  kafir kelimesi arapça bir kelime olup kök anlamı itibariyle; örtmek, gizlemek anlamına gelir. buradan hareketle kafir; allah’ı inkar eden değil, tam tersine “allah vardır” deyip yokmuş gibi yaşayanları anlatır. aslına bakarsanız islam dini öncesi ve sonrası allah'ı temelden reddetme gibi bir durum söz konusu değil. mevzu bahis olan dini ve dinin normlarını ve allah'ın tanrısal biçemini/tarzını/üslubunu reddetme şeklinde gerçekleşmiş.

  “onlar allah’ın nimetlerini biliyorlar/tanıyorlar/itiraf ediyorlar. sonra da inkar ediyorlar. insanların çoğu kafirdir/nankördür”(nahl/83)

  ha tabi dersiniz kardeşim kelimenin sadece kök anlamı mı var diye? ben de haklısın dostum derim.

  kelimenin daha geniş ve yerleşmiş kullanımıyla islam coğrafyasında müslüman olmayan kafirdir.

  örneğin hristiyanlar kafirdir:

  "şüphesiz, meryemoğlu mesih (isâ), allah'ın kendisidir." diyenler kâfir olmuşlardır. halbuki bizzat mesih şöyle demiştir: "ey israiloğulları, benim de rabbim, sizin de rabbiniz olan allah'a kulluk edin. çünkü kim allah'a eş koşarsa, şüphesiz allah ona cenneti haram kılar."

  "allah, şüphesiz üçün (üç tanrının) biridir." diyenler kafir olmuştur. halbuki bir tek ilâhtan başka hiç bir ilâh yoktur." (mâide, 5/72, 73)

  "şüphesiz ki: "allah ancak meryemoğlu isa mesih'tir", diyenler kâfir olmuşlardır. ey muhammed! deki: "allah, meryemoğlu isa mesih'i, anasını ve bütün yeryüzündekileri helâk etmek istese, o'na kim engel olabilir? göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti yalnız allah'a aittir. o, dilediğini yaratır. allah her şeye kadirdir." (mâide, 5/17

  insanlık tarihinin büyük bir kısmı din-tarım toplumlarının ekseninde şekillendiğinden "kafir" kelimesi eş anlamlarıyla çoğu dilde mevcuttur. haliyle toplum psikolojininde negatif anlamda olması çok normal. isteyen google çeviri'den kafir sözcüğünü istediği dile çevirsin. ve anlaşılır ki yerel anlamlı bir kelimedir kafir. yani hristiyan bir toplumda müslüman kafirdir.

  amme hizmeti olarak ne kadar kafirsiniz? sorusunun cevabı:

  kafirlik denklemi:

  tüm dinlerin sayısı=n
  sahip olunan din sayısı=t

  ise

  kafirlik sayısı= n-t

  olur.

  yani dünyada "n"tane din varsa müslüman "n-1" dine göre kafirdir. ancak

  ateist pek tabi ki müslümandan 1 fazla kafirdir. o kadar da abartacak birşey yok yani.

  ha bir de şu var kafirlere cehennemde sunulacak cezalar kafir kelimesinin negatif anlamını şiddetle güçlendirmektedir:**

  elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman da, oracıkta yok olmayı isterler. (furkan/13)

  ki, cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerine görününce, onun bir hışımlanmasını (kaynamasını) ve uğultusunu işitirler. (furkan/12)

  oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. (mülk/7)

  sonra o zulüm yapanlara "tadın bakalım şu ebedi azabı!" denilecek. vaktiyle kazandığınızdan başkası ile mi cezalandırılacaksınız?" (yunus/52)

  cehennem ateşinden çıkmak isterler. ama oradan çıkacak değillerdir. onlar için devamlı bir azap vardır. (maide/37)

  onlar bu (lanetin) içinde ebedî kalacaklardır. kendilerinden ne bu azab hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır. (al-i imran/88)

  kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. orada ebedî olarak kalacaklardır. onlar, insanların en şerlileridir. (beyyine/6)

  şüphesiz ki âyetlerimizi inkâr eden kâfirleri biz yarın bir ateşe atacağız. derileri piştikçe azabı duysunlar diye, kendilerine başka deriler vereceğiz. çünkü, allah gerçekten çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (nisa/56)

  onlar: "hesap ve ceza günü ne zaman?" diye soruyorlar.

  o gün, onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür. (zariyat/12-13)

  bir de bunlara demirden kamçılar vardır. (hac/21)

  şu ikisi rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasımdır. o'nu inkar edenler için ateşten elbiseleri biçilmiştir. başlarının üstünden kaynar su dökülür. (hac/19)

  gömlekleri katrandandır ve yüzlerini ateş kaplar. (ibrahim/50)

  elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.

  karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız. (vaki'a/52-53)

  onlar için kuru bir dikenden başka yiyecek de yoktur.

  o da ne besler, ne de açlığı giderir. (ğaşiye/6-7)

  nasıl, bu mu daha hayırlı konukluk için, yoksa zakkum ağacı mı?

  gerçekten biz onu zalimler için bir fitne (imtihan) yaptık.

  o bir ağaçtır ki cehennemin dibinde çıkar.

  tomurcukları şeytanların başları gibidir. (saffat/62-65)

  gerçekten zakkum ağacı,

  günahkârların yemeğidir.

  o pota gibi karınlarda kaynar.

  o, kızgın bir sıvının kaynaması gibidir. (duhan/43-46)

  bir irinden başka yiyecek de yok. (hakka/36)

  üstüne de kaynar su içeceksiniz.

  susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz. (vaki'a/54-55)

  ardından da cehennem vardır, orada kendisine irinli su içirilecektir.

  onu yutmaya çalışacak, fakat boğazından geçiremeyecek ve her yandan ona ölüm gelecek, fakat o ölemez. arkasından da çetin bir azab gelecektir. (ibrahim/16-17)

  onlara kızgın bir kaynaktan su verilir. (ğaşiye/5)

  orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içecek bir şey.

  ancak bir kaynar su ve irin (içecekler). (nebe/24-25)

  sonra üzerine onlar için kaynar bir içecek vardır. (saffat/67)

  not: ateist
 • (bkz: so what)
 • kafir, müslümanlıkta müslüman olmayanlara verilen isimdir.

  aynı mantıkla hristiyanlar da kafirdir.

  kimse ben kafirim demiyor hristiyanım diyor.
 • (bkz: tamam)
 • tıbbi açıdan akıl hastasıdırlar o yüzden tımarhaneye kapatılmaları lazım.

  edit: müslümanken ateist oldularsa mürted ya da dehri de denir.
 • (bkz: ateistlerin kefir olduğu gerçeği)

  serbest çağrışım
 • başlığı açanın verecek bir cevabı kalmamış. dağılabiliriz.