şükela:  tümü | bugün
 • daha önce başka bir sözlükte yazdığım yazıyı toparlıyorum.

  ateizm,
  teist-kelime kökeni olarak "zeus" "deus "teus "teist" şeklinde bir dile evrimiyle "tanrı" "yaratıcı" sıfatını almış bir kelimedir.
  başındaki a ön eki olumsuzdur.tanrısızlık,tanrıtanımazlık olarak geçer.

  fakat yunan mitinde bir tanrı var ki "ismi= ate"

  wikipedia'dan alıntılıyorum.
  "ate, yunan mitolojisinde hata ve günah tanrıçası.
  küçük bir tanrıdır; ayaklarıyla ölümlülerin başına bastığı halde onların bundan hiç haberi olmaz. zeus'un yemin ederek hakimiyeti perseus soyundan doğacak ilk kişiye vermeyi vaat ettiği ve böylece herakles'i eurystheus'un hakimiyeti altına soktuğu zaman onu aldatan ate oldu. bunun üzerine zeus, onu olympos'un tepesinden aşağı atarak öcünü aldı. ate, phrygia'da, hata tepesi adını alan bir yere düştü. ilos, ilion kalesini (troya) burada kurdu. zeus; ate'yi gökyüzünden atarak, olympus'da kalmasını ebediyen yasakladı. mitolojiye göre 'hata'nın insanların kötü bir kaderi olması bu yüzdendir. sözcük olarak birlikte kullanıldığı kelimelere olumsuzluk anlamı kazandırır."

  ate tanrısı ateizmle bağdaştırılırsa,truva'nın kurucusu denilirse,dönemine göre ateistlerin medeniyet ve çağdaşlığı eşsizdir.

  fakat bir yerde ezberden konuştuklarına emin olduğumuz "ateizm de bir dindir" "hadi hadi sende tanrıya inanıyorsun" diyen semavi din izleyicileri ate'nin tanrıça olduğunu varsayarlarsa ve ateizmle-ate'yi bağdaştırırlarsa ,ateizm bir tanrıça ve din olabilir.bu neticeyle ateizm kovulan bir tanrıçanın izlerini taşır.zaten ateist dincilere göre sapkın,yoldan çıkmış,kafir anlamını içeriyorsa bu anlamları zeus'un(jüpiter) yüklediği varsayılabilir. sonra kafirler,inançsızlar olarak din kitaplarında bu kelime baş göstermiştir olabilir.

  jüpiter ate'yi olmypus'tan kovmadan hemen önce döverken ki figürü

  dipnot:dincilere malzeme verdiğim için azıcık pişmanım.
 • değildir olarak cevaplanabilecek sorudur. ateizm bir inançtan ziyade var olan dogmalara karşı bir düşünce beyanıdır. bir inanç olsaydı muhtemelen başka metafizik bir varlığa biat söz konusu olacaktır. bu nedenle ateizmin bir düşünce sistemi, bir felsefe olduğu kanısındayım.
 • evet inançtır, olmadığına inanmaktır, her şeyin bu evrenle kısıtlı olduğuna inanmaktır.bunu diğer inançlardaki gibi kanıtlayamayacağımız için temeli kabul etmeye dayanmaktadır , diye cevaplama gayretinde bulunduğum sorudur
 • inanca gerek duymayan gerçeklik var mıdır? insanın kendisinin bile var olup olmadığını bilmemesi/bilememesi, sadece inanabilmesi söz konusu iken insani düşüncelerin inanç mı değil mi olduğunu anlamak zor olmasa gerek...

  ancak bilimsel olarak yaklaşılıp, belli varsayımlar kabul edilerek yola çıkılırsa, cevabı: "hayır, ateizm inançtan fazla bir şeydir" şeklinde verilebilecek soru.
 • ancak bir aptalın sorabileceği soru. bu yüzden ona açıklar gibi açıklayacağım.

  öncelikle ateizm'in inanç olduğunu genelde teist'ler iddia eder. bunun başlıca sebebi ise ateistlerin kendilerini daha elit görmelerinden hoşlanmamaları ve onları da kendi seviyelerine çekmek istemeleridir. peki gerçekten ateizm dinlerle aynı seviyede bir inanç mıdır? değildir...

  başlangıç olarak inanç kelimesinin anlamlarına bakalım.

  http://i.imgur.com/upxatha.jpg

  bizim kullanacaklarımız şu ikisi gibi görünüyor;
  1-) "inanılan şey, görüş, öğreti"
  2-) "tanrı'ya, bir dine inanma, akide, iman, itikat"

  (normalde yazıyı burada bitirsem yeridir. ama entry'nin giriş kısmındaki nedenle devam ediyorum)

  buradan yola çıkarsak;

  ilk anlamda kullanıldığı zaman bir düşünceyi, bir görüşü, bir fikre olan bağlılığı göstermek anlamında kullanıldığını görebilirsiniz. hatta 'düşünmek' fiiliyle yer değiştirirse anlamı bile değişmez.
  ikinci anlamda verilen ise yalnızca bir dini inançtır ve diğer her anlamından farklıdır.

  şimdi ateizmi ve dinleri bir karşılaştıralım yukarıdaki bilgiler çerçevesinde:

  ateist: "ben tanrı'nın var olmadığına inanıyorum" der. bu ilk anlamda bir inançtır ve bir düşünceden bahseder.

  teist: "ben tanrı'nın var olduğuna inanıyorum" der ve bu da ilk anlamda bir inançtır.

  görüldüğü gibi burada bir sıkıntı yok. eğer bu anlamda kullanılan bir inanç kelimesi varsa, ateizm de bir inançtır. buna ben de dahil hiç bir ateist itiraz etmez. ama işin aslı öyle değil. gelin devam edelim.

  teist: "ben tanrı'ya inanıyorum" der. bu ikinci anlamda bir inançtır ve bir düşünceyi temsil etmez. yalnızca bir inançtır.

  ateizm: "ben tanrı'ya inanmıyorum" der mi? demez. demez.demez. çünkü ateist kişi zaten tanrı'nın varlığını reddeder ve bu durumda böyle bir cümle kurması mantığa uygun düşmez. dolayısıyla ateist kişinin bu anlamda bir inancı kesinlikle yoktur.

  kısaca toparlayacak olursak, ateizm bir düşünce biçimiyken, din bir inançtır. inanç kelimesinin farklı anlamları arasında kelime oyunu yaparak bu ikisi birbirine karıştırılmamalıdır.

  rasim özhan bey'in ünlü bir sözü var bilir misiniz? elmayla armudu karıştırmayalım...
 • basit bir sekilde anlatmak gerekirse ateizm tanrinin reddi anlamina gelir.
  wikipedia icin burdan
  dini inanc "kabul" uzerine kurulu oldugu icin ateizm bir inanc olarak nitelenemez.
  tekrar wikipedia'ya soralim
 • felsefi soru.

  inanç, bir şeyi doğru kabul etmek demektir. bu kabulün ardında bir kanıtın olup olmaması, kabulün inanç oluşunu değiştirmez. yani, kanıta dayalı kabuller inancın dışında değillerdir. bunu açalım.

  bir şeyin kanıt olup olmadığı, çoğunlukla, (matematiksel ispatlar dışarıda bırakılırsa) o şeyin, sujeyi kanıt olduğuna ikna etmesinde yatar. ikna edicilik, kanıtı kanıt yapan şeydir. çünkü kanıt denilen şey, kendisinin kanıt olduğuna dair bir kanıt içermez. içerse veya içermesi gerekseydi, her kanıtın kanıt olduğunu kanıtlayan bir başka kanıt aramak zorunda kalınır ve böylece sonsuzca geriye gidiş kaçınılmaz olurdu.

  dolayısıyla, bir şeye kanıt demenin temelinde, o şeyin kanıt olduğuna ikna olma, onu kanıt olarak kabullenme, yani inanç yatar. derinlemesine bakıldığında, bir şeyi kanıtsız doğru kabul etmek inanç ise, kanıt varsa doğru kabul etmek de inançtan çok farklı bir şey değildir.

  şayet ateizm, kanıta dayalı kabuller bütünü ise, kanıtın doğası gereği inançtır.
 • cevabı çok basit olan bir soru. hayır.
 • (bkz: ata tapmak)

  ateizm inanç değil, düşünce akımıdır. dil, ırk, hayat görüşü, siyaset gözetmeksizin her insanın kabul görebileceği bir düşüncedir. manevi/dini inançları görmeyen, çoğunlukla materyalist düşünceyi benimseyen, bir nebze göte göt denir diyenleri bir araya getirmiş ifade biçimidir. dini inançları ve ritüelleri kabul etmeyen ve oluştuğu dünyadan hiçliğe adım atacağımız vakti bekleyen kişilere de ateist denir. ünlü ateistlere örnek olarak kendimi sunabilirim.
 • herhangi bir yaratıcıya inanmayan insana sıfat arayışı nedir? saçmadır. inanmıyoruz işte; ister ateist de ister patateist de. şahsen umurumda değil.