şükela:  tümü | bugün
 • sınava çalışırken aklımda kalması için alper tunga kavırı yaptığım hastalık:

  endotelin öldi mü
  trombüsün kaldı mu
  miyokardın enfarkt
  imdü yürek yırtılur.
 • aterosklerozun, vasküler endotelyal hücrelerin mekanik, biyokimyasal veya inflamatuar hasarı sonucu geliştiği düşünülmektedir. endotelyal hasar dolaşımdaki monosit ve lenfositilerin endotele bağlanmasını stimüle eder. bu hücreler, damar duvarına girerler ve düz kas hücreleri ile fibroblastların proliferasyonunu stimüle ederler. buna bağlı olarak fibröz plak gelişir. hasar gören endotelyal hücreler trombositlerin agregasyonu ve aktivasyonu için bir odak oluşturur. aktive trombositler düz kas hücrelerinin ve fibroblastların daha çok proliferasyonuna neden olan büyüme faktörlerini salgılar. plak damarı tıkayacak kadar genişleyebilir veya rüptüre olarak embolilere neden olabilir.
 • kalpte en sık sol ön inen ,sol çevreleyicinin ilk 2 cm'i ve sağ koroner arterin ilk 1/3 ile son 1/3'üne yerleşir.