*

  1. "elinde her turlu olanak olsa bile onlari degerlendirecek potansiyele dahi sahip degilsin" anlaminda bir atasozu..
  2. "ateş olsan" ile kasıt hasmına zarar vermek için kendini tutuştursan, bu iş uğrunda hayatını hiçe saysan şeklindedir.
  3. konuşmalarından öğretmen olduklarını ve pek yakında bir dersaneden soru bankası nev'inden bir kitap çıkaracaklarını öğrendiğim üç hanım, yanı başımda "ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın"daki* "cürüm" meselesi üzerine akıl yürüttüler uzun uzadıya. nihayetinde "ateş olsan suçun kadar yer yakarsın"ın ne saçma bir laf olduğunda karar kılarak konuyu açıklığa kavuşturdular.
    lugatte pehlivanlık olmaz efendim. galatı bilmek için menşeini de bilmek gerek.
  4. ateş olsan bile , ancak kapladığın alan kadar / cüssen kadar yeri yakarsın anlamına gelir. dolayısıyla hasmını küçümseme anlamı taşır.
    'ateş olsan bile ancak kendin kadar küçük bir alanı yakarsın' manasındadır.