şükela:  tümü | bugün
 • ing.. kutsal iyilik..
 • kahin .. antik roma'da kuşların uçuş, beslenme ve ötüş şekillerinden geleceği kestiren saygın rahipler ..
 • (bkz: auguri)
 • kaynaklan, heyecan duy, örselen biraz: haruspex. sonra buraya gel.

  roma'da epik literatürün mühim isimlerinden statius, thebae 9.629'da "simque augur cassa futuri!" der ve ünlemini kor! "... geleceğe ilişkin faydasız bir augur olsam!"

  tanrılar skalasında güneş tanrısı apollo ya da phoebus ile temsil edilen (örn. bkz. horatius, carmina 1.2.32) augur'u haruspex'ten ayıran en temel husus roma devletince ve geleneklerince daha ciddiye alınmış olmasıdır. augurluk bir devlet kurumudur, bu açıdan bakarsanız augur'lara roma devletindeki şeyhülislamlara denk düşecek şekilde, devletin dinî tarafını temsil ettiğini görebilirsiniz. zira yapısı gereği augurium yani augur'un kehanet ilmi, salt kehanetle de sınırlı değildir. klâsik anlamda kehanetin yani bugüne ve yarına dönük olayların hayır getirip getirmeyeceği konusunda tanrılardan gelen işaretleri yorumlama anlayışının devletin önemsediği augur'lar nezdinde genişlediğini görüyoruz. zira augur'lar haruspex'lerden farklı olarak sorumlu bir magistratus'un gözetiminde ve yardımındaydı. magistratus augur'un kuşların tavırlarına bakıpğ yaptığı yorumları dikkate alıp dinî ritüelleri düzenler ve ona göre daha üst kademeleri bilgilendirirdi, yani augur bir nevi diyanetten sorumlu bakan gibi düşünülebilir.

  köken bakımından da augur'ları haruspex'lerden ayırabiliriz. öyle ki roma tarihinin en mühim düşün adamlarından cicero haruspex'leri etrüsk kökenli saymakla birlikte (etrusci haruspices), augur'ları "bizim augur'lar" (nostri augures) diyerek betimler ve bu ilmin döneminde uygulandığını dile getirir. yine cicero, stoacı görüşe göre, augur'ların büyük bir yetkiye (magna augurum auctoritas) sahip olduğunu ve birçok şeyi öngörebildiğini `(multa augures provident`) söyler (cicero, de natura deorum 2.163. karş. de divinatione 2.74).

  augur'ların ne zamandan beri roma devletinde muteber kabul edildiği ise bilinmemektedir. bu kehanet ilmini roma'nın ilk kralıyla ilişkilendiren görüşe göre efsanevî romulus'un roma'nın kuruluşunda yer alan üç eski kavimde yetişen üç, yine efsanevî kral numa'nın iki augur'u bulunmaktadır (w. smith, a school dictionary of greek and roman antiquities, harper & brothers publishers, new york, 1851, s44). zaman içinde bu sayı beş tanesi plebs'ten (halk sınıfı) olmak üzere dokuza, sulla döneminde on beşe çıkmış ve augustus döneminde sınırsız olmuştur. augur'lar cumhuriyet döneminde diğer din adamları gibi patricii (soylu sınıfı) tarafından comitia curiata'da (patricii meclisi) seçilmiş olup bu görevi ömür boyu yürütmüştür. devletin genişlemesi, imperium geleneğinin çok uzak sınırlara ulaşması augur'ların sayısının artışını anlaşılabilir kılar. zira devlet bir işe girişmeden önce ya da olağanüstü kuş faaliyeti gerçekleştiğinde augur'lara danışmak ve tanrıların günün anlam ve önemine binaen ne gibi bir gelecek çizdiğini öğrenmek durumundaydı. topraklar genişleyip imperium'un üzerindeki yükümlülük artınca devlet tanrıların ne fikirde olduğunu öğrenmek isteyeceği daha fazla olayla karşılaşır oldu. bu da, roma devletinin daha fazla augur yetiştirip, daha fazla augurium ilmini desteklemesine sebep oldu.

  augur'luğun ne kadar muteber kabul edildiğini çağlar boyunca roma devletinin ve halkının din anlayışındaki yerinden anlayabilirsiniz. zira augur'luğu bir devlet kurumu olmaktan çıkarıp armasını söken dördüncü yüzyılda hıristiyanlığı bir devlet dini haline getiren i. theodosius (büyük theodosius) olmuştur. bu da gösteriyor ki, yarı efsanevî yarı gerçek, roma devletindeki augur'luk i.ö. 700'lerden i.s. 350'lere kadar etkin olmuştur, bir devlet kurumunun sürekliliği açısından ziyadesiyle tatmin edici bir zaman dilimi, değil mi? k. alemdaroğlu akp'nin ilk döneminde başbakanla çakışınca "biz ne padişahlar gördük!" demişti, augur'lar resmî görevlerinin elinden alınacağını öğrendiğinde, aynı tepkiyi theodosius'a göstermiş midir acaba, bunu merak ediyorum. ne romulus'lar, ne krallar, ne caesar'lar, ne dictator'lar, ne divi imperator'lar görmüşlerdi oysa!

  bu konuda söyleşmeye devam edeceğiz. sözlükten sorumlu sekreterime talimat verdim, gelen mesajlardaki bu konuyla ilgili olanları ayırıp çıktısını verecek.
 • ing. kehanette bulunmak; [bir şeylere dayanarak] tahmin etmek, öngörmek
 • roma'da din ve fal işlerinden sorumlu memurlar.
 • augur'lar roma'da aslında geleceği görmekten sorumlu değillermiş de, daha ziyade alınan bir kararın tanrılar tarafından "onay" görüp görmeyeceğini belirtirlermiş. yani bir nevi "tanrısal öngörü" sunarlarmış devlet adamlarına. "evet, askeri birliklerinizi şuraya çekme fikrinize feronia da ses etmeyecektir".

  bu arada ingilizce auction, author ve augment sözcüklerinin de atasıymış kendisi.
 • augurlar 16 rahiple sınırlıdır. tanrısal kehaneti yorumlarlar, her kararda kendilerinden bilgi alınır. lituus ise augurların elindeki bastondur. lituus onu kimi kuşların davranışlarını gözleyeceği gök alanını sınırlamakta kullandığı bastondur.
 • bi cryptocurrency. gelecek vaad edenlerden, daha yeni %40 sicradi.
 • ileride bahis şirketlerinin yerini alacak oluşum.