şükela:  tümü | bugün
 • alman soyal demokrat hareketinin en tanınmışlarındandır. sosyal demokrat partiyi kurmuş, sosyal demokrat işçi partisinin kuruluşuna katılmıştır.. savaş bütçesine oy vermeyi reddettiği için vatana ihanet suçuyla sürgün ve hapis cezasına çarptırılmıştır. ortodoks marksistler ile revizyonistler arasında bir ortayol seçmiştir.
 • "hayatımdan" isimli bir otobiyografisi de olan alman sosyalist. savaş bütçesine oy vermeyi reddederken kendisi ile birlikte vatana ihanet suçundan sürgün edilen diğer alman sosyalist için : (bkz: karl liebknecht). august bebel hristiyanlık karşıtı bir insandır. ateist olduğunu söyleyemeyiz, zira yüce bir yaratıcının varlığına inanmaktadır. hristiyanlık için "özgürlük ve medeniyetin önündeki en büyük engeldir." demiş olması fikirleri açısından bizleri aydınlatır diye düşünüyorum. petrolün henüz arap dünyası ile emperyalizmi karşı karşıya getirmediği zamanlarda arap dünyası'nı çok güzel yorumlamıştır. geniş bir coğrafyada bulunan arap toplumu almanya'nın feodal dönemi yaşadığı yıllarda kabile sistemi ile kastlardan uzak, refah içinde bir yaşam sürmüştür. fakat zaman ile akdeniz kıyısında ve kızıl deniz kıyısında bulunan kabilelerin daha fazla gelişmesi içerideki kabileleri rahatsız etmiştir. işte tam bu sırada oradan geçen ticaret yolları orta arabistan'da yaşayan kabilelere yaramıştır. ticaret yollarını kullanan kervanlara saldırma konusunda ustalaşan araplar, kavgayı, yağmayı, soygunculuğu hayatlarının bir parçası olarak görmeye başlamışlardır. bu çağlarda bunu bir bakıma yaşamlarını sürdürmek için karakter haline getirmiş ve günümüze kadar taşımıştır. örneğin birinci dünya savaşı'nda yıllarca kendilerine sahip çıkan osmanlı'ya başkaldırmalarının sebebi de geçmişten gelen daha iyiye ulaşmak için yaptıkları her şeyin mübah olduğuna inanmalarıdır. araplar bunun yanında konukseverlikte, yardımseverlikte dünyanın sayılı milletlerindendir. ayrıca bebel hz.muhammed'i de incelemiştir. ona hayranlık duyduğu apaçıktır, aynı zamanda bir kaç yerde hz. muhammed'i eleştirdiği de görülmüştür. bebel'in temel iddiası hz. muhammed zamanındaki islam devleti'nin 19. yüzyıl almanya'sından çok daha sosyal ve yaşanabilir bir yer olduğudur. bugün bile tartıştığımız islamiyet-hristiyanlık-musevilik tartışmalarına oldukça nesnel yorumlar getirmiştir. bebel siyasi görüşü paylaşılmasa bile sırf islamiyet-hristiyanlık çatışmasına bakış açısı sebebi ile sevilebilecek bir adamdır.
 • almanya'da nerdeyse her şehrinin bir caddesine ismi verilmiş sosyalist. bielefeld'deki upuzun caddede pek manidar bir şekilde almanya'a göçmüş yabancı işçi insanların dernekleri dernekleri vs. vardır. caddeden hızlı bir şekilde bisikletle gecmeniz dünya karması yolunda yürüdügünüzü hissettirebilir.
 • “kadınlarınız yoldaşınız olmadığı sürece,
  siz erkekler zincirlerinizi kıramayacaksınız!” bebel
 • ateizmi , dinin vardığı en üst aşama olarak gören yazardır. dine tepkisel değil bilimsel bakabilen ender yazarlardandır. hem müslümanların hem de müslüman olmayanların islamı objektif olarak öğrenebilecekleri harika bir de eseri vardır .
  (bkz: hz muhammed ve arap islam kültürü dönemi)
 • ilk metnini 1879 yılında yazmış olduğu kadın ve sosyalizm kitabı en ünlü eserlerinden olan bebel insanlığın kurtuluşunu sosyalizmde bulmuştur ve bu sistemin ataerkiliteden kopuş süreciyle paralel olması gerektiğini savunmaktadır.kadınların kurtuluşu olmadan halkların kurtuluşunun olamayacağından söz eder ve gelecekteki kadın için tamamen eşitlikçi,toplumun bakım emeği konusunda kadınla yardımlaştığı,kadınların ve erkeklerin aynı derecede özgür olduğu bir dünyanın mevcut olacağını savunur.'kadınlık sorunu''na böylesi erken bir tarihte özellikle bir erkek olarak çağı pek çok aşan bir gözle bakması bugün için bile oldukça kıymetlidir.

  edit:tarih
 • pek kalıbının "adamı" değilmiş:
  "kitapta [rosa luxemburg kitabı] reformist ikinci enternasyonal önderliğinin, özellikle de kadın ve sosyalizm adlı o dönem muazzam bir ilgi toplayan eserin yazarı olan ve kadın sorununda otorite haline gelen(!) august bebel’in nasıl incelikli erkek şovenizmi sergilediğine dair örnekler görülebilir."
  http://www.militan.net/?p=3817
 • 'aslında köleliğe tamaman karşı çıkmak ve köleciliğin yok edilmesini istemek, o yüzyılların anlayışına, kavrama gücüne , örf ve adetlerine çok aykırı ve fazla ileri gitmiş bir talep olurdu. bilindiği gibi kölelik avrupa'da yeni çağ'a kadar uzanmıştır. hz. muhammed (s.a.s.) ayrıca köle bir kadının hür bir kimseden olan çocuğunun da hür olması kuralını getirmiştir. bu o dönemlerdeki avrupa'nın, ya da almanya'nın bu konudaki anlayışına tamamen aykırı bir yenilikti. söz konusu yerlerde aynı konumdaki bir çocuk hürriyetten yoksundu. öte yandan hz. muhammed (s.a.s.) bu konumdaki bir çocuğun annesinin (ümmü veled) satılabilmesi veya hediye edilebilmesi imkanını da ortadan kaldırmıştır.'

  (bkz: hz. muhammed ve arap kültürü)