şükela:  tümü | bugün
 • http://www.asexuality.org/home/ adresinden ulaşılabilecek uluslararası aseksüel topluluk.
  aven: asexual visibility and education network
 • aven faqaşağı yukarı şöyle bir şeydir:

  tanımlamalar

  * aseksüel miyim?
  bu sorunun cevabını kimse sana veremez. sadece sen hangi tanımın deneyimlerini tam olarak ifade ettiğine ve seni rahat hissettirdiğine karar verebilirsin.
  bu sss'i okumak karar vermene yardımcı olabilir. unutmamalı ki aseksüalitenin tanımı "cinsel çekim hissetmeyen kişi" demek. elbette sadece bu tanıma uyuyorsun diye kendini aseksüel olarak tanımlaman gerekmez, bu senin seçimin.

  * kimseyi cinsel olarak çekici bulmuyorum, bu aseksüel olduğum anlamına mı gelir?
  tanım gereği; evet, ancak bu tanımın işe yarar olup olmadığı ya da aseksüel olmanın senin için ne demek olduğu sana kalmış.

  * insanların çekici olduklarını algılayabiliyorum ancak onlarla cinsellik yaşama ihtiyacı hissetmiyorum, ben nereye uyuyorum?
  çoğu aseksüel diğer insanların estetik olarak çekici olduklarını algılayabilir ancak bu güzelliğe bakmanın güzel bir tablo veya muhteşem bir gün batımını izlemekten farkı yoktur.
  bazıları başkalarını cinsel olarak çekici bulabilir. bu aseksüeller düşük şiddette cinselliğe sahiptirler, bu çekimin farkında olmalarına rağmen bu konuda herhangi bir harekette bulunmazlar.
  aseksüel ve seksüel kişiler arasındaki önemli fark, aseksüellerin fiziksel olarak çekici buldukları kişilerle cinsel bir şeyler yaşama güdüsü olmamasıdır, ki herhangi birisini fiziksel olarak çekici bulmayadabilirler.

  * bütün hayatım boyunca yalnızca üç kişi bana çekici geldi ve bu kişilerle cinsellik yaşamak istedim. seksüel miyim, aseksüel mi?
  bu senin vereceğin bir karar. bence çoğunluk, az kişinin çekici gelmesini "düşük şiddette cinsellik" olarak görür. cinselliğin hayatında görece çok düşük bir rolü olduğunu düşünebiliriz, neredeyse kimseye cinsel çekim duymamak sana diğer aseksüellerle ilgili pek çok ortak nokta verecektir.

  * insanları iyice tanıdıktan sonra ancak onlara karşı bir çekim hissediyorum, bu ne demek?
  çoğu seksüel kişi sadece bakarak bir kişinin onlar için cinsel olarak çekici olup olmadığını bilir, bu çekim onların görünüş ve vücutlarınadır. bazıları, bir kısım aseksüel de dahil, bu çekim insanların kişiliğinedir. karşılarındaki kişinin çekici olduğunu onları tanımadan bilemezler.
  aseksüeller için vücutlara karşı bir istek duymak değil de daha çok arkadaş seviyesinde tanıdıkları kişilere yakın olma ihtiyacı geneldir. eğer bu deneyimlediğin şey değilse gene de merak etme, aseksüelliği yaşamanın aseksüel insan sayısı kadar değişik yolu var.
  seksüel ve aseksüel insanlar arasındaki önemli farkın bu noktada seksüel kişilerin bu çekimlerinin cinsel arzuyu da içermesiyken; aseksüeller daha başka yakınlıklar isterler. tabii ki seksüel kişiler de aseksüel ilişkiler kurabilirler. aseksüel kişiler ise cinselliği deneyimledikten sonra hatta cinsel barındıran bir ilişkisırasında aseksüel olduklarını fark edebilir ya da aseksüel olabilirler.

  * bazı şeyler beni tahrik ediyor ancak bunun başka insanlarla alakası yok, bu aseksüel olduğum anlamına mı geliyor?
  eğer bir fetiş ya da insanlara çekimle alakası olmayan cinselliğiniz varsa o zaman aseksüel olarak kendini tanımlaman yardımcı olabilir.
  kendini bir aseksüel olarak tanımlamadan önce, cinselliğini başka insanlarla yaşama güdün olup olmadığını irdelemen işe yarayabilir. cinselliğinin başka insanlara çekimi kapsaması ya da kapsamamasına aldırmadan bir başka kişi bunu bir şekilde ifade etmenize yardımcı olabilir. eğer başkalarına gerek duymuyorsan o zaman tahminen aseksüel toplum içinde kendini daha rahat hissedeceksindir.
  bazı insanlar için sevginin/aşkın ifadesi cinsellik içermeli, onlar için herhangi bir şekilde seksüel olma yetiniz varsa o zaman eşinizi de bu cinselliğin içine dahil etmeniz gerekir. pek çok aseksüel sevgi/aşk ile cinsellik arasında böyle bir bağlantı görmez. cinsel faaliyet göstermeden sevgilerini ifade edebilir ve yakınlık hissedebilirler. eşini cinsel hislerinin dışında tutuyorsan, özelliklede bu hislerin cinsellik ya da başka insanlarla alakası yoksa, bu senin onu reddettiğin ya da sevgini tam anlamıyla ifade edemediğin anlamına gelmez.
  insanlar çözümlemeleri gereken şeyler üzerine kimlikler oluştururlar. kendilerini aseksüel olarak tanımlayan insanlar başkalarıyla cinsel ilişkiler kurmadan hayatlarını duygusal olarak tamam yaşayabilmenin, cinselliğin ve cinsel ilişkilerin prim yaptiği bir dünyada yaşayabilmenin yollarını bulmaya çalışıyorlar. eğer bu senin de boğuştuğun bir şeyse o zaman aseksüel toplum araştırmaya değer.
  cinsel hisleri olmayan aseksüeller ile insanlarla ilgilenmeyen seksüel kişilerin pek çok ortak noktası vardır. her iki grup da, herkesin başkalarına cinsel ilgi duymasını bekleyen bir toplumda dışlanmış hissedebilir.

  * geçmişte seksüeldim, bu şu an aseksüel olmadığım anlamına mı gelir?
  eğer şu anda az ya da hiç cinsel çekim hissetmiyorsan o zaman bu topluluktaki herkes kadar aseksüelsin.
  kendini aseksüel olarak tanımlayan pek çok kişi ergenlik dönemi ya da öncesinde daha seksüel olabilir. önemli olan şu anda başkalarına cinsel çekim hissetmemeleri.
  eğer cinselliğinde ani bir düşüş hissediyorsan bu kullanıdığın ilaçlardan birinin ya da bir hastalığın yan etkisi olabilir. bu ani değişikliğin sebeplerini bulmak için doktora başvurulması tavsiye olunur.

  * benim cinselliğim fazlar halinde gidip geliyor, bazen seksüelim, diğer zamanlarda tamamen aseksüelim. aseksüel toplum içinde bir yerim var mı?
  diğer aseksüellerle pek çok ortak noktan olduğu kesin. aseksüel olduğun zamanlarda kendini bu şekilde tanımlamayı seçebilirsin, seksüel olduğun zamanlarda ise hala aseksüel sorunlar yaşayabilirsin --aseksüelliği seksüel eşlera anlatmak gibi-- ve aseksüel toplumda bir yer bulabilirsin.

  * mastürbasyon yapıyorum, buna ne diyorsun?
  çoğu aseksüel, fiziksel açıdan cinsel kapasiteye sahiptir. bazıları mastürbasyon yapar, bazıları yapmaz. mastürbasyon tatminkar bir his oluşturur ve pek çok aseksüel vücutlarından tatmin edinmek için bunu kullanır. pek çoğu kendini elle tatmin ederken bazıları bunu sadece düşünceyle yapar.
  seksüel ve aseksüller arasındaki fark, eğer aseksüeller mastürbasyon sırasında başka kişileri düşünürlerse (çoğu aseksüel spesifik olarak cinsel bir şey düşünmezler) bile bu sadece fantazidir. o kişiyle cinsel bir şey yaşama şansları olsaydı bile bir çekim olmazdı ya da o kadar düşük olurdu ki görmezden gelinebilir.
  bazı aseksüeller "autosexual" olarak düşünülebilir, kendi vücutlarından zevk alma güdüleri vardır. diğer mastürbasyon yapan aseksüeller onları motive eden bir cinsel güdüye sahip değillerdir, bunu sadece hoş olduğu için yaparlar. mastürbasyon yapsın yapmasın bütün aseksüellerde ortak nokta başka insanlara karşı çok az ya da hiç çekim hissetmemeleridir.

  * bazen insanlardan hoşlanıyorum, hatta sanırım bazen aşık da oluyorum, bu aseksüel olmadığım anlamına mı gelir?
  aseksüellerin büyük bir çoğunluğu bazen başkalarından hoşlanır ya da aşık olur. duygusal ve romantik çekim, cinsel çekimden farklıdır. bazı insanlar için eleledirler ancak bu bağıntılı oldukları anlamına gelmez.
  bazı aseksüeller "romantik çekim"den bahsederler. başka özel bir kişiyle samimiyet kurma ihtiyacı hissederler, ancak istedikleri bu samimiyet cinsel değildir.

  * eşimle cinselliği paylaşmaktan zevk alıyorum ancak hiç kimseyle cinsellik yaşama güdüm olmadı, aseksüel olabilir miyim?
  çoğu aseksüel cinselliği yaşama kapasitesine sahiptir, mastürbasyonda olduğu gibi bazı aseksüeller cinselliği deneyimlemeyi zevkli bulurlar. eğer cinselliği cinsel güdü değil de, romantik ya da duygusal bir çekimin ifadesi olarak kullanıyorsan bu aseksüel kimliğinle çelişiyor anlamına gelmez.
  eğer başkalarına hiçbir zaman çekim hissetmiyorsan, hiçbir zaman cinselliğe "aç" değilsen o zaman aseksüel tanımı içine giriyorsun demektir. nasıl ki seksüel insanlar aseksüel ilişkiler kurabiliyorsa, aseksüel kişiler de seksüel ilişkiler kurabilirler. eğer bununla rahat ve mutluysan o zaman "aseksüel saflık"ından kuşku etmektense kutlanacak bir durumdur.
  aseksüellerin cinsel faaliyette bulunmayı tercih etmeleri için başka sebepler de vardır: sebep merak ya da deneyimleme olabilir, aseksüellerin iyi bir çoğunluğu geçmişte cinselliği deneyimlemiştirler. cinselliğin bazı yönleri cinsel çekim ya da güdü hissetmeyen birisi için bile motivasyon olmaya yetebilecek kadar duygusal ve zevkli olabilir. bir aşk ilişkisinde bazı aseksüeller karşılığında cinsel bir memnuniyet beklemeden, eşlerine cinsel zevk vermekten mutlu olabilir.
  aseksüellerin yaşadıkları seksüel ilişkiler "normal" adledilenlerden çok uzaktadır. aseksüel tarafın kendilerindeki cinsel arzu ya da zevkin eksikliği konusunda tamamiyle samimi olması hiç de ender değildir. cinsellik tamamen tek taraflı ya da cinsel organlara fazla yer vermeyen çoğunlukla duygusallığa dayalı olabilir. bu tarz ilişkiler genelde aşırı samimiyet üzerine kuruludur. bir aseksüelin bildiğimiz geleneksel seksüel bir ilişkide, eşi kendisinin aseksüelliğinden habersiz olarak kendini rahat hissetmesi pek mümkün değildir.
  çoğu aseksüelin cinsellik konusunda nötr olduğu ya da deneyimlediği ve hayal kırıcı bulduğunu da burda not düşmek gerekir. bazıları ise cinselliği tamamıyla itici bulmaktadır.
  aseksüeller arasındaki ortak nokta, insanlarla cinsellik yaşamak için güdülerinin olmamasıdır, "azmış" hissetmezler ve başkaları onlarda cinsel ilgi uyandırmaz. ancak bu gene de onları, eğer seçerlerse, cinsellikten zevk almaktan mahrum etmez.

  * hoşlanma duygum yok ve sadece yakın arkadaşlarımın olmasıyla mutluyum. bu benim çok aseksüel olduğum anlamına gelir, değil mi?
  evet bu aseksüel olduğun anlamına gelir, ama "çok aseksüel" olduğun anlamına değil, çünkü aseksüellik içerisinde bir hiyerarşi yoktur. romantik güdüsü olan aseksüeller olmayanlara göre "daha az aseksüel" değillerdir; sevdikleri kişilerler seksüel ilişki içersindeki aseksüellerin değeri daha önce hiç cinsel deneyimi olmamış aseksüeller ile aynıdır. aseksüel toplum elitizm üzerine kurulu değildir, önemli olan şey ortak noktası diğer insanlara karşı az ya da hiç cinsel çekim hissetmeyen insanlardır. çeşitlilik her topluluk için iyi bir şeydir.

  * insanları çekici buluyorum ve azıyorum ancak cinsellikten hoşlanmıyorum ve bunu asla yaşamam, aseksüel miyim?
  eğer başka insanlar seni cinsel olarak etkiliyorsa o zaman tanıma uymuyorsun. aseksüellik cinsel çekimin eksikliğidir, cinsel yaşamın değil. aseksüeller diğer kişilere karşı cinsel açlık hissetmezler, eğer hayatları boyunca bir kere bile cinsel bir deneyim yaşamasalar bile tamamen memnun hissederler.
  eğer cinsellik yaşamayı tercih etmeyen seksüel bir insansanız bu "celibacy" ya da "cinsel riyazet(perhiz)" olarak adlandırılır. seksüel insanların bunu seçmeleri için pek çok sebep vardır. bunlar dini veya ahlaki sebepler olabilir, cinselliği deneyimlemeyi sevmiyor olabilirler ya da cinselliğin uzun süreli adanmış bir ilişkinin parçası olarak var olması gerektiğini düşünüyor olabilirler. aseksüellerle aralarındaki fark, aseksüellerin aseksüelliği seçmemeleri ve sadece böyle olmalarıdır. cinsellik yaşamayı tercih edip hala aseksüel kalabilirler çünkü aseksüellik çekim ve güdülerle alakalıdır, faaliyetlerle değil.
  aseksüellerle aranda pek çok ortak nokta olabilir ve aseksüel toplum ile iletişim içinde olmaktan yarar görebilirsin ancak "celibate" ya da "cinsel perhiz"deki insanlara özel bir topluluk sana daha yararlı olabilir.

  * seksüel bir insanım ancak cinsellik yaşama yetim yok. bazıları bana aseksüel diyor, bu doğru mu?
  hayır değil. eğer başkalarına cinsel çekim hissediyorsan o zaman kesinlikle aseksüel değilsin. cinsellik yetisinin olmaması teknik olarak iktidarsızlık olarak bilinir. aseksüel insanlar cinsellik yaşamamaktan mutludurlar, beri yanda iktidarsız insanlar cinsellik ister. yoksa neden viagra bu kadar iyi satsın ki?
  aseksüel insanlar da iktidarsız olabilirler, fark; onların sağlıklı oldukları sürece bu konuda kendilerini rahatsız hissetmelerinin olasılık dışı olması. eğer cinsellik istiyor ama yaşayamıyorsan, aseksüel toplumu kendine pek yardımcı bulabileceğini sanmıyorum.

  kimlik

  * kendimi hetero/homo/bi/vs olarak tanımlıyorum ancak gene de aseksüel tanımınıza uyuyorum, yanlış mıyım?
  hayır, yanlış değilsin. çoğu romantik güdü sahibi aseksüel kişinin de bir yönelimi vardır (sadece belli tipte insanlardan hoşlanırlar). bazı aseksüeller zihinsel sebeplerden ötürü belli tipte insanlarla ilişki kurmayı tercih edebilirler ya da sadece çilek yerine çikolata tercih etmek gibi basit bir terciholabilir. bazıları kendini biseksüel olarak tanımlar çünkü kurdukları aseksüel ilişkiler cinsiyete dayalı değildir (çikolata ve çilek, ikisi de çok lezzetli). aseksüeller alışılmadık[unconventional] ilişkiler de kurabilir ve bu yüzden "polyamorous" [çok eşli] ya da "queer" [homoseksüel/ibne/tuhaf] olarak tanımlanabilirler.
  sadece tek bir şeyle tanımlanman için herhangi bir sebep yok. bi-aseksüel çok eşli ya da aseksüel çok eşli ya da aseksüel çok eşli bi kişi vs olarak.. veya tamamen kendine ait yeni bir tanımlanmayı tercih edebilirsin. ancak hatırlatmakta yarar var; eğer aseksüellik tanımına uyuyorsan, aseksüel toplumda yerin her zaman var.

  * aseksüelliğin doğal olarak tuhaf [queer] olduğunu düşünüyorum, katılıyor musun?
  bu pek çok münazara ve tartışmanın konusu oldu. bir taraftan "tuhaf"[queer]'ın anlamı "standardın dışına çıkan her şey", özellikle de cinselliğin standardı, ve bir de bazı aseksüeller var ki kurdukları ilişkilerin tamamen alışılmadık ve bu yüzden tuhaf olduklarını düşünüyorlar. bazıları ise ilişkilerinin gayet alışıldık olduğunu buyüzden de tuhaf olarak tanımlanamayacaklarını düşünüyorlar.

  * aseksüel insanlar seksüellere göre daha duygusal/akıllı/vs mi?
  aseksüel insanlar da seksüel insanlar gibi türlü türlüdür. bazıları daha fazla duygusal ve akıllı olurken diğerleri daha az bu özellikleri taşıyabilir. tıpkı seksüel insanlarda olduğu gibi!
  efsaneye göre aseksüel üstünlük; cazibe, cinsel güdü ve cinselliğin sebep olduğu dikkat dağılmasından özgür olmak gelmekte. ancak, seksüel insanlar sürekli cinsellik üzerine düşünmüyorlar ve başka şeylere de kafa yoruyorlar! ayrıca, en güzel resim, müzik ve edebiyat eserlerinin bazıları cinsel fantezi ya da eylemlerden ilhamlanmıştır. aseksüeller, seksüellerden daha iyi ya da kötü değildirler, sadece farklıdırlar.

  * bu topluluğu bulduğuma çok seviniyorum. cinsellik yaşayan insanlar çok sinir bozucu/aptal/yanlış/kötü değil mi?
  - sinir bozucu
  herkesin seksüel olduğu varsayılan bir toplumda ve basının, özellikle dizi ve reklamlarla, herkesin seksüel ve cinsellikle ayartılabilir bir şekilde tasvir etmesi, seni haklı olarak ikinci plana itilmiş ve görünmez hissettirebilir. çevrendeki insanların senin gerçeğini algılayamaması, insanların sürekli senin seksüel biri olduğunu var sayması çok asap bozucu olabilir. bunu seksüel insanların ne kadar sinir bozucu olduğu hakkında söylenerek içinden atmak isteyebilirsin ancak bu en mantıklı tepki olmayabilir.
  eğer insanlar cinselliğini anlamadıklarından dolayı düşüncesiz davranıyorlarsa o zaman bunu anlara anlatmaya çalış. arkadaşların aseksüellerin varlığını kabullendikçe tahminen sana ve diğer aseksüellere karşı daha anlayışlı davranmaya başlayacaklardır. ne kadar çok bir aseksüelle arkadaş olduğuu bilen indan olursa, kabullenilmemiz o kadar artar. ve hatta belki basında bir yer bile buluruz.
  eğer aseksüel olduğunu söylemene rağmen bunu es geçip sana seksüel gibi davrananlar varsa, eh işte o zaman söylen!

  - salak
  cinsel hayatları olan insanlar diğerlerinden daha az ya da çok salak değillerdir.
  cinsellik uygunsuz ve gelişigüzel bir eylem gibi görünebilir ve seksüel insanların bu konuda çok heycanlı olması kafa karıştırıcı olabilir. seksüel insanları, onların bizi kabullenmelerini istediğimiz gibi kabullenmemiz önemlidir.

  - yanlış/kötü
  cinsellikle ya da cinsellik yaşayan insanlarla ilgili yanlış ya da kötü bir şey yoktur. cinsellik onu rızasıyla yaşayan erişkinler için zevkli güzel bir şeydir. eğer seninle birlikte anti-seksüel olacak aseksüeller arıyorsan hayal kırıklığına uğraman muhtemel. aseksüel olmak demek cinsellikten nefret etmek demek değildir, sadece bunun için güdün yok demektir. eğer seksüel dünyada aseksüel büyüdüysen cinsellikle ilgili içinde burukluk olabilir ancak bir aseksüel olarak bunun üzerinde hiç düşünmemen de gayet olası.

  * aseksüeller neden "dışarı çıkmak"[come-out] isteği veya ihtiyacı hissetsin ki?
  bazı aseksüeller için, aseksüaliteleri tamamıyla konu dışıdır, hiçbir zaman cinsellikten bahsetmek için bir sebepleri olmaz ve başkalarıyla ilişkide tamamıyla rahat hissederler.
  bazı aseksüeller ise, seksüel davranışlar sergilemeleri gereken durumlarda kendilerini bulabilirler. daha kolay bir hayat için ya da uyum sağlayabilmek için cinsel çekim hissediyor gibi davranmaları için baskı altında hissedebilirler. pek çok kişi çevrelerinden sohbetlere ("hatunun bacaklara bak" gibi ofis muhabbetleri gibi) cinselliğin sokulmasıyla karşı karşıya kalabilir. sohbete ayak uydurmak ve cinsel düşünceler ve hisleriiz varmış gibi davranmak daha kolay gelebilir ancak ister utançtan kaçmak için ister hayatınızı kolaylaştırmak için olsun böyle davranarak "in the closet"[closeted/dolapta] oluyorsunuz.
  bazı aseksüeller cinsel çekim sahibi olmayan biri olarak "dışarı çıkmak" çok güçlendirici bulmatalar. böylece sohbetin içine cinsellik girdiğinde sessizleşmek ya da ortama uyum sağlamak için cinsel ilgi hissediyor numarası yapmak zorunda kalmıyorlar. kim oldukları ve neler hissettiklerine dair tamamen dürüst olabiliyorlar.
  dışarı çıkmayı düşünmek için bir diğer sebep ise aseksüellerin toplumlarda kabul edilmesi ve görülmesini arttırmaktır. sen kim olduğunla tamamen rahat hissederken, diğer aseksüeller kırılmış ve yarım insan gibi hissediyorlar. toplumumuzda aseksüellerin görünürlüğü arttıkça, aseksüellite fikrinin insan deneyiminde geçerli bir parça olması daha geniş kitlelere yayılacaktır. açığa çıkan bir aseksüel daha diğer aseksüellerin utanç içinde ya da kırık olduklarını düşünerek büyümesi olasılığını düşürecektir.
  açığa çıkmak, elbetteki, herkesin kendi kişisel tercihidir ve bunun kendine göre olmadığına karar verirsen kimsenin gözünde değeriniz düşmez.

  * aseksüel bir topluluğa ihtiyacımız var mı ki?
  aseksüel bir topluluğun senin için bir değeri olmayabilr, ancak diğer aseksüeller deneyimlerini birbirleri ile paylaşarak çok şey öğreniyorlar.
  bir aseksüel topluluktan pek çok şey kazanabilirsiniz. bazı üyeler benzer deneyimleri olanlarla konuşmayı diler, bazıları ise topluluk içerisindeki farklılıkları keşfetmek ister. bazıları romantizm üzerine konuşmak isterken bazıları aseksüel ilişkilerinin genişliği üzerine tartışmaktan zevk alır. bir kısmı aseksüellikleriyle daha rahat olabilmenin yollarını öğrenmek isterken, diğerleri oldukları kişiyi kutlamak ister. bazıları gelecekte aseksüeller için bir şeyleri daha iyi yapmak isterken, bir kısmı aseksüelliğin var olduğu ve böyle olmanın iyi olduğunu yaymak isterler. bazıları aseksüellik teorisini ve seksüaliteyi tartışmak isterken, bazıları ise sadece fıkralar anlatıp, şiirler veya hikayeler paylaşmak ister.
  aseksüel toplum senin için olabilir de olmayabilir de. eğer başkalarına karşı çok az ya da hiç cinsel çekim hissetmeyen insanların deneyimlerini paylaşmaktan yarar sağlayacağını düşünüyorsan o zaman bunu bir denemelisin.

  kuşkular ve korkular

  * sevdiğim insanlarla cinsellik yaşamak istiyorum ama bunu yapınca hiçbir şey hissetmiyorum ve bu çok korkunç. benim neyim var?
  eğer cinsellikten zevk almıyor ya da fazlasıyla hayal kırıklığına uğratıcı buluyorsan bunun asıl sebebi cinsellik istememen, onun yerine kafandaki cinsellik fikrini istemen olabilir. eğer bu siteye geldiysen, aseksüel olduğundan kuşkulanıyor ya da biliyorsun, yani seni cinsel bir güdüyle hareket etme olasılığın yok.
  dikkatli düşün. cinsellik senin için ne manaya geliyor? cinsellikten beklentin ne? aşırı zevk aradığını mı düşünüyorsun? belki de sevginin muazzam bir ortak ifade şeklini istiyorsun. belki eşini mutlu etmek ve onun zevkiyle memnun olmak istiyorsun. ona olabildiği kadar yakın ve samimi olmak istiyor olabilir misin?
  cinsellikten ne beklediğini bildikten sonra buna ulaşmanın yollarını arayabilirsin. önemli olan eşinle konuşup ne istediğini bulman, hislerini anlatman ve karşılıklı ihtiyaçlarınızı ortaya koymanız.

  * aseksüel olmam demek her zaman yalnız olacağım anlamına mı geliyor?
  hayır, hiç de bile! aseksüeller pek çok değişik ilişkiler kurabilir ve kurarlar, bunlar yakın arkadaşlıklardan romantik çiftlere, toplumumuzun henüz isimlendirmediği bağlara kadar değişebilir.
  alışıldık bir ilişkiyi cinsellik olmayacağını bile bile yürütemeye gönüllü birisini bulmak daha zor olabilir ancak unutmamalı ki az ya da hiç cinsel güdüsü olmayan insanlar da var ve pek çok kişi; sevgi ve yoldaşlığa cinsellikten daha çok önem veriyor.
  umudunu yitirme!

  * peki ya bu bir dönemse?
  ya öyleyse? bu şu an aseksüel olmanı engellemiyor.
  aseksüelliğini bir noktada seksüel bir kişi olarak "açılacak"ın düşüncesiyle zaptetmeye çalışmak çok çekici gelebilir. bunun olamayacağını da söylemiyorum, ama şunu düşün; hayatının geri kalanını gelişememiş bir kişi olduğunu düşünerek mi geçirmek istersin, bir bütün olacağın günün hayali ile yaşamak? belki bir gün "açılacak"sın, ve eğer öyle olursan bu sırada huzurlu olmakla bir şey kaybetmiş olmayacaksın.
  bir şey olarak tanımlanmakdıktan sonra başka bir şeyle tanımlanmakta utanç verici bir şey yok. kimliğin seni kısıtlamak için değildir. eğer değiştiysen o zaman kendini daha değişik bir biçimde tanımlamalısın. gelecekte değişeceğinden korkuyorsan, bu gene de şu anda en işine yarayacak tanımı değiştirmiyor. değişimde kötü bir şey yok.

  * kendimi aseksüel olarak tanımlayamıyorum. ya bir gün doğru kişiyi bulur ve onunla cinsellik yaşarsam?
  eğer daha hala seni cinsel olarak uyaracak birisiyle tanışmayı bekliyorsan, senin başkalarına karşı çok az ya da hiç cinsel çekim hissetmediğini söylememiz yanlış olmaz. aseksüelliğini keşfederek ve benzer deneyimde başkalarıyla konuşarak bir şey yitirmiyorsun. eğer bir gün o özel kişiyle karşılaşırsan, işte bu da muhteşem olur!
  aseksüel olarak tanımlanmak kendini "cinsel perhiz"e sokmak demek değil, sadece nasıl olduğunu kabullenmek. eğer istersenilişkilerin olabilir ve cinsellik yaşayabilirsin.

  * benimle ilgili bir şeyler çok yanlış. bozuğum. aseksüelliğimi çocukluğumda olan bir şeyle ilişkilendirebilecekmişim gibi geliyor. sence böyle olmamın sebebi bu olabilir mi?
  biz aven'dekiler cinsellik olmadan gayet iyiyiz. cinselliğe bu kadar prim veren bir dünyada mutlu olmak için cinselliğe ihtiyacın olduğunu düşünmek çok kolay. aseksüellik bir fonksiyon bozukluğu değil, bir "sebep" ya da "çare/tedavi" bulmaya gerek yok.
  bu bir kenara, aseksüeller tıpkı seksüeller gibi biraz sevgi ve (fiziksel) yakınlığa ihtiyaç duyarlar. eğer yakın olmakta zorluk çekiyorsan ve sonuçta mutsuz oluyorsan o zaman bir çeşit danışmanlık almak iyi bir fikir olabilir. önemli olan insanlarla seni bağlayabilecek bir yol bulmak, bu yol cinsellik içerebilir de içermeyebilir de.

  * cinsel olarak bastırıldığımdan ya da kendimden veya gerçek dünyadan kaçmak için bunu kullandığımdan şüpheleniyorum. gerçekten aseksüel olduğumdan nasıl emin olabilirim?
  aseksüel olup olmadığını ancak sen bilebilirsin. başkalarına karşı cinsel çekim hissediyor musun? cinsel dürtülere göre hareket ediyor musun yoksa göz ardı mı ediyorsun? eğer bu soruların cevaplarına net bir cevap veremiyorsan o zaman aseksüel topluluk nasıl hissettiğini keşfetmene yardımcı olabilir.
  bilerek ya da başka şekilde (fiziksel) yakınlıktan sakınmak için için cinsellikten kaçan insanlar var. bu kişiler, kaçtıkları duygusal sebep her neyse genelde burda da olmasına rağmen elbetteki aseksüel toplumda memnuniyetle karşılanırlar. pek çok sorundan etkili biçimde kurtulmak, cinsellikten kaçarak olmaz. aseksüel insanlar da herkes gibi ilişkilerindeki karmaşık durumlarla baş etmek durumundadır.

  * aseksüel olmaktan hoşlanmıyorum. herkes gibi normal olmak istiyorum. ne yapabilirim?
  korkarım ki insanların cinselliğini değiştirmenin olası olduğunu gösteren kanıtlar yok. isteklerin (ya da isteksizliklerin) doğrultusunda yaptıklarını değiştirebilirsin ancak onların ne olduklarını değiştiremezsin. bir kişinin cinselliğinin sapma ya da yöneliminin, şiddetinin değişmesi zamanla mümkün ancak bu istekle olmadığı gibi herkesin başına da gelmiyor.
  en iyi çözüm kim ve ne olduğunu kabullenmek. cinselliğini değiştiremezsin, onu seçmedin de ama onu kabul edebilirsin.

  * insanlara asla bundan bahsedemem. bir ucube olduğumu düşünür ya da benimle dalga geçerler!
  seksüalitenin standart olarak sunulduğu bir dünyada pek çok aseksüel hasta, bozuk ya da eksik olduğunu düşünerek büyüyor. bu korkuları içe atmak ve başkalarının aseksüelliğini senin gözünde büyüttüğün kadar büyüteceğini düşünmek çok doğal. gerçekte, bu o kadar da korkunç bir şey değil.
  pek çok kişi ne olduğunu anladığında aseksüelliği kabulleniyorlar. açığa çıkmanın genellikle aseksüelliğin ne olup olmadığıyla ilgili bir açıklamayı da peşinden getireceğini göreceksin. biraz sabırlı ol. kendin ilk keşfettiğinde de aseksüeliğini anlaman ve kabullenmen belki zor olmuştu, aseksüelliği ilk kez duyan insanların da benzer sorunlar çekmesi hiç de süpriz olmamalı.

  * diyecek başka bir şeyin var mı?
  her şeyin ötesinde unutma ki senin için neyin doğru olduğunu bilebilecek tek kişi sensin. başkalarının ne dediklerini dinle ancak unutma ki yapabileceğin en iyi şey kendini düşünmektir.
  etiketler ve kategoriler seni belirlemez, tanımlar. kişiliğini başkalarına ifade edebilmek için özet kelimeler, kendini keşfedip anlaman için sıçrama tahtalarıdır. bir tanım sana uymuyorsa, o zaman onu kullanmak zorunda değilsin. eğer bir grup sana senin cinsinden biri olmak için sadece bir tek yol var diyorsa, onları dinlemek durumunda değilsin!
  aseksüel kimliği kabullenmek ya da aseksüel topluma katkıda bulunmak için pek çok sebep var ancak bunun sana göre olmadığını ya da seni kısıtladığını düşünüyorsan o zaman kendini ifade etmekten, nasıl hissettiğini söylemekten çekinme ve arkanı dönüp gidemeyecekmişsin gibi hissetme.
  aseksüellerin deneyimlerini yararlı bulmak için aseksüel olmana gerek yok. eğer çok az ya da hiç cinsel güdün yoksa ancak aseksüel olarak da hissetmiyorsan gene de aseksüel topluma deneyimlerini aktarmaktan çekinme.
 • mor kontürlü, içi tepeden aşağı doğru beyazdan siyaha giden renkte ters bir üçgenden ibaret bir sembolü var: http://upload.wikimedia.org/…ons/8/8a/ace-logo4.png
  üçgenin tepesi cinsel aktivite üzerinden ölçüm yapan kinsey tablosunu sembolize ediyor, üçgenin aşağı gösteren ucu da aktivitenin/cinsel isteğin/cinsel çekimin eksilerde olduğunu (veya hiç olmadığını) sembolize ediyormuş. (edit: daha basit bir açıklama)

  başka bir sembolü de (sanırım bu üçgenden türemiş) kek dilimi. sembolden çok bir meme gibi gerçi o.
 • şöyle bir wikisi varmış bir de:

  http://www.asexuality.org/…ndex.php?title=main_page
 • coğrafyada karstik şekillerden. genellikle huni biçiminde, bir mağaraya ya da galeriye açılan doğal kuyulara verilen isim.