şükela:  tümü | bugün
 • toplantisi sebebi ile 23 devlet baskaninin geldigi bir olay. biz sadece clinton a yav$aklik yaparak ne kadar yuce bir toplum oldumuzu gosterdik
 • kısaca agit olarak kullandığımız kurum isminin açık yazımı. uzun mu uzun olduğundn unulmuş gitiş, 90'ların ikinci yarısında büyük umutlarla(?) kurulan örgütün açık adının sözlükte anılmamasına kadar gitmiştir süreç. oysa sırf teşkilat vurgusu agit'in bunu haketmemesini gerektirirdi.
 • 1975'te kurulmuştur. türkiye kurucu üyedir.
 • (bkz: osce)
 • internet yasakları ve basın özgürlüğü ile ilgili ahmet davutoğlu'na bir mektup göndererek kaygılarını dile getirmiştir.

  http://www.osce.org/fom/77587
 • avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı

  avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), "avrupa güvenlik ve işbirliği konferansı" (agik) adı altında 1970'li yılların başında soğuk savaş koşullarındaki avrupa’nın bölünmüşlüğüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve katılan devletler arasında bu amaca yönelik işbirliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuş teşkilattır.

  agit’in görevi doğu ve batı arasında çok taraflı bir müzakere ve diyalog forumu olarak belirlenmiştir. 1975’den 1990’a kadar agit, yeni yükümlülüklerin ele alındığı ve uygulamaların gözden geçirildiği bir dizi konferans ve toplantılar şeklinde devam etmiştir. 1990 yılında yapılan paris zirvesi soğuk savaş sonrası dönemde ortaya çıkan tehlikeleri karşılamayı amaçlayan bir kurumsallaşmanın başlangıcını işaret etmiştir.

  avrupa’da güvenlik ve istikrar, 1950’lerin ortasından itibaren doğu bloku tarafından ortaya atılan bir fikirdir. almanya’nın bölünmüşlüğü ve berlin sorunu soğuk savaş döneminde avrupa’nın sınırlarını yasallaştırma girişimine neden olmuştur. bu çerçevede 1955’lerde varşova paktı tarafından yapılan avrupa güvenliği anlaşma önerisi batılılar tarafından kabul edilmemiştir. doğu blokunun bu yöndeki önerileri 1970’lerin başında abd ile sscb arasında imzalanan salt 1 andlaşması ve batı almanya’nın, polonya ve çekoslovakya ile olan doğu sınırlarını tanıması ve doğu almanya ile ilişkiye girmeyi kabul etmesi sonucu meydana gelen yumuşama ortamı ile değer kazanmaya başlamıştır. bu koşullarda batı avrupa güvenliği konusunda görüşmelere girişmeyi kabul etmiştir. avrupa güvenlik ve işbirliği konferansı, 15 ocak 1973 tarihinde helsinki’de çalışmalarına başlamıştır. iki yılı aşkın bir süre devam eden konferans 1 ağustos 1975’de helsinki nihai senedi ’nin 33 avrupa ülkesi ile abd ve kanada tarafından devlet ve hükümet başkanları düzeyinde imzalanmasıyla sonuçlanmıştır.

  helsinki nihai senedi temel ilkeleri
  ana madde: helsinki nihai senedi
  35 imzacı devlet arasındaki ilişkilere rehberlik edecek 10 temel ilke ortaya konmuştur. bunlar:
  egemen eşitlik ve egemenliğe saygı,
  kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma tehdidinden kaçınma,
  sınırların ihlal edilmezliği,
  devletlerin toprak bütünlüğünün korunması,
  anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözümü,
  içişlerine karışmama,
  insan hakları ve temel özgürlüklere saygı,
  halklarin eşit haklardan ve kendi kaderlerini tayin hakkından yararlanması,
  devletler arasında işbirliği,
  uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerin iyi niyetle yerine getirilmesi.

  agit’in temelini oluşturan helsinki nihai senedi’nde; katılımcı devletlerin karşılıklı ilişkilerinde izleyecekleri temel ilkelerdir. bunların başında devletlerin egemen eşitliği, sınırların dokunulmazlığı, içişlerine karışmama, toprak bütünlüğüne ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı yer almaktadır. insan hakları ve temel özgürlüklere saygının, güvenliğinde bir unsuru haline getirilmesi, sovyetler birliği’nin ve komunist sistemin çözülmesinde etkili bir araç olmuştur.

  helsinki nihai senedi 3 temel bölüme ayrılmıştır:
  avrupa güvenliği ile ilgili sorunlar
  çevre, teknoloji, bilim ve ekonomi alanlarında işbirliği
  insan haklarının geliştirilmesi

  nihai sened, siyasi diyaloğu sürdürmek, işbirliğini geliştirmek için yeni standart ve normlar koyacak agit andlaşmalarının uygulanmasını gözden geçirecek düzenli olarak izleme toplantıları düzenlenmesini de karara bağlamıştır. izleme toplantıları belgrad, madrid ve viyana'da yapılmıştır. bu toplantılara katılan devletler, insan hakları ve devletler arasında güveni artırıcı önlemler konusunda yeni yükümlülükleri kabul etmişlerdir. bu toplantılara ilave olarak demokratik kurumlar, insan hakları, sorunların barışçıl çözümü, çevre, medya, bilim, kültür ve ekonomik işbirliği gibi spesifik konularda uzmanlar toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  helsinki toplantısından sonra agit diplomatik bir konferans olmaktan ileri gitmemiştir. bu konferansı esnek tutabilmek için daimi bir yapılanmaya gidilmemiş, 1989-1990 yılarında devletler, agit organlarının oluşturulması gerektiği üzerinde anlaşmışlardır.

  1970-1980 yılları arasında agit’in en büyük avantajı sorunlara kapsamlı yaklaşma yeteneği olmuştur. agit insan hakları ile genel güvenlik ve işbirliği arasindaki bağa önem vermiştir. bu nedenle agit kendi vatandaşlarının temel özgürlüklerini sistematik olarak ihlal eden devleti uluslararası alanda güvenilemeyen ve hatta diğer ülkelerinin güvenliklerine potansiyel bir tehdit olarak değerlendirmiştir.

  nihai sened “sosyalist” sistemi ortadan kaldırıcı sihirli bir formül taşımamaktadır. agit kompleks ve kapsamlı bir sürecin bir unsuru olarak görülmüştür. agit’in sağladığı gelişmeler değişen gerçekliğin bir sonucudur. agit varşova paktı ülkelerinde yaşanan demokratik değişikliklere moral desteği ve siyasi bir platform sağlamıştır. nihai senet, uluslararasi hukuk açısından bağlayıcı bir belge olarak görülmemekte, siyasi bağlayıcılığı bulunduğu ileri sürülmektedir. agit’in nihai senet’te ifadesini bulan, güvenlik, insani boyut ve ekonomik konulardan ilk ikisi büyük bir gelişme göstermiştir. agit’e taraf devletler arasinda itimadın geliştirilmesi ve askeri faaliyetlerde şeffallığın sağlanması ve böylece askeri çatışma tehlikesinin giderilmesi düşüncesiyle kabul edilen güven ve güvenlik artırıcı önlemler nihai senet’te yer almış ve bunlar daha sonra avrupa silahsızlanma konferansı (1986) ve güven ve güvenlik artırıcı önlemler müzakerelerinin temelini oluşturmuştur. bu sürecin en önemli sonucu avrupa’da konvansiyonel silahlı kuvvetler andlaşması’nın imzalanmasıdır.

  ıı. dünya savaşı’ndan sonra avrupa’da meydana gelen bloklaşmanın koşullarında başlatılan agit süreci, 1975 yılından soğuk savaş bitimine kadar doğu-batı ilişkilerinin en önemli forumu haline gelmiştir. agit süreci bu dönemde doğu ile batı arasında bir ölçüde sürtüşme ve çatışma forumu niteliğinde cereyan ederken, sovyetler birliği’nin dağılması ve doğu avrupa’daki demokratikleşme hareketlerinin başladığı 1989’dan itibaren farklı bir niteliğe bürünmüştür. bu tarihten sonra agit toplantılarında, çatışma ve sürtüşmelerin yerini önemli ölçüde işbirliği ve diyalog almıştır.

  agit geleneksel bloklararası siyasetin geride kalmaya başlamasıyla ortaya çıkan geçiş dönemine uygun, geniş katılımlı, çok boyutlu ve tecrübe edilmiş bir sürece dayanan yeni bir düzenin kurulmasına yardımcı olabilecek bir forum olarak görülmüştür.

  kaynak: http://tr.wikipedia.org/…lik_ve_İşbirliği_teşkilatı
 • haberlere pek konu olmadı ama; türkiye ile çok ciddi açıklamalar yapmış olan teşkilat.

  "yeni internet yasası çoğulculuğa katkı yapmıyor"

  "ınternet özgürlüğü ihlallerine rağmen, ınternet bilhassa sosyal medyada kamu alanındaki çoğulculuğa katkıda bulunmaktadır. en son şubat 2014'te değiştirilen 2007 'ınternet' kanunu otoritelerin yeterli adli gözetim olmadan internet sayfalarını erişime engellemelerine izin vermektedir."

  tamamı
 • 10 ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözlemlerde bulunmuş, yayımladığı raporda açık açık seçimin adil şartlarda gerçekleşmediğini yazmış. ysk rapordaki iddialara 'asılsız' dese de hiçbirine somut bir cevap ver(e)memiştir.

  hani eskiden demokrasimiz kör topal da olsa özgür ve adil bir seçim ortamı yaratabiliyorduk, yavaş yavaş demokrasimiz bu vasfını da yitiriyor. ondan sonra kimse bu ülkede demokrasinin olduğunu iddia edemez zaten.

  meraklısına 13 sayfalık agit raporunun tam metni: http://www.osce.org/…ns/turkey/122553?download=true