şükela:  tümü | bugün soru sor
 • 'yapmasana kız' ile devam eden ilginç sesleniş.
  bunu söylüyosanız ya hatunsunuzdur, ya da ipne felan.
 • (bkz: gunes burcu)
 • ay edilgendir. şöyle düşünebiliriz: güneş kişiliği, yükselen dış görünüşü, ay ise karakteri teşkil eder. ay sinirlerimiz gibidir.
  ancak bilinmelidir ki, eğer, ay tepe noktasına güneşten daha yakınsa, kişiliği ay oluşturur, yani kişiliği karakter oluşturur. asıl temsilci güneş değil ay olur.
 • (bkz: yengeç burcu)
  (bkz: moonchild)
 • psikanalizle ilişkilendirildiğinde;
  ay burcu-(bkz: id)
  güneş burcu-(bkz: ego)
  yükselen burç-(bkz: süper ego)
  şeklinde fikir yürütülebilir.
 • ay burcumuz güneş burcumuza kendi enerjilerini içsel ve dışsal yaşam deneyimlerimize bağlamak için ihtiyaç duyduğumuz uygun bir esasa dayandırma konusunda yardımcı olur. ay burcu farkında olunduğu ve olumlu cevap verildiği takdirde güneş’in esas hayat misyonuna mükemmel bir destek olarak hizmet eder. yaşamımızı bütünlemek ve merkezi bir amaç edinmek için doğamızın bu iki bölümünün, birbirini gölgede bırakmadan tamamlayıcı yönlerini bularak, enerjilerini birarada çalıştırmamız gerekir.

  güneş egomuzu ve kişisel kimliğimizin bilinçli olarak farkında olduğumuz kısmını temsil ettiği için, güneş’in bulunduğu burç kendimizi geliştirmeye, gerçekleştirmeye çalışmak ve çevremizi şekillendirmek için irademizi ve gücümüzü nasıl kullandığımızı gösterir. çoğu zaman güneş burcu özelliklerimiz veri olarak kabul edilir. oysa nitelikleri bize daha kolay gelen aslında ay burcumuzdur. çünkü güneş burcu özelliklerimiz içgüdüsel değildirler. canlılığımızın merkezi gücü olmasına rağmen, güneş’le simgelenen asıl özümüzü ortaya çıkartıp bu kuvvetli enerjiyi yaşam kaynağına dönüştürmek için çabalamak zorunda kalırız.

  ay insanın iç doğasını, duygu dünyasını, bilinçaltını ve içgüdüsel tepkilerini temsil eder. etkilenebilirliği, aklın mantıksız ve duygusal yönünü oluşturur. ay günlük fiziksel yaşamımızın önemli bir bölümü olan döngüleri “hisseder” . üzerinde yürüdüğümüz zeminle temas kurmamıza psikolojik açıdan yardım eder. ay daima kendi dışında bir şeye göre tavır alır ve bu tepkileri görüntüsüyle yansıtır gibidir. bu yüzden yaşamı kendimize göre -öznel (sübjektif)- algılama stilimizdir.

  ay’ın bulunduğu burç kendisini otomatik olarak gösteren geçmişten kalma eğilimi, kişinin içsel açıdan güvenli hissetmesini ve kendisiyle barışık olabilmesi için özen göstermesi gereken hissediş ve varoluş tarzını temsil eder. ayrıca ilişki kurma yeteneğini, yakınlık arzusunu, kendine özgü, başkalarıyla ilgilenmeye ve onlardan ilgi görmeye yönelik, duygusal ihtiyaçları ve arzuları yansıtır. bu burç ve onunla bağlantılı deneyimler kendimizi doğru ve haklı hissetme ihtiyacımızı besler, çünkü bu tür kendini ifade biçimleriyle kişiliğimizin bütününe istikrar sağlayabilecek çok derin bir ihtiyacı doyururuz.

  aynı zamanda ay’ın bu yaşamda yanımızda getirdiğimiz “geçmiş” duygusunu temsil ettiğini söyleyebiliriz. ay’ın burcu bu tür bir geçmişte hassasiyetle geliştirdiğimiz karakter özelliklerini temsil eder. bu yapıyı iyice tanımak çok önemlidir, çünkü ay bilinçaltıdır. bu duygusal yapı çok küçükken, ana kucağındayken anneyle ilişki sayesinde oluşmuş, şekillenmiş yapıdır. küçükken ihtiyaçlarımızın nasıl karşılandığı, kendi annemizi (veya beslenmemiz ve bakımımızla ilgilenen herhangi bir kişiyi) nasıl algıladığımız, kendimizi seviliyor hissetmemiz.. bunları hatırlamak, tanımlamak, ifade etmek ve bilinçli olarak bilmek zordur. ancak hafızaya kaydedilmişlerdir. bunlar şimdi, içgüdüsel olarak bizim için koruyucu hatta bazen savunucu gibi davranan, farketmeden içimizden dışarı spontan tepkiler olarak akan kökleşmiş niteliklerdir. bu yerleşik davranış düzenleriyle, en azından bilinçaltı düzeyde, kendimizi rahat ve güvende hissederiz. alıştığımız gibi yaşamak bize doğal ve güvenli gelir. yine bilinçaltı etkisiyle ay burcumuzun özelliklerinden genellikle habersiz yaşarız ve bu burcun yöntemlerini kullandığımızı farkedemeyebiliriz. ama bizi tanıyan insanlar bu şekilde hareket ettiğimizi daha kolay görebilirler. ay’ın içinde bulunduğu burç, ev ve diğer planetlerle yaptığı açılar ebeveynlerimizden neler öğrendiğimizi, nelerin eksik kaldığını anlatır. bu eksik kalan duygusal gereksinimlerin ilerleyen yıllarda saptanması, onlarla yüzleşilmesi ve onların kabul edilmesi çok önemlidir. yoksa bitmek bilmeyen bir arayış kişiyi doyumsuzluğa itebilir, güneş’i -asıl özümüzü- bilinçli amacından alıkoyabilir. gereksinimlerinizi inkar edemezsiniz, duygularınızı gömemezsiniz, güvenliğinizi bir kenara itemezsiniz. bunlar er veya geç bir kriz döneminde ortaya çıkarlar. duygularımızı, gereksinimlerimizi ve içgüdülerimizi ihmal edip tepkilerimizi hesaba katmadığımız ölçüde hata yapar, yaşamımızda içinde bulunmaktan mutlu olmadığımız koşullar yaratırız.

  içimizdeki ay onu tanıyamadığımz sürece daha şiddetli bir şekilde bilinçaltımızdan püskürür. ve bazen onun yarattığı duyguların yoğunluğu bize fazla gelir. bunalırız. keyifsizleşiriz. depresyona gireriz. nedenini bilmediğimiz duygularla ne yapacağımızı ve onları hangi yöne kanalize edebileceğimizi bilemeyiz. aynı zamanda sadece ay burcu özelliklerimizi kullandığımız zaman da sorunlar yaşarız. çünkü ay’ın fonksiyonu hissetmektir, hareket etmek ve kararlar almak değil. ay bizim derin, bilge ve bilen yönümüz olabileceği gibi, yalnız bırakıldığında ve bilince taşınıp düzene sokulmadığında rüyadan başka bir şey üretmeyebilir. tüm seçeneklerin devamlı olası tutulabileceği hayal dünyasında yaşamayı tercih edebilir. gerçekte tatmin edilmesi zor istek ve talepler, olgunlaşmamış duygular ve gelişimi felç edici içsel durgunluk haline dönüşebilir. yine de, ay yaşamın ruhudur. ruh ve hissediş olmadan tüm deneyim mekanikleşir, amaçsız bir dişliye dönüşür.

  (bkz: http://www.astrolojidergisi.com/)
 • ay burcu, biraz araştırıldıgında sandıgımızdan daha cok -ve hatta en az güneş burcumuz kadar- üzerimizde etkisi oldugunu gördüğümüz bir şey imiş.
  ayın nerede olduguna göre yapabileceği etkilerden örnekler şöyle ki:*

  ay koc burcunda : ayları koç burcunda olan insanlar içgüdüleriyle hareket eden, atılgan, direkt ve sabırsız kişilerdir. tutku patlamalarıyla belirttikleri duygularını baskı altında tutmaları onlara çok zor gelir.
  baskı altındayken güçleri yüceleşir; çabucak çözüm çareleri bulurlar. karmaşık olmayan şeyleri severler. yaşamlarının temposu düşünce ayrıntılarını abartmalarına neden olur. maceraperesttirler ve bir eylem yaratma gereksinimlerini tatmin etmek için olmadık yerde gerilim yaratırlar. risk almaya ve çatışmaya girmeye hep hazırdırlar.

  ay boga burcunda: ay'ları boğa burcunda olan insanların, normalde aşırı derecede tensel olmaları, öncelik listesinde huzuru ve dengeyi en başa koymaları kimseyi şaşırtmamalıdır. en gözde zevkleri ister cinsellik, ister yemek, isterse sanat, ya da bu üçünün bir bileşimi olsun, emin olabilirsiniz ki zevk aldıkları şeylere uzun süreler ayıracaklardır.
  ayrılık, değişme ve yeni başlangıçlar onların köklerini sarsar ve bu yüzden korkutur. güvendiği insanların arasında sevgi ararlar.

  ay ikizler burcunda : ayları ikizler burcunda olanlar entelektüel düzeyde meraklı insanlardır. çok canlı bir zekaya sahiptirler, her şeyle ilgilenirler ve iletişim yetenekleri iyi gelişmiştir. fikir alışverişlerini ve derin diyaloglara girmeyi çok severler. meraklıdırlar ve başkalarının yaşamları ile yakından ilgilenirler. kolay inanmayıp şüpheci bir tavır sergilerler. yüreklerine giden yolun üzerine mutlaka akıllarını koyarlar. duygularını analiz edip, sorgulayıp deşerler ve mümkün olduğunca düzeltmeye çalışırlar.

  ay yengec burcunda : ister erkek, isterse kadın olsun ay'ları yengeç burcunda olanlarda sevecen bir şeyler bulunur. beslemek, yönlendirmek, korumak gibi güçlü arzulara sahiptirler. bu arzuları sevdikleri kişilere yönelik olmadığında başka yönlere kayar ve fazla hevese kapılınca da kendi yararlarını bile düşünmezler. hayal gücü geniş, düşler kuran, romantik ve eğlendiricidirler. kendilerini rüyalarla ve başka imgelerle ifade eden canlı bir ruhsal yaşamları vardır. son derece güçlü sezgilere, derin bir spritüel duyarlılığa ve empatiye sahiptirler.

  ay aslan burcunda : ay, aslan burcundayken gösteriş meraklısı biriyle karşılaşabilirsiniz. odak noktası olmaktan hoşlanan, dışlanmayı veya önemsiz olmayı sindiremeyen bir kişidir bu. böyle bir tutum sarsılması çok zor, güçlü bir kendini beğenme duygusuyla bir arada gider.
  ağır uğraşlardan nefret etmeleri dışında, ay'ları aslan burcunda olan kimseler genelde yüksek başarılara ulaşırlar. fazla çalışmak yerine, çok az çabayla uzun yol almayı yeğlerler. tehdit edilir, baskı altında kalırlarsa aşırı saldırgan olabilirler.

  ay basak burcunda :bu insanlar, her şeyden önce karmaşıklıktan korkarlar. her şeyin bir yeri ve her yere ait bir şey vardır deyimi onlara özgüdür. yine de bu, maddi ortamlarında düzenli oldukları anlamına gelmez; daha çok, çevrelerindeki dünya ile ilgili anlayışlarına bağlıdır.olağanüstü derecede güvenilirdirler. karmaşadan ve karmaşık duygulardan korkarlar. dolayısıyla, her şeyi düzene sokmak, dikkatle organize etmek, analiz etmek ve böylece her şeyin kontrol altında olduğuna kendilerini inandırmak isterler.
  ay'ları başak burcunda olanlar, heyecanlarını güçlükle denetleyebilirler. normalde duygularını yük sayar, korkularını bilgece ifade etmek, ayrıştırmak için çok uğraşırlar.

  ay terazi burcunda :ay'ları terazi burcunda olan insanlar, bir yandan her zaman sağlam bir estetik duygusuna sahiptirler; müzik, güzel sanatlar ve her türlü dünyasal güzellik konusunda neyin beğenilip, neyin beğenilmeyeceğini kesinlikle bilirler. estetik, artistik ve kültürel merakları bulunur. ancak, öte yandan, özellikle başkalarıyla ilişkilerinde, neyi neden hissettiklerini bilmekte ve anlamakta güçlük çekerler.isteklerini çekiciklerini kullanarak kabul ettirmesini gayet iyi bilirler. kendilerini hoşa gidecek bir biçimde sunmakta (iltifat avlamakta) yeteneklidirler.

  ay akrep burcunda :ay'ları akrep burcunda olan kişiler hiçbir zaman kendilerinden pek emin değillerdir. tüm tabular onları cezbeder. yoğun tutkuları, derin özlemleri ve aşırı sahiplenme gereksinimleri vardır. bunu kabullenmekten çok çekinir, duygularının derinliğini gizleyebilmek için çok zaman harcarlar (ama başaramazlar). güçlü içgüdüsel yapıları, dilekleri gerçekleştirme yetenekleri ile birleşmiştir. güç sahibi olmanın çekiciliğine karşı koyup, spritüel güçlerini diğer insanlara yardım amacıyla kullanabilirler.

  ay yay burcunda: yay burcunda bulunduğunda ay, bokstaki kum torbasına benzetilebilecek bir tür duygusal kılıf sağlar. bu burcun insanları, ne denli sert darbeler yemiş olurlarsa olsunlar, bir süre sendeledikten sonra kesinlikle eski durumlarını alırlar. bu demektir ki, deneyimlerinden de zor ders alıp, yaşamları boyunca çoğu kez aynı hatayı yinelerler. bu yok edilemez davranış biçimi, özel bir bilgelik biçimini çağrıştırır, ancak normalde yararları pratik değil de kuramsaldır.dini sorular veya yaşamın anlamı üzerine kafa yormayı severler. adalet duyguları gelişmiştir. kendilerine saygıları, özdeğer duyguları yüksektir, ancak eleştiri duymayı pek sevmezler. hayatta olaylara anlam bulma ihtiyaçları büyüktür.

  ay oglak burcunda: pek az kişi, ay'ları oğlak burcunda olan insanlardan daha sorumlu, olgun ve pratik düşünceli olur. ancak şunu da belirtmek gerekir ki, yine pek az kişi onlar kadar aşırı ciddiyete, sertliğe ve gösterişe eğilimlidir. şefkatlerini, sevgi ve duygularını azar azar verip, geriye çekerler ve denetim altında tutarlar. duyguları hiçbir zaman kendiliğinden akmaz. incinme korkuları bu kişilerin başkalarına ısınmasını yavaşlatır.
  ciddi duygular taşırlar. sorumluluk almak, ihtiyaç duyulduğunda hemen orada olmak, destek vermek ve güvenli bir ortam sağlamak için içgüdüsel bir istek duyarlar. vicdanlı, başarmaya istekli, özdenetimli ve alçakgönüllüdür. kendileriyle barışıktırlar. kriz zamanlarında işlerine sığınırlar. duygusal konularda ise oldukça temkinlidirler.

  ay kova burcunda: ay'ı kova burcunda olan bir kişiyi hiç kimse özellikle aynı konumda olmayanlar anlayamaz. bu tür kişiler hareketli, çarpıcı, sağı solu belli olmayan ve heyecanlarını güçlükle bastırabilen bireylerdir. daima temas kurmaya, ilham almaya ve aktif olmaya ihtiyaç duyarlar. deneyimleri severler.orijinallikleri, yaratıcılık ve kendilerine yeterlilikleri dikkati çeker. gerçekten kimseye ihtiyaçları olmadığı duygusunu verirler. ilgi odağı oldukları veya baskı altında kaldıkları zaman isyan ederler. fazla yakınlık onlara boğucu gelir.

  ay balık burcunda :ay'ları balık burcunda olan kişiler her türlü sanatsal konuya yatkındırlar. derin, çok bağlı, kendisini adayan, alıngan ve duyarlıdırlar. şiddetli acılara dayanırlar; dertleri saygıyla karşılar ve hayal kırıklıklarını kutsallaştırırlar! bunun bir çeşit içedönük bencillik olup olmadığı tartışmaya açıktır.
  sonsuz empatik kişilerdir. bu insanlar, üzgün olanlara ve acı çeken herkese kesinlikle kulak verirler; ancak bunu tuhaf bir biçimde, sanki kendi dertlerine katkıda bulunsun diye yaparlar.kolay kandırılıp baştan çıkarılabilirler.