şükela:  tümü | bugün
 • ayt sos 2 kısmında 11 nolu tarih sorusu ile ilgili iddiadır.

  soruda atatürk ilkeleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisinin yanlış olduğu sorulmuştur. cevap olarak takrir-i sükun kanunu ile milliyetçilik eşleştirmesi verilmiştir.

  şimdi düşünelim; takrir-i sükun ne için çıkarıldı?

  şeyh said isyanının etkisini silmek için.

  şeyh sait isyanının özellikleri nelerdir?

  kürtçü+islamcı olması.

  bu isyan bastırılırken ulus devlet yapısı korunmuştur. takriri sükun buna hizmet etmiştir. bundan dolayı takriri sükun milliyetçilikle ilgilidir.

  muhtemelen soruyu yazan takriri sükun laiklikle ilgili diye düşündü. evet doğru laiklikle ilgili. ama aynı zamanda milliyetçilikle de ilgilidir.

  itiraz edin, soru iptal edilsin.

  sorunun tamamı:

  atatürk ilkeleri, atatürkçü düşünce sisteminin esaslarını belirlemek ve hayata geçirmek için oluşturulmuştur. türk inkılabı ise atatürk ilkeleri'nin uygulamaya dönüşmüş şeklidir.
  buna göre, aşağıdaki ilke ve inkılap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  cumhuriyetçilik - saltanatın kaldırılması
  halkçılık - soyadı kanunu’nun kabul edilmesi
  milliyetçilik - takrir-i sükûn kanunu’nun çıkarılması
  laiklik - tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  devletçilik - birinci beş yıllık sanayi planı’nın uygulanması
 • atatürk ilkelerinin birden fazla olay ve kavramla eşleşebileceği göz ardı edilerek hazırlanan sorunun yol açtığı iddia.

  yoruma açık. ama takrir-i sükun'la milliyetçilik arasındaki bağ yadsınamaz gibi gözüküyor.
 • diğer şıklar kesinlikle alakalı olduğu için cevap takriri sukun'dur.

  dolaylı yoldan değil, doğrudan ilgili olana bakacaksınız ilkelerde.

  tanım: hatalı soru değildir.

  edit: arkadaşlar hiç mi soru çözmediniz ilkelerle alakalı? eğer sorsaydı ki hangi ilkelerle alakalıdır diye, istediğin ilkeyi say. ama bu tip sorularda önce ilk amaçlanan ilkeyi baz alacaksınız.

  örneğin cumhuriyetin ilanı halkçılıkla da ilgilidir ama asıl ilkesi cumhuriyetçiliktir.

  basit düşünün bu tarz sorularda, çok kafa yorulacak bir şey değil.
 • soru kökünde "doğrudan" vb ifade bulunmamaktadır.

  bundan dolayı bir olayın birden fazla olay ile eşleştirilmesi mümlündür. dolaylı olarak milliyetçilikle bağlantılı diyorsanız bile bu iddianın doğru olduğunu gösterir.
 • gerçekten çok kafamı karıştıran bir soru. başlık sahibinin de dediği gibi soru kökünde “doğrudan” gibi bir ifade olmadığı için ve yasa milliyetçilikle de ilgili olduğu için kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. bu durumda sorunun iptal edilmesi gerekiyor.
 • bu soru iptal edilebilir. şeyh said isyanı kürtçülüğü kullanmakla ve içermekle birlikte esasen dinci bir harekettir. takririsükun kanunu da, şeyh said isyanından sonra aslen din eksenli irticanın önüne geçilmesi için kurulmuştur. ama bu demek değildir ki milliyetçilikle bağlantısı yoktur.
 • gündemde yer edinmeyen iddia.

  sos 2 çözen sayısı az olunca durum böyle oluyor demek ki.
 • şeyh said isyanının bastırılması herhangi bir ilkeyle alakalı olamaz. olay bir devlete karşı isyan. devletlerden beklenen de isyanın bastırılmasıdır. ideoloji değil devleti/hükümeti korumak esastır.

  atatürk bir padişah olsa; şeyh sait kürtçü dinci olmasa, türkçü ateist olsa ve isyan etse o isyan yine bastırılacaktı. çünkü devletler kendini korur. devlet bekasını korur.

  edit: harbi yazık yahu. """osmanlı isyan bastırdı çünkü imparorluktu, türkiye isyan bastırdı ulusal devlet o zaman milliyetçilik"" bu nasıl yorumlamadır arkadaş. bakın devletler isyan bastırır faşist, kominist, dinli-dinsiz, sapkın hiç farketmez. devlet isyanı bütünlüğü için bastırır. ister imparatorluk ol ister ulus devlet ol.
  5 şık içinde en doğrusu o değil. doğru olan seçenek o. kafanız karışıyorsa bilgiyi yorumlama kabiliyetiniz 0 ezberci, en doğru şıkkı arayan bir vatandaşsınızdır.
 • her uygulama/yasa ana ilkesiyle eşleştiğinde cevap ortaya çıkmaktadır. şeyh sait isyanı laikliğe değil merkezi yönetim biçimine karşı çıkmıştır. dolayısıyla yukarda belirtildiği gibi ana ilkesi milliyetçilik veya laiklik değil cumhuriyetçiliktir. bu sorunun iptali gelmiş geçmiş tüm atatürk ilkeleri sorularının iptalini de gerektirir. dolayısıyla iddianın doğru olmadığı görüşündeyim.

  ek olarak, atatürk milliyetçiliğinde türk kürt ayrımı yoktur. türkiyeli ve türkiyeli olmayan vardır bu en önemli noktadır. milliyetçilik kavramını tam çözmeden ayt'ye girmek ilginç olmuş.
 • açılın ben tarihciyim * doğru olabilecek tek şık o zaten. hata neresinde acaba bu sorunun? öğrencilere de bunu bir türlü anlatamadım. kafanda nerede ne varsa tüm bilgileri kullanma arkadaş. "ama şundan dolayı şu olur, bundan dolayı bu olur"a girersen içinden çıkamazsın zaten. evet dolaylı olarak milliyetçilik ilkesi ile alakalandirilabilinir * ancak diğer şıklar gayet net olduğu için yapıştır geç! şık bagiriyor, feryat ediyor: "beni seç beni seeeeççç allah'ın cezası" diye.