şükela:  tümü | bugün
 • azerbaycan halkının da türkiye halkının da asıl düşmanları içeridedir. bu düşman tek adam düzenidir, otoriter, baskıcı rejimlerdir. türk'ün düşmanı ne ermeni,ne kürt. türk'ün düşmanı kendi içinde. iki halk da kemalist devrim yapmaz ise içi boş bir milliyetçilikle avutulur, sömürülür. dışarıdaki güçleri sevindiren de budur.
 • kurtuluş savaşı sırasında mustafa kemal atatürk, o dönem azerbaycan yönetimindeki nariman narimanov'dan borç istemiştir. narimanov, moskova'dan ve içeriden gelen baskılara rağmen 500 kilo altını göndermiş ve altınların ekindeki mektupta ''paşam, gardaş gardaşa borç vermez, el tutar!'' diyerek tek millet olduğumuzu göstermiştir. sonrasında da vagonlarca petrol göndermeye devam etmiştir.

  bu örnekte olduğu gibi türkiye ile azerbaycan emparyalizme karşı hep birlikte hareket etmişlerdir. sayın haydar aliyev; ''atatürk'ün yarattığı türkiye, sadece türkiye cumhuriyeti için değil, tüm türk dünyası ve özellike de azerbaycan için önemlidir'' derdi.

  ezcümle, türk birlik olunca kuvvetlidir. şimdi bu kuvveti emperyalist güçlere gösterme zamanıdır. son zamanlarda bize düşen, kurtuluş savaşı'ndaki gardaşlarımızın desteğini unutmamak ve vefamızı göstermektir.
 • bu ülkenin adının azerbaycan olması kadar saçma birşey yok.
  ispanyanın adının iber olması gibi birşey.

  azerbaycan bir millet değil bölge adıdır. içinde yaşayan türklerin asimilasyonu için rus-fars işbirliği ile sik sik isimler takılmaya çalışılıyor.

  mesela iranda “azeri” diye bir halk var. halk dediğime bakmayın 50 adam bulmuşlar bunlar azeri demişler. peki ne önemi var bu halkın?
  iran on yıllardır azerbaycan türklerine siz türk değil azerisiniz, atalarınız da aha şunlar diye propaganda yapmıştır.
  götten uydurma ne hikayeler ne romanlar. bu yayınların bir numaralı sponsoru kim peki:)
  tabiki kahpe rusya.

  rus propagandası şöyle işler, bir bölgeye gidilir. fetih tamamlandıktan sonra o bölgedeki en lehçesi bozuk bölgenin dili resmi dil ilan edilir. bunun sebebi aynı halkın anlaşabilmesinin önünr geçmektir.
  mesela rusya türkiyeyi işgal edebilse, ilk yapacağı şey aruz edebiyatı parçalayan yarı fars yarı arap dili resmi dil ilan etmek olurdu.
  rusun yapacağı ikinci şey ise bir “milli” unsuru yok etmek için milliyetin eksenini değiştirmek. o ne demek derseniz yine bir örnek vereyim, kazaklara türk demez, kazak der.
  özbekler, tatarlar, kırgızlar, uygurlar vs hiçbiri türk değildir.
  mesela bizim ülke işgal edilse ilk iş “türkiye” ibaresi gider yerine “oğuz cumhuriyeti” gibi bir isim konulurdu ve biz asla türk olmazdık. bizim “milliyetimiz” oğuz olarak kalır, bununla ilgili sikko makaleler yayınlanır, propaganda konur ve devlet propagandası olurdu.
  biri de “la biz oğuzuz tamam da bu boy ismi, millet türk milleti” dese dışlanır, fişlenirdi.
  ee zaten en uzak dilde resmi dil olunca ne kazağın kırgızdan haberi olur ne azerbaycanlının gagauzdan.
  hep bizim milletten örnek veriyorum, rus milleti aynı kahpeliği moğol ve kore kökenli boylara da yapmıştır.
  adım attıkları yerde de mutlaka bir diktatör bırakmışlardır. sadece bize de değil, belarusa bakmanız yeterli.

  iran ise propagandasını din temelli yapıyor.

  bu soytarılığın artık bitmesi ve milletin uyanması şart.
  “azerbaycan türk cumhuriyeti” konulabilir, zamanında türkiye için düşünülen “türkeli” ya da “türkistan” gibi ibareler konulabilir, konulmalıdır da.

  ayrıca, azerbaycan türkleri o kadar duru türkçe konuşuyorlar ki, türkçeye en uzak şiveyi bile rahatlıkla anlayabiliyoruz.
  aynı şeyi kazaklar, özbekler için söyleyemem. %25’ini zar zor anlayabiliyorum.

  şimdi kafatasçı diyen dalyaraklar çıkabilir.
  dediklerimde yanlış olan birşey varsa doğrusunu yazın öğrenelim.
  bunu yazan ben, zamanında kazandan göçmüş, hem anneden hem babadan tatarım.
  yozgatın köyünde 3 hilale bakıp hayal kurmuyorum, olanı söylüyorum.
 • bir gün beni çıldırtacaksınız. son zamanlarda debe okurken yorulur oldum. (bkz: #135597186)

  tamam iyi niyetlisiniz, siz de büyük oyunu görüyorsunuz fakat eksik bilgiyle diğer insanları da yanılttığınızın farkında değilsiniz. rusların ele geçirdikleri bölgeleri slavlaştırması veya popülasyon üstünlüğü olan halklara "böl-parçala-yönet" uygulaması ile milletlerin isimleri veya lehçelerinin hiç bir alakası yok.

  öncelikle bugün türk, bir üst kimliktir. bunu ne tatar ne kazak ne de özbek inkar eder. bunu hiç değilse bin kere yazdım. bir kere daha yazıyorum. türk, altay lehçelerini konuşan halklardan sadece bir bölümünün adıdır, türkistan ise orta asya'da bir bölgeye verilen isimdir. altay dillerinin konuşulduğu coğrafyanın genel adı değildir.

  orhun yazıtlarında türk ile birlikte kırgız, tatar gibi diğer ulus adları da geçmektedir. bunların hiçbiri diğerini kapsayan genel bir isim değildir. bilge kağan kendisinden türk, kırgız'dan ise kırgız olarak bahseder, kırgızlarla nasıl savaştığını uzun uzun anlatır. benzer şekilde tatarlardan da söz eder. dolayısıyla tatar türkü gibi bir ifade zaten bilimsel temelden yoksundur.

  tarihi haritalara bakarsanız kolayca idrak edersiniz. tatar coğrafyası tarihte hiçbir zaman türkistan olarak adlandırılmadığı gibi, tatar halkı da türk olarak tanımlanmamıştır. türkistan haritası adı altında anılan bölge ne sibir halklarını, ne batıdaki tatarları içermez. bugün doğu türkistan adı verdiğimiz bölgeden hazar kıyılarına kadar, kazakistan'ın sadece güney bölgesini içerir.

  19. yüzyıl ortalarından itibaren fransa'dan yayılan etnik milliyetçilik akımı osmanlı imparatorluğunu da etkiledi. osmanlılar ve selçuklular kendilerini türk olarak adlandırdılar, çünkü selçuk bey bir türkmen yabgu'su idi, bugünkü türkmenistan topraklarından çıkarak iran ve anadolu'ya yayılmışlardı. avrupalılar da doğal olarak osmanlıyı bir türk imparatorluğu olarak tanımladı. devletin gücü ve etkisi büyüdükçe akraba dilleri konuşanlar da türk şemsiyesi altına alınır oldu.

  bunun benzerini tarihin her sathında görebilirsiniz. osmanlı'dan önce hakim olan ulus tatarlar idi. cengiz han'dan sonra kurulan devletler moğol-tatar imparatorluklarına dönüştü. özellikle altın ordu devletinin karşı konulmaz gücü, tatar unsurunun sibirya'dan iskandinavya'ya kadar hakim ulus olmalarını sağladı. osmanlı devleti henüz uluslararası bir ağırlık oluşturmadan önceki tarihi kaynaklar, tatar dili ile akraba olan bütün etnik grupları tatar adı altında birleştirirdi. o dönemde yazılan rus tarih kitapları, azerilerden bile azerbaycan tatarları şeklinde bahsetmektedir. elbette bu ifade de bilimsel değildir, ancak güçlü olan etnik unsurun diğer zayıf akraba toplumların ortak bir çatısı gibi algılanmasının doğal sonucudur.

  arkadaşım sen kafatasçı değilsin sadece ana dilin olan idil tatarcasını bilmiyorsun. çünkü bilsen sana oğuz türkçesi değil tıpkı ana dilin gibi kıpçak türkçesi olan kırgızca veya kazakça kulağına daha anlaşılır gelecekti. buna mukabil kırgız ve uygur adının türk isminden çok daha önce yazılı kayıtlarda var olması, kazak hanlığının istanbul'un fethinden sadece üç yıl sonra "kazak hanlığı" olarak kurulması bu absürt iddiayı kendi başına çürütüyor. rusların bırakın imparatorluğu henüz kıçı kırık bir knezliği bir arada tutamadığı dönemlerden bahsediyoruz.

  azerbaycan halkı salak, onlar bilmiyor kendilerinin adlarını ama siz biliyorsunuz. ruslardan çok daha önce kullanılan bir isim olmasını geçiyorum kurulan ilk bağımsız cumhuriyetin adını da bu ülkenin en milliyetçi, en vatan perver insanları verdi. onun da adı azerbaycan xalq cümhuriyyeti'ydi. yani mehmed emin resulzade bilmiyordu da siz mi biliyorsunuz bu ülkenin gerçek adını?

  atatürk'ün sümer ve hitit kültürünü benimsemesi ve ülkeyi yeniden kurarken bu öğeleri kullanması neyse bugün azerbaycan'ın da var olduğu toprakları benimseyerek ülkenin sloganını ateşin toprakları (bkz: land of fire) vermeleri o dur. bunlar tamamen kimlik inşaası ile alakalıdır. tarihte azeri adında bir halk var ve onun da anlamı aynı. ateşin koruyucusu manasında. selçuklu ile birlikte bölgeye gelen oğuz boyları tarafından domine edilerek toplum içinde eridiler fakat toplumlar benimsedikleri ve tarih bağı kurdukları kültürleri yaşatmaya devam ettiler. burada anormal hiç bir durum yok.

  örneğin kazakistan bugün adını iskitya veya alaş orda olarak değiştirse bu yine halkın kendi bileceği iştir. iskitlerle bağlarını inkar etmiyorlar, yeni kimlik yapılandırmalarını da bunun üzerine kurarak iskitya diyebilirler. ve/veya yakın tarihten etkilenerek alaş orda hareketine atıfla alaş eli gibi bir isim verebilirler. bu tamamiyle kendilerini ilgilendirir. bu büyük ağabey tribiyle yapılan saçma sapan şovenizmi bırakın artık. önce tarihinizi ve kültürünüzü öğrenin sonra atara kalkın.

  bu arada ruslar da bu halkları türk halkları veya türk dilli halklar olarak tanımlarlar.
  https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1151831
  https://ru.wikipedia.org/wiki/тюрки

  türk tarihi hakkında doğru düzgün ilk araştırmaların büyük çoğunluğunu ruslar yapmış, kayıtlarını tutmuş ve doğru düzgün ilk tanımları onlar koymuşlardır. rusları bugün pek sevmiyor oluşumuz tarihi gerçekleri değiştirmiyor. tarih boyunca düşmanımız olan çinliler ve ruslar olmasa bugün türkoloji olmaz, türk tarihi hakkında bir çok bilgiye erişemezdik.

  şunu bir türlü anlatamıyor olmak sinirlerimi bozuyor. bakın bir ukraynalı slav olduğunu inkar etmez. gel gelelim slav olması onu rus yapmaz. kendi milleti, kültürü ve dili olan bir halk kendisine ukrayna-slavı gibi salak bir isim vermez. çünkü üst kimlik nedir bilirler. rusları sevmek gibi bir mecburiyetleri de yoktur. türk tarihi boyunca bütün akraba topluluklar birbirleri ile savaşmış, yeri geldi düşman yeri geldi dünür olmuşlardır. bu kültür ve dil bağını değiştirmez. hiç birisini de diğerinin ağası, babası haline getirmez.

  şu basit denklemleri çözdüğünüz vakit her şey çok daha anlaşılır olacak.
 • oniki puanı verirken, can türkiye; dedi sunucu. ben böyle güzel kelime oyunu görmedim. kalp kalbe karşıymış meğer*
 • hakkinda atilip tutulan kardes devlet.

  oncelikle şurdan baslayalim azerbaycan bir rus uydusu devlet tamam bunu kabul ediyoruz. ancak bunun sebebi sensin canim kardesim yani biziz .(bkz: turkiye cumhuriyeti)

  sen once , 1993 te secimle iktidara gelip ilk is olarak rus askerlerini ulkeden kovalayip petrol boru hattini rusya uzerinden degilde turkiye uzerinden gecirilmesi ve turkiye ye pay verilmesi sartini koyan ebulfez elcibey in , kgb ajani haydar aliyev ve ne oldugu belirsiz kgb subayi tipli suret huseynov tarafindan ruslardan kalma 3 - 5 tankla yikilmasina izin vermeyecektin. ondan sonra cikip kendinde bunlar niye rus uydusu niye gazi petrolu bize ucuza vermiyolar diye sorma hakkini bulurdun.

  gelelim kibris meselesine. biz ne kadar kendimizi bu konuda hakli gorsekte ( ki harekatin baslangicinda tum dunyanin gozunde hakliydik ) masadan kalkip harekati devam ettirip adanin 3 te 1 ini alinca dunya kamuoyunda isgalci konumuna dustuk.

  su an degil azerbaycan , bilge kagan kalkip mezardan gelse kibris i resmen taniyamaz. kibris in kuzeyi dunya kamuoyunda ve uluslararasi alanda turk isgali altinda olan bolge olarak gecer. bunu kabul etsekte etmesekte boyle. bunu degistirecek yegane cozum ya gider rumlarla anlasir federasyon kurarsin ya da herifleri resmi olarak iki devletli bir taksim e ikna edersin. bunu yapmadiktan sonra krali gelse durum degismez. ha cok umrumuzda mi benim degil sahsen.

  azeri sozlugu meselesine gelince , sen adamlarin ulkesine gidip orda muteahitlik vs yapip parayi bulup oralari bir nevi genel ev olarak gorur adamlara evin ufakligi muamelesi cekersen adamlar seni sevmez. şurda bile yillarca azeri spikerlerin mac sunumlariyla tasak gecilmedi mi yok kaleciye kapici diyormus yok şuta zerbe diyomus falan , adamlarin diliyle dalga gecmediniz mi ? niye sevsin adam seni ?

  ha gercekten onlarin icinde de rus sevdalisi yavsaklar yok mu var tabii , bizde de var ruscusu amerikancisi ama iki ulkenin de cogunlugu sunu bilir ki azerbaycan ve turkiye dost degil kardes tir. lehce farkli ama ayni dili konusuyoruz. oturup bilimsel makale ya da edebiyat eseri yazmayacaksan cok rahat bir azeriyle konusabilir anlasabilirsin o da seninle konusur anlasir.

  velhasili azerilerin bugun rus gudumunde olmasi , ermenileri o kadar gelire askeri guce ragmen tokatla(ya)mamasi azeri hukumetinin rus destekli olmasidir. sen anitkabir defterine ataturk un askeriyim diye imza atan ebulfez elcibey in arkasinda duraydin orada turkcu bir hukumet kurulaydi , kgb ajanlarinin ulkeyi ele gecirmesine izin vermeseydin bugun konusmaya hakkin olurdu.

  onun icin bu mevzularda once igneyi kendimize cuvaldizi baskasina batirmamiz lazim. once bi donup kendine bakacaksin acaba ben ne bok yedim diye .

  edit : sma hastaligi gercekten cok onemli. kucucuk cocuklar ailelerin elinde eriyip gidiyor. keske devlet bu isleri yapsa ve buralara dusmese bu konu ama , lutfen imkani olan (bkz: ada'ya umut ol) sun.
 • son "can" ile kafiyeli olan her şey gibi asil ve başarılı olan fantastik ülke. bu yalnız ve güzel ülkeye anlamlı bir şiir yazdım;

  can can güzel azerbaycan
  seviyor seni kral owencan
 • azerbaycan ve rusya gibi ülkelerin liderlerine demokrasi konusunu sorduğunuzda,açıkça

  "bizim için demokrasi 30 yıllık yeni bir deneyim, batılı ülkeler gibi bir geleneğimiz yok, bizden demokrasi falan beklemeyin." deyip geçerler.

  bu anlamda haklılardır da. büyük oranda rus etkisinde yaşamış azerilerin, tarihleri boyunca asla demokratik kurum kurma çabası olmayan, halkın "çar" beklentisini kültürel olarak içselleştirdiği bir tarzı benimsemeleri normaldir.

  türkiye ise kıta avrupa’sından hemen sonra, 19. yüzyıl başından itibaren toplumsal sözleşmelerin ve anayasaların var olduğu çok köklü bir demokrasi mücadelesine-geleneğine sahiptir.

  bu gelenek sebebiyle demokrasiden her saptığımızda çok büyük güvenlik sorunları baş gösterir.
 • kardeşten ziyade tek vücut olduğumuzu düşündüğüm ülke. bunu en çok iran'a olan seyahatimde anladım. sırt çantamda şöyle patchler vardı. tam iran'a girdim, içerden bi görevli koşa koşa geliyor. çantamdaki azerbaycan ve türkiye bayraklarını görmüş, diyor seni bizim anamların evine yollayacağım, tebrize gittiğinde orada kalacaksın itiraz etme. itiraz dahi edemeden beni ordan biriyle konuşturup telefon numaramı falan aldılar.

  daha ülkeye gireli 2 dakika olmuştu ve tebriz ilk durağım değildi. önce bi tahran yapıp tahrandan sonra tebriz, isfahan ve horasan şiraz falan düşünüyorduk. numaralarını aldık ve tahran'ya yola koyulduk. çantamdan dolayı yolda beni gören azerbaycan türkleri yolumu çevirip yemek, çay ısmarlamak için birbirleriyle yarışıyordu. para vermek isteyenler dahi oldu. ben bunları neden mi yazıyorum? şu karabağ olayı bizi öyle birleştirdi ki resmen tek vücut olduk.

  şöyle haberlere bakıyorum , duygulanıyorum onları ve bizi yanyana görünce. kim bilebilirdi ki çırpınırdı karadeniz şarkısının sözleri gerçek olacak onca yıl sonra?
 • aliyev döneminde bir yasa çıktı. azerbaycanlılar -ov -ova gibi rusça biten soyadlarını oğlu/kızı olarak değiştirebileceklerdi ama kimse yapmadı.
  - süreç çok uzun ve zorlu olduğu için kimse değiştirmiyormuş

  herkes hala memmedov, bekirova gibi hibrit soyadlar kullanıyor.
  youtube videolarında herkes zamanın da getirisi olarak türkiye bizim asıl dostumuz vs dese de rusyadan bu açıdan bile kopamıyor. rusya sovyet ardılı devletler için (baltık dışında) hala çok önemli.

  bunun dışında azerbaycan hakkında bi kaç bilgi vermek gerekirse
  - rüşvet çok yoğun. hastaneye yatmak için bile rüşvet vermeniz gerekiyor
  - asgari ücret 300 manat kadar ve hayat pahalı. gelir uçurumu uçmuş vaziyette
  - genelde sosyal medyada falan azerbaycanı küçük gören türklere çok maruz kaldıkları için bu konuda çok hassaslar, ülkeyi kötülemeyin. bunun dışında siz şuna şöyle mi diyonuz ahaha diyenlere doğal olarak gıcık oluyolar
  - sex türkiyeden daha fazla şekilde bir tabu. belki arap ülkeleri kadar tabudur. cinselliği rahat yaşayan bir grup bile yok herhalde toplum içinde.
  - bunun yanında sekülerliğe çok önem veriyorlar
  - aybalam diye bir kelimeyi kullanan yok (yaşlılar dışında)
  - ülke gençleri sovyetlere değil amerikaya kaçmak için uğraşıyor

  edit: düzeltme
hesabın var mı? giriş yap