• türkiye'de kullanıldığında, lozan antlaşması ile azınlık statüsü tanınmış ve koruma altına alınmış bulunan gayrımüslim vatandaşları ifade eden ve bu grupların anlaşılmasını sağlayan genel kavram.
  lozan antlaşması'nda herhangi bir sınırlı sayma yapılmamış bulunsa da, rum, ermeni ve musevi cemaatleri azınlıklar kavramının en asli unsurlarıdır.
 • içlerinden bir kabakçı hala kendini belli etmemiştir, ona takılıyorum...
 • uzun bacaklı geniş omuzlu sarışın insan formasyonu. tam sağ kolda bi tane valla şu an. *
 • fuat dündar'ın 2000 yılında chiviyazıları yayınevi tarafından yayımlanan kaynak nitelikli kitabı.
 • görecelidir.
  (bkz: bulgaristan türkleri)
 • (bkz: ekalliyet)
 • azınlıklar ancak çoğunluk için bir tehdit oluşturduklarında akla gelir
 • azınlıkların sorunları çoğunlukların vurdumduymazlıklarının ve vahşiliklerinin aynası niteliğinde oluyor. yani "azınlıklara artık hoşgörü göstermeyeceğiz" dediğinizde, dile getirdiğiniz "kendi tahammülsüzlüğümüzle yüzleşmek istemiyoruz" oluyor.

  bireyin ya da toplumun kendi hatalarıyla yüzleşmesi ve bunları çözmesi, herşeyden çok kendisi için gerekli. "adam olamıyorum ve adam olamadığımı bana söyleyenin kellesini alırım" diyecek insanın tıynetinin niteliği de malumunuz.

  velhasıl başkasına dil, ırk, din, yaşama biçimi, ahlak dayatmaya kalkanların tümü, insanlığın ortak varoluş sözleşmesini ihlal eder ve bu yüzden evrensel bir sorun haline gelirler işte. kendini çoğunluk görüp de kelle almaya meylettiğin fezada takip eden iki birim zaman içinde elindeki kesici aleti ziyadesiyle sana iade edecek şey de bu sözleşme oluyor. "çünkü yapabiliyorum" zorbalığı için de geçerli aynısı; ziyadesiyle iadesi mümkün, gerekli ve yakın.

  sözleşme önemli, sözleşmesiz tek mümkünat zorbalıktır, ki zorbalığın haddi iki atımdan ibaret olur. ve hatta insanı vahşiden koruyan, bir arada tutan bu ortaklığa, hangi kitabı bahane ederse etsin, ihanet edenin en güçlüsünü bile en zayıf sandıklarınız alt etti ve yine edecek.

  çünkü öteki ruhun alanına tecavüzü makbul görenin zorbanın doğal mekanı piramidin en alt katındaki zindandır.

  islam size tevekkülü anlattı siz bundan haramilik anladınız, bre gafiller.
 • bazı coğrafyaların çoğunluğudur.
 • azınlıklara dair her türden efemera değerlidir; her zaman alıcısı bulunur.
hesabın var mı? giriş yap