şükela:  tümü | bugün
  • munzur üniversitesi tarih bölümü öğretim üyesi genç akademisyen. alevi-bektaşi çalışmalarında önemli bir otorite kabul edilen aziz altı, bu konuda köprülü ve barkan ekolünün de kanımca en başta gelen temsilcilerinden. alevi-bektaşi çalışmalarına çok önemli bir katkı sağladığı "balkanlarda bektaşilik" isimli kitabı, konuya ilgi duyanlarca okunması gereken bir eser. bkz. balkanlarda bektaşilik ayrıca kayseri aleviliği isimli kitabın editörlerinden olan altı'nın, şehir tarihçiliği açısından önemli bir eseri için de bkz. osmanlı'dan cumhuriyete sarız
    özellikle alevi-bektaşi kültürü ve inancı hakkında birçok makalesi bulunan altı'nın bazı makalaleri ber-vech-i atidir:
    "baba sultan-sureti baba zaviyesi", "nüfus defterlerine göre pirevi (hacı bektaş veli tekkesi) (1830-1846)", "divaneorman nahiyesi’nden 1768-1774 osmanlı-rus harbine asker temini ve divaneorman nahiyesi’nin demografik özellikleri (1773 tarihli 6445 numaralı deftere göre)", "ııı. ahmet dönemi'nde pirevi hacı bektaş veli tekkesi", "munzur baba mitolojisi ve tarihsel kaynakları üzerine bir deneme", "makedonya’da bir bektaşi köyü kanatlar"...