şükela:  tümü | bugün
 • ii. haçlı seferinin yapılması için halka gaz veren kişi olmasının yanısıra papa seçimlerinde de sözsahibi olan bir başrahiptir, bildiği kadarıyla tam bir show adamıdır.
 • (bkz: st bernard)
 • 1090-1153 yılları arasında yaşamış din adamı. bernhard von clairvaux, st bernard, saint bernard, bernard de clairvaux olarak da yazıldığı görülmüştür adının. petrus abaelardus ile çekişmesi ünlü olan isim, binlerce insanın ikinci haçlı seferi'nde ölmesinden de sorumludur. biraz açmalı...
  tevatüre göre annesine doğumu müjdelenmiştir bernhard'ın. anasının neye yattığını bilmem lakin rüyasında gördüğü havlayan beyaz köpeciği, kilisenin düşmanlarına karşı savaşan bir din adamı olarak yorumladığı anlatılagelir bazı kaynaklarda. belki de bunun etkisiyle ilahî bir yola sapmıştır oğul.
  zaman içinde hızla yükselmiştir ruhanî dünyada. kendi yarattığı mistik dünya bakışı ve karizması ile birçoklarını etkilemişti. bir zamanlarki öğrencisi papa olup ikinci haçlı seferi için çağrı yapınca, konuyu hararetle savunmak da eski hocasına düşmüştü. her ne kadar almancası iyi olmasa da, mübarek imparatorlar arasında nasıl esmişse, olayı bitirmiş ve ikinci haçlı seferi başlamıştı...
  biraz geriye saralım. birinci haçlı seferi'ndeki şövalyeleri eleştirmişti gencecik bernard. şövalyelerin ihtiraslarına kapılması onu rahatsız etmişti. 1128 yılında ise malikânesine yerleştiği hugues de champagne'in de içinde bulunduğu oluşum için bir tüzük yazması istenmişti kendisinden. bernard, tüzük yazmanın ziyadesiyle ötesine gitmiş ve kısa sürede tapınak şövalyeleri'nin dinsel lideri konumuna gelmişti. ne zamanki eski öğrencisi ikinci innocent papa seçildi, şövalyelere kimselere tanınmayan bir hak tanındı, bundan böyle kendi kiliselerine yapabileceklerdi...
  aziz bernard'ın gotik mimarinin şekillenmesinde de rol oynadığı iddia edilir bazı meclislerde. onun tanrı için verdiği tarif, adeta katedral mimarisini etkilemişti uzunca bir süre. bir de şair tarafı varki kendisinin. yüzyıllarca rhythmica oratio'nun bernard'a ait olduğu iddia edildi durdu. son gelen haberler, adı sanı duyulmamış birisini gösterse de, kendisinin şiirlerinden yola çıkanlar arasında sapkınlar da bulunuyormuş...
  (bkz: nihil novum sub sole)
  (bkz: johann rosenmüller)
 • clervolu bernard olarak bilinir. dini yorumlaması, azizliği vs tartışılabilir lakin konuşmalarından hitabetinin tartışılmayacağı açıktır. hitabetten kasıt tabi ses tonu vs değil, etkileyici cümleler kurması. tapınak şovalyelerini savunan bildirisinde haçlılar için şu ifadeleri kullanmıştır;

  ''bir tapınak şovalyesi korkusuz bir şovalyedir ve her açıdan güvenilirdir çünkü ruhu inancın zırhıyla korunur tıpkı bedeninin çelik zırhla korunması gibi. bu yüzden iki kere silahlanmıştır o ve ne iblislerden korkar ne insanlardan.''
 • "tekerleğin çağdaş ahlaki alegorileri ascensus* ve descensus*'un tanrının insana alçalmasını ve insanın tanrıya yükselmesini vurgular. (aziz bernard'ın vaazlarından birinde söylenen: "alçalarak bize keyifli ve erdemli bir yükseliş sağladı".) dahası tekerlek, eser için önemli olan erdemleri ifade eder: constantia, obedientia, moderatio, aequalitas ve humilitas." carl gustav jung - rüyalar
 • denebilir ki onun zamanına kadar dünyevi ve derebeylerine ilişkin hizmetle görevlendirilen şovalyelik mesleği, kendisi ile beraber mistik bir anlama doğru dönmüş. sonrasında benliğini bilmeye yönelik evrim geçirmezden evvel "mesih" üzerinden şovalyenin öldürme /savunma güdüsünün dahi kutsal bir amaca yönlendirerek yatay bir düzlemde yer bulan şovalyeliği dikey bir alana taşıdığı söylenebilir.
hesabın var mı? giriş yap