*

şükela:  tümü | bugün
  • suriye'li çileci.390'da silifke'de doğmu$tur.30 ya$ına doğru,o zamanlar doğuda bir hayli yaygın olduğu sanılan çileci akıma bağlanarak bir sütun tepesinde ya$amaya ve ibadet etmeye ba$lamı$tır.40 yıl bu $ekilde sütunun tepesinden hiç ayrılmadan ya$adığı söylenir.vatikan tarafından aziz ilan edilmi$tir.
  • antakya samandağ'a adını veren keşiş. (is 520–592) yortu günü 24 mayıs.
    bu stylites/sütun ermişlerinin sonra iç anadolu'ya kapadokya'ya da seferi var. iç anadolu'yu hıristiyanlaştıranlardan. kendisi değil de ardılları.
    başlangıç bilgisi meryemana.net'te. burada adı symeon diye geçiyor.
  • luis bunuel'in simon del desierto filmine esin kaynağı olan simeon, adana kozan'da , o zamanlar roma imparatorluğu sınırları içindeki kilikya'nın sis şehri, 390'da doğdu. 16 yaşında manastıra giren simeon, daha sonra uyum sağlayamayarak manastırdan ayrıldı ve bir kulübeye çekildi. fakat gelen ziyaretçiler üzerine burada da aradığı ortamı bulamayan simeon çareyi bir sütunun tepesine çıkmakta buldu. köylülerin getirdiği erzaklarla karnını doyuran simeon, halk tarafından çok saygı duyulan biri haline geldi. köylüler aralarındaki anlaşmazlıklarda bile simeon'a danışır, simeon da bir nevi yargıç görevi üstlenirdi. ayrıca simeon, sütun üzerinden halka sık sık vaaz verirdi. bu vaazlardan etkilenip simeon'un öğrencisi olanlar sütun keşişleri oluşumunu başlattılar. özellikle kapadokya'da peri bacalarını sığınak olarak kullanıp, hristiyanlığın bölgede tutunmasını sağladılar. çoğu ikona aziz simeon'un hayatını tasvir ederek bizlere kaynaklık etmektedir.