şükela:  tümü | bugün
 • türk ceza kanunu'na göre suça iştirak türlerinden biri. kabaca, henüz suç işleme kararı almamış kişiye bu kararın aldırılmasını ifade eder.

  ayrıca

  (bkz: akim kalan azmettirme)
 • (bkz: şerik)
 • azmettirme şerikliğin bir türüdür. diğer şeriklik türü ise yardım etmedir. hukukumuzda azmettirme ancak faile bağlı olarak sorumluluğu söz konusu olabilen bir sorumluluk türüdür. bunu da tck m. 40'ta yer alan bağlılık kuralı sağlar. m. 40 ile fail yoksa azmettirenin bir sorumluluğu yoktur. fail, en azından teşebbüs aşmasına ulaşması gerekir. aksi halde akim kalmış azmettirme söz konusu olur.

  esasen azmettirme bizatihi kendisi haksızlık teşkil eden bir hareket içerir. ancak katı bağlılık kuralı (m. 40) gereği ancak faile göre sorumluluk söz konusu olmaktadır.

  azmettirmeye azmettirme mümkündür. örneğin, a kişisinin b'yi öldürmesi için c kişisi d'yi azmettirebilir. d kişisi de a'yı azmettirir ve b kişisi a tarafından öldürülür.

  taksirli suçlarda iştirak sorumluluğu mümkün olamadığından azmettirme de ancak kasten işlenebilen suçlarda söz konusu olur.

  azmettirme ile dolaylı faillik karıştırılmamalıdır. dolaylı faillikte, doğrudan fail araç konumundadır. ancak azmettirmede araç konumunda bir kişi yoktur, faile karar verdirilmesi söz konusudur.

  özetin özetin özeti budur azmettirme. belki ileride ekleme yaparım.