şükela:  tümü | bugün
 • padişahlar tahta çıkarken, ayak divanlarında ve bayramlaşma törenlerinde tahtlarının kurulduğu yer.
 • "baba bana müsade" derken heyecanlanıp dilinin dolanması sonucu ortaya çıkan anlamsız ses öbeği...
 • ìkinci avlu'yu üçüncü avlu'ya (enderun avlusu) bağlar, akağalar kapısı da denir.
  http://img136.imageshack.us/…96100703c88b6f3ig3.jpg

  (bkz: arz odası)

  "simgesel özelliği nedeniyle sarayın en önemli kapısı bâb-üs saade’dir. divan meydanı ile enderûn okulunun ve padişah dairelerinin yer aldığı iii. avluya geçişi sağlayan bu kapı, birun ile enderûn’un düğüm noktası olması ve culüs, bayram gibi törenlerde padişahın bu kapının önünde oturması nedeniyle sarayda birinci derece önemli bir yeridir.

  değişik dönemlerde bu kapı çeşitli adlar almıştır. bunların en yaygın olarak kullanılanları arz kapısı, akağalar kapısı ve bâb-üs saade’dir. enderûn ve birun kavramlarını ve varlığını belirleyecek şekilde yeşil ve beyaz sütunlu bir revak ortasında, dışa doğru çıkıntı yapan bir kubbe ile kapı belirgin hale getirilmiştir. önünde saray törenlerinin yapılacağı bu kapı ve revak bölümünün fatih sultan mehmed döneminde (1451-1481) tasarlandığı ve oluştuğu, söz konusu törenlerin yüzyıllar boyunca aynı yerde sürdüğü bilinir. günümüze ulaşan kapı kubbesi ve saçaklarıyla avluya doğru önemli bir çıkma yapar. karşılıklı üçer sütunun üzerine oturtulmuştur. bu mimari görüntü 18. yy.ın ikinci yarısında sultan iii. mustafa döneminde yapılmış olmalıdır. kapının üzerindeki 1774 tarihli talik hatla yazılmış manzum tamir kitabesi bunu kanıtlar. ii. mahmud’un hattıyla besmele ve tuğrası vardır. büyük bir olasılıkla kapı çevresinin dekorasyonu 19.yy.da ii. mahmud zamanında (1808-1839) yenilenmiştir.

  bu revak ve kapının önünde padişahların cülus törenleri ve bayram törenleri yapılırdı. savaşa gidecek olan sadrazama sancak-ı hümâyûn burada törenle teslim edilirdi. divan’ın toplantı günlerinde saraya törenle giren sadrazam tarafından önüne gelinerek selamlanması da bu kubbeli kapının sultanın varlığını ve kudretini ifade eden sembolik bir anlam taşıdığını gösteren en belirgin davranış örneğidir."

  önceki (bkz: babüsselam)
 • edirne sarayı’ndakinin fotoğrafını rus fotoğrafçı dmitri ermakov 1870’lerde edirne’ye geldiğinde çekmiştir.

  edirne sarayı babüssaade kapısı
 • saadet kapısı anlamına gelen babüssâade; cülus, bayram gibi törenlerin yapıldığı, savaşa gidecek olan sadrazama sancak-ı hümayun'un verildiği ve hükümet işlerinin görüşüldüğü sarayın en önemli kapısıdır