şükela:  tümü | bugün
 • bağımsız denetim şirketinde (audit) çalışan denetçileri tanımlamak için kullanılan ünvandır.
 • ymm.likten bağımsız olaydır. bağımsız denetçi olabilmek için ymm'lik gerekmemektedir.
 • genel kabul gormus mesleki ahlak ve ilkeler dahilinde tuzel kisiliklerin yillik finansal tablo ve diger finansal bilgilerini,finansal raporlama standartlarina uygunlugu ve dogrulugu hususunda defter,kayit ve belgeleri denetlemek ve degerlendirmekle yukumlu bagimsiz meslek erbabidir.bir de ezbercidir bunlar.
  konuyla alakali olarak;
  (bkz: serbest muhasebeci mali musavir)
  (bkz: mali musavir)
  (bkz: yeminli mali musavir)
  (bkz: sarbanos-oxley)
  (bkz: bagimsiz denetim)
  (bkz: ben de sporcunun zeki cevik ve ahlaklisini severim)
 • türkiye de birilerine peşkeş çekilen unvan.
 • bağımsız denetim yapmak üzere, 3568 sayılı kanuna göre yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından kamu gözetimi muhasebe denetim standartları kurumu tarafından yetkilendirilen kişidir.

  bağımsız denetçi olabilmek için:

  a) hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği yükseköğretim kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

  b) 3568 sayılı kanuna istinaden ymm yada smmm olmak,

  c) türkiye’de yerleşik olmak,

  ç) medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

  d) uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olmak,

  e) bağımsız denetçilik sınavında başarılı olmak,

  f) kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyeti olmamak,

  g) faaliyet izninin daha önce iptal edilmemiş olmak,

  ğ) bağımsız denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir durumu bulunmamak, olumsuz bir itibara sahip olmamak,

  şartları aranır.
 • hakkında merak ettiğim sorular bulunan meslektir.

  merak ettiğim ise, 2 yıl smmm bürosunda staj yapmış, yüksek lisans mezunu, kgk denetim sınavını geçmiş, smmm ruhsatını almış bir kişi bağımsız denetim stajını yaparken kaç lira maaş alır. bilen eden yeşillendirirse çok müteşekkir olurum.
 • bağımsız denetim firmalarında çalışıp, bağımsız denetim yapan çalışanlara verilen genel isimdir. fakat gerçek anlamda bağımsız denetçi olabilmek için, kgk'nın yapmış olduğu sınavı geçmeniz gerekmektedir.

  normalde 7 adet dersten oluşan bu sınava, eğer serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatınız varsa 4 adet dersten girebilirsiniz. ek olarak, bir bağımsız denetim firmasında en az 2 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. eğer tecrübeniz yoksa, sınavı geçseniz dahi bağımsız denetçi ruhsatı alamazsınız.