şükela:  tümü | bugün
 • ing: contextualism
  özellikle estetik yoruma ilişkin bir görüştür. buna göre sanatsal bir yapıt veya çalışma, oluşturulduğu tarihsel dönem ve kültürel bağlam göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.
 • bir eylemin içinde bulunduğu bağlamı vurgulaması gerektiğini, o şekilde anlaşılabilir olabileceğini savunan postmodern görüştür. şengül öymen gür'ün tanımıyla; "küreselleşmeye karşı eleştirel bir duruştur."

  mimarlıkta, tasarımın yapıldığı coğrafyanın topografyasını, tarihini, kültürünü hatta o yörenin malzeme ve yapım sistemini dikkate alıp, ona uygun tasarım yapılması gerektiğini öngörür. modernizm'e yöneltilen en büyük postmodern eleştiri bağlamı gözardı etmesidir.

  "küreselleşen dünyada artık bağlamdan ne kadar söz edilebilir?"
  "ya da söz edilmeli midir?"
  ya da "küresel çeşitliliği meydana getiren bağlam değil midir?" soruları mimarlık ve sanat çevrelerinde sorulmaktadır.