şükela:  tümü | bugün
 • 17.asır divan şairlerinden olup adı mehmet’tir. şeyhülislâmlık da etmiş ilim irfan sahibi bir şairdir. gazelleriyle ün salmıştır:

  dağıttın hâb-ı nâz-ı yâri ey feryâd neylersin
  edip fitneyle dünyâyı harâb-âbâd neylersin

  dil-i mecrûhuma rahm eyle kalsın dâm-ı zülfünde
  şikeste-bâl olan murgu edip âzâd neylersin

  edersin gerçi her derde tabîbim bir devâ ammâ
  cünûn-i ehl-i aşk olunca mâder-zâd neylersin

  varıp gîsû-yi yâri öyle birbirine kattın
  yine bir fitne tahrîk eyledin ey bâd neylersin

  güzel tasvîr edersin hatt ü hâl-i dilberi ammâ
  füsûn ü fitneye geldikte ey bâd neylersin

  bahâyî veş değilsin kabil-i feyz-i safâ sen de
  tekellüf ber-taraf ey hâtır-i nâ-şâd neylersin

  yani:

  1- ey feryat! sevgilinin naz uykusunu dağıttın, ne yapıyorsun? dünyayı fitneyle harabeye çevirip de neyleyeceksin?
  2- yaralı gönlüme acı da saçının tuzağında kalsın; kırık kanatlı kuşu âzad edip neyleyeceksin?
  3- hekimim! gerçi her derde bir ilaç verirsin ama, âşıkların deliliği anadan doğma olunca ne yaparsın?
  4- ey rüzgâr! gidip sevgilinin saçlarını öyle birbirine kattın; yine bir kargaşalık yarattın, ne yapıyorsun?
  5-ey bihzâd!(*)sevgilinin ayva tüyünü ve benini güzel tasvir ediyorsun ama, büyüleyici güzelliğine ve fitnesine gelince ne yapacaksın?
  6-ey kederli gönül!sen de bahayi gibi safâ saadetine erişmeye kabiliyetli değilsin, teklif tekellüf bir yana,neyleyeceksin?
 • (bkz: bahai)
 • nef'î ye verdiği ayar için:
  (bkz: #19497851)
 • (bkz: #69985025)

  burunla ilgili şöyle bir gazel yazmış.

  ey birader görmedüm hiç burnuña beñzer burun
  sanki olmış suretüñ üstünde kir-i har burun
  yazıcak divare zırnih ü cividle çehreñe
  bir kaba yesteh gibi yazılsa layık ger burun
  b.klıca bostanda yetmiş batlıcandur ya hıyar
  egri bügri b.k kabagıdur yahud mantar burun
  ya lagımçı kazmasıdur ya sapandur ya çapa
  sen yüridükçe tokundugı yiri yırtar burun
  ya kulaklı borıdur ya surna ya kerrenay
  kim nefes virdükce gahi tagları sarsar burun
  mahv olur burnuñ yanında hasılı hortum-ı fil
  yüriseñ tahte’s-seradan aşagı sarkar burun
  taş gemisine kayalık parçaya asma hala
  belki olur keşti-i gerduna bir lenger burun
  ne akındı burnı beñzer burnuña ne boz burun
  ger sorarsañ b.k degül burnuñ yanında her burun
  bir basılmış p.ha benzer guşe-i ab-hanede
  çehre-i murdarınuñ üstünde ol kafer burun

  http://www.journals.istanbul.edu.tr/…0033794/pdf_53