şükela:  tümü | bugün
 • kavalali kar$isinda butun karizmayi darmaduman eden osmanli artik bukemedigi eli opmek zorunda kalip rusya ile hunkar iskelesi anla$masi'ni imza ettikten sonra, bir de devrin esas oglani ingiltere'ye yana$ayim demi$; kagit ustunde antla$ma, muhteviyatta sogu$lenme olan balta limani antla$masini $imdi emirgan'da mahalleye adini vermi$ re$it pa$a'nin leb-i derya yalisinda 1838'de kabul etmi$tir. antla$mada belcika'nin rolu ise evlere $enliktir. merak edenler birazcik kitap kari$tirip evlerinde $enlik yapabilir, yahut aglayabilirler.
 • maddeleri incelendiğinde gümrük birliği antlaşmasıyla ne kadar büyük benzerlikler gösterdiği açıkça görülebilir.
 • bu anlaşma ile gümrük resmi oranı, ihracatta yüzde 12, ithalatta yüzde 5 olarak tespit edildi
 • bu antla$manin onemi ise o donem osmanli hakimiyeti icinde olan topraklarin gumruksuzce ecnebilere ilk kez acilmasidir. yani bir nevi ekonomik olarak turkler acisindan globalizasyonun milatligini yapmaktadir, ki bu aslinda tek tarafli olarak turk topraklarinin batililara pazar haline gelmesinin de ba$langicidir.
 • tarihin tekerürden ibaret oldugunu bir kez daha ispatlayan,yabancı sermaye için ülkemizi cennete dönüştüren antlaşma...
 • cahillerin gümrük birliği'ne benzettikleri anlaşma.

  balta limanı anlaşması 1838'de osmanlı imparatorluğu ile ingiltere arasında imzalanmıştır. 19. yüzyıl, ingiltere'nin hegemonyasında serbest ticarete dayalı bir sermaye birikim tarzının egemen olduğu bir dönemdir.* ingiltere, bu dönemde, bütün dünyadan hammadde ithal etmekte ve bunları işleyerek bütün dünyaya satmaktadır. bu sermaye birikim tarzının yürüyebilmesi için, ithalat ve ihracat üzerindeki kısıtlamaların kalkması gerekmektedir. ingiltere, bunu sağlayabilmek için, çevre ülkeleri sömürgeleştirmiş, çin*, osmanlı imparatorluğu gibi geleneksel dünya-imparatorluklara da serbest ticaret anlaşmaları dayatmıştır. bu anlaşmalar ile, ingiliz tüccarları için bu ülkelerdeki iç gümrükler ve ticaret tekelleri kaldırılmıştır. dolayısıyla, bu ülke pazarları ingiliz tüccarlar karşısında tek pazara dönüştürülmüştür.

  gümrük birliği ise, bünyesindeki ulus-devletlerin birbirleriyle ticaretlerinde ulusal gümrüklerini kaldırarak tek bir pazar halinde birleşmeleridir ve bu anlamıyla yeni bir sermaye birikim tarzından ziyade kapitalizmin doğasına aykırı bir uygulamadır. çünkü, ulusal pazarlar tek bir pazar halinde bütünleşirken, dışarıya karşı korumacı önlemler aynen sürdürülmektedir.
  ayrıca, (bkz: #6143290)
 • edward george earl bulwer lytton tarafindan tasarlanmış bir antlaşmadır.
 • temel olarak 1 ocak 1996'da yürürlüğe giren gümrük birliği anlaşmasına benzemektedir.
  gümrük birliği anlaşması ile birlikte türkiye'nin dış ticaretinin neredeyse yarısı avrupa birliği ülkeleri ile olmuştur. bu anlaşmanın sağlamış olduğu ticaret yaratıcı etki türkiye'nin aleyhine ve ab ülkelerinin lehine gelişmiştir. bunun sebebi, sanayi mallarında ab ülkerine karşı gümrüksüz ve kotasız oluşumuz, daha fazla sanayi malı ihraç edebilmek için büyük oranda ab ülkelerinden aldığımız ara malların ülkeye olan maliyeti, ithalat ile daha ucuza ülkeye getirilebilen tüketim, sanayi ve ara malın genel tüketimi teşvik etmesi (ki bu da gümrük birliğinin tüketim etkisine işaret etmektedir.) ve sanayi mallarının ithalatındaki büyük artıştır.

  bu arada türkiye'nin büyük oranda kobilerden oluştuğunu ve bu işletmelerin büyük çoğunluğunun uluslararası şirketlerle rekabetinin çok zorlu olduğunu belirtmeliyim. aynı zamanda da türkiye'ye uzun dönemli yabancı sermaye girişi de beklenilenin altındadır.

  fakat etkileri açısından bakarsak -henüz birşeyler söylemek için erken olsa da- türkiye'nin net ihracatı; hızlanan ithalat nedeni ile küçülme yaşamıştır.

  baltalimanı anlaşması ile karşılaştırırsak; kendi valisini kontrol edemeyen bir ülkeye karşı olan ticari dayatmalar yerine -şimdilik- yavaş yavaş üretim, isdihdam ve ihracatı eriten bir anlaşmayla karşı karşıya olduğumuz bence açıkça görülebilmektedir.

  bu sebeplerden dolayı batlalimanı antlaşması gümrük birliği anlaşmasına temelde benzemektedir.(bkz: #2932720) ab ile imzalanan gümrük birliğianlaşması olması gerektiği gibi çalışmamaktadır.(bkz: #6301236)
 • osmanlı toplumunun kapitalizme ve sanayi devrimine geçmesini engellemiş idam fermanıdır.