şükela:  tümü | bugün
 • avukatlik yasasi geregince stajyer avukatlara verilen kredinin kaynagi olmak uzere, turkiye barolar birligi tarafindan bastirilan ve avukatlarin vekaletnamelerine ve yetki belgelerine yapistirmasi gerekli bulunan pul. su an itibari ile tanesi 2.750.000 tl'dir.
 • her avukatın onar onar alıp bürosunda yedekte bulundurması gereken nesnedir. çünkü nereye bir vekalet sunuluyorsa, vekaletin geçerliliği için üzerinde bu puldan bulunması gerekir. halbuki pulun tek satıldığı yer adliyelerdir.

  işin en acı kısmı şudur, vekaletname denilen belge temsil eden ile temsil olunan arasındaki dış temsil ilişkisini 3. kişilere duyurmak amacını taşırken; konu ile ilgisi olmayan bir mali yükümlülük nedeniyle, temsil ilişkisinin kanıtlanabilmesi açısından bir belgenin arandığı durumlarda, bu mali yükümlülüğü yerine getiremeyen kişilerin, avukatlık yasasındaki açık düzenleme nedeniyle, temsil edilememeleri gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. çünkü bu takdirde, üzerinde pul bulunmayan vekaletnameler, merciilerce kabul edilmemektedir.

  halbuki temsil ilişkisi ile devlete karşı bir mali yükümlülüğün bu şekilde bir araya getirilmesi, kanımca, açıkça anayasaya aykırıdır. bu entrynin girilme sebebi de yarın öbürgün ben demiştim diyebilmek içindir.
 • baro pulu, evet borçlar hukuku açısından, vekalet ilişkisinin geçerliliğini etkilemez ama usul hukuku açısından baktığımızda, vekalet ilişkisinin bir göstergesi olan vekaletnamenin geçerliliğini bal gibi etkiler. vekaletname, temsil ilişkisinin 3. kişilere ve dış dünyaya duyrulma amacıdır. vekaletname olmadan, vekil olduğunuzu kanıtlayamaz ve dolayısıyla vekalet ilişkisinde vekile yüklenen borçları yerine getiremez, haklardan yararlanamazsınız. dolayısıyla, böylelikle ne olur, işin aslına mütealik olmayan bir mali yükümlülük yüzünden, vekalet ilişkisi sonuçlarını doğuramaz. halbuki borçlar hukuku derslerinde ilk öğretilen şeylerden bir tanesi bir aktin kurulması ile hüküm doğurmaya başlamasının farklı kavramlar olduğudur.

  netice itibariyle, bu yasal yükümlülük ile idare tarafından bir akdi ilişkiye haksız olarak müdahale edilmektedir. dolayısıyla baro pulu zorunluluğu anayasaya aykırıdır.
 • her nedense mahkemelerin, icra müdürlüklerinin, noterlerin haddinden fazla üzerine düşerek baroların gelirini devletin gelirinden, harcından daha çok gözettikleri, psikolojik etkisine akıl sır erdirilemeyen, hâlen vekalet harcından daha pahalı kağıt parçası.
 • şu anda 3,75 tl'ye satılmaktadır.
 • 4,13 tl verilerek satın alınabilinir.
 • müfettişimiz aslında gerek yok diyerek bu pullara yaptığım harcamalar için beni kınamıştır.
  anlatmaya çalıştım derdimi falan ama müfettiş işte dinlemedi.
  her sene yuvarlak rakamlara satılırken bu sene 4,13 gibi sofistike bir rakamdan satılmaktadır.
 • götünü kaşıya kaşıya oturduğu yerden maaşını alan icra müdürlerine yalatmak istediğim...
 • genel mahkemelerde yapıştırmayı unutursan, gözden kaçırırsan falan bir şekilde halloluyor. süre alırsın, celse arasında koyarsın falan. ama temyiz aşamasına geldiğinde, yargıtay vekaletnamelerde/yetki belgelerinde mevcut mu diye kontrol edip, bulunmadığını gördüğünde "eksiklikler giderilsin" diye dosyayı incelemeden geri gönderiyor. cinlik yapacağım diye boş yere 5-6 ay kaybetmeye değer mi? değmez.
 • bu pulun kullanımıyla ilgili olarak avukatlık kanunu'nda yer alan emredici hükmü alıntılayıp yorumumu yapacağım:
  "avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve örneklerini kabul edemez. gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz.
  kredi ödemelerinden arta kalan miktar, meslektaşlara destek ve meslekte gelişmeyi sağlamakta kullanılır."

  ilk fıkra açık. her türlü mercie sunulan vekaletname/örnekleri pul içermek zorunda. "kabul edemez" şeklinde dile gelen ifade, avukatla müvekkili arasındaki ilişkiye müdahale anlamı taşır mı, tartışılır. 'noterden onaylı' belge istenen birçok durum var ve noterde onaylama da belli bir bedel mukabilinde gerçekleşiyor. bu hükmü de bu şekilde yorumlayabiliriz. avukatlar tüm mercilere sunacakları vekaletnamelerine pul eklemek zorundalar.

  avukatların, orijinali kendilerinde bulunan her türlü evrakı bilinen adıyla "aslı gibidir" kaşesi vurmak ve imzalamak suretiyle onaylaması kısmi noterlik yetkisi gibi görünse de, baro pulu zorunluluğu avukatın sözüne ve imzasına pul kadar değer verilmediğinin bir göstergesi bence.

  tabii biraz zalimce bu. her türlü başvuru için 4.13 lira ödemek can sıkıcı. özellikle de yukarıda alıntıladığım ikinci fıkranın telmaşalığı karşısında...