şükela:  tümü | bugün
 • mutlak ateizmin öncü dü$ünürlerinden.
 • 18. y.y da ya$ami$tir
 • gerçek olarak varolanın canlı, hareket halindeki madde olduğunu, madde ile ruhun bir ve aynı $ey olduğunu ileri süren, la mettrie tarafından olu$turulmu$ olan fransız maddeciliğini daha ayrıntılı ve kesin temellere oturtmayı amaçlayan filozof.
 • kendisi mekanist maddeci bir düşünürdür. ona göre maddi tabiat varolan herşeyin ilk nedenidir. yaratılmamıştır ve yok olmayacaktır. madde kendine özgü güçlerle hareket eder ve hareket edebilmesi için hiç bir dış etkiye ihtiyaç duymaz. insan evrenin bir parçasıdır ve evrensel determinizm'e bağlıdır. insanın zihin yetileri bedeninin yapısıyla şartlanmıştır.

  holbach, tanrının, ruhun ve doğuştan fikirlerin varlığını reddeder ve bunların zararlı inançlar olduğunu söylerdi. en ünlü eseri systéme de la nature (doğa sistemi) 'dir. bunun yanında türkçe'ye "papazların düzenbazlığı", "maskesi düşen papazlar" ve "yahudilik ruhu" şeklinde çevrilen okunası başka eserleri de var.
 • doğa düzeni (systeme de la nature) adlı eserinde şöyle yazmış: "tanrı düşüncesi insan türünün ortaklaşa bir yanılgısıdır."
 • avrupa aydinlanmasinin öncü rasyonalist, koyu materyalist dusunurlerinden. kendisine amcasindan kalan mirasi denis diderot, grim, j.j. rousseau gibi o dönemin öncü düşünürleri etrafında toplayarak rahat bir yaşam sağlamaları için kullanmıştır.

  (bkz: cadı kazanı)
 • ateşli ateist, materyalist filozof. sahte isimlerle de kitaplar yazdı. mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ve yakılarak idam edilmiştir.
 • "bozulmuş bir toplumda, mutlu olabilmek için bozulmuş olmak gerekir."
 • alman akılcılığı ile fransız eylem iradesinin yan yana geldiği büyük beyin.

  insanlığı tiranların mutlak iktidarına mahkum eden tüm kutsalları parçalamaya ant içmiş bir silahşör.

  henri lefebvre'in hayranlık mertebesine varan duygularının mimarı.
 • "everything that’s happening right now is the result of an unbroken chain of events. everything, he said, is the inevitable result of what came before. including everything that we do!" sözünün sahibi filozoftur.

  "şu anda gerçekleşen bütün olaylar, geçmişte meydana gelen olayların kaçınılmaz bir sonucudur. buna, bizim gerçekleştirdiğimiz bütün eylemler de dahildir." diyerek gönlümü kazanmış olan filozof.