şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: bas gitar)
 • doğru yazılışı için;
  (bkz: başparmak)
 • dokuzuncu nesil çaylak.
 • ''diğer tüm kanıtları bir yana bırakırsak baş parmak bile benim tanrı'nın varlığına inanmam için yeterlidir.'' diyor ısaac newton.

  konu hakkında bir yazı: dersinkibaşparmağı
 • insanın en asil uzvu hangisidir? diye sorsalar hepimizin vereceği cevap budur: dimağ! hâlbuki dimağdan daha yüksek ve hattâ insanı diğer yaratıklardan ayıran ve onu bütün hayvanlara nazaran üstün bir mevkie çıkaran dimağ değil, sadece elinin başparmağı imiş. başparmağın diğer parmaklarla birleşip iş görebilecek bir vaziyette olmasıdır ki insana unsurlar üzerinde üstünlük imkânını veriyor. bunu söyleyen tabiat tarihi ilmidir.

  gerçekten birçok hayvanların parmakları yoktur, parmakları teşekkül etmiş olanlarda ise başparmak, insanda olduğu gibi elin diğer parmaklarıyla uyuşamadığından faydalı bir iş görecek vaziyette değildir.

  ilk insan, zekâsıyla değil, sırf elinin biçimi sayesinde taştan bir balta yapmağa muvaffak olarak ağaç dallarını kesmiş ve mağara dışında, güneş ve gökyüzü altında, ilk mimarî eseri yaratabilmiştir. insan medeniyetine başlayan, çekici ve testereyi tutan ilk eldir. dağda, çölde ve ormanda hayvan olarak kalan yaratıkların hepsi başparmaklarını kullanamadıkları için şehirler kuramamış, evler inşa edememiş ve neticede bir medeniyet kurmağa muvaffak olamamıştır.

  başparmak, insan medeniyetinin yarısını vücuda getirdikten sonradır ki, dimağ, kemik mahfazasında tabiî uykusundan silkinerek konuşmağa başlamış ve belki insan işlerine karışması faydadan ziyade zarar vermiştir.
  aklın başparmağa nazaran esaret veya galibiyetine göre medeniyet ilerlemiş veya gerilemiştir. bütün taş ve demir sanayii başparmağın, felsefe ve edebiyat gibi boş hünerler de zekânın eseridir. ortaçağı akıl, bugünkü amerika’yı ise başparmak yapmıştır.

  bizde de başparmağın akla ve ukalalığa üstün gelmesini temenni etmek hepimizin kutsi bir vazifesi olmalı.

  #ahmet haşim
 • sağ elimdekini eklem yerine kadar ters bükebilirken, sol elimdeki dimdik durmakta olan parmak. küçükken başına bir şey geldiyse demek.
 • aynı zamanda baba parmaktır.

  (bkz: finger family)
 • laz ziya, kızını röntgenleyen bahçıvanı yakalar ve orhan’a şu emri verir:
  “baş parmağını kesin, bir daha ekmek yiyemesin”