şükela:  tümü | bugün soru sor
 • iktidar meclis çoğunluğunun önemli olduğunu seçimin ilk turda kazanılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor . peki meclisin başkanlık sisteminde görev ve yetkileri nelerdir ? biraz interneti karıştırdım kayda değer hiç bir şey bulamadım. konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar aydınlatır ise sevinirim. (şöyle bir ekleme yapayım . meclisin yapıp ta başkanın yapamadığı bir şey var mı ? kanun çıkarırken meclis onayı gerekiyor mu ? başkan olacak hangi konularda meclise onayına muhtaç olacak ? kısaca 600 milletvekili ne yapacak ???)
 • anlamlı çoğunluk olmadıkça, salt çoğunlukla bir hiçtir. medyadaki gazlamaların sebebi "bakın ne müthiş bir sistem yaptık" yalanından ibarettir.
 • --- spoiler ---

  ** cumhurbaşkanı kanunları yayımlayacak ve tekrar görüşülmek üzere meclis’e geri gönderebilecek. meclis'in veto edilmiş yasayı tekrar gönderebilmesi için, üye tamsayısının (600) salt çoğunluğunun (301) kararı gerekecek. cumhurbaşkanı, mevcut anayasada olduğu gibi, kanunların anayasaya aykırılığı gerekçesiyle aym’ye iptal davası açabilecek.

  ** bütçeyi cumhurbaşkanı yapacak. parlamento, cumhurbaşkanının hazırladığı bütçeyi kabul etmezse, bir önceki yılın bütçesi "yeniden değerleme oranı" ölçüsünde artırılarak izleyen yılda uygulanacak.

  ** cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla meclis üye tamsayısının (600) salt çoğunluğunun (301) vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. meclis, soruşturma açılmasına üye tamsayısının beşte üçünün (360) gizli oyuyla karar verebilecek. meclis, üye tam sayısının üçte ikisinin (400) gizli oyuyla yüce divan’a sevk kararı alabilecek. mevcut anayasadaki düzenlemede "yetkissiz ve dolayısıyla sorumsuz devlet başkanı" modeli nedeniyle cumhurbaşkanı "vatana ihanet" dışında diğer suçlardan yargılanamıyordu. bunun için de meclis üye tamsayısının (550) üçte birinin teklifi ve beşte üçünün kabul oyu gerekiyordu.

  ** meclis, denetim yetkisini ‘meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması, yazılı soru’ yollarıyla kullanabilecek. ancak ‘gensoru’ meclis’in yetkileri arasından çıkacak.

  ** bakanlar meclis dışından atanacak. milletvekilleri, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırsa meclis üyelikleri sona erecek.

  ** meclis, üye tam sayısının (600) beşte üç (360) çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. cumhurbaşkanının seçimleri yenilemesi yetkisi ise herhangi bir koşula bağlı olmayacak, ancak bu durumda kendisinin de seçimi yenilenecek.
  --- spoiler ---

  (bkz: google)