1. yezid'in babası anlamına gelen tamlamanın biraz kesilmiş hali... tam hali hitap ederken "eba yezid", sadece söylerken de "ebu yezid"dir.yıldırım bayezid ve bayezid-i bistami gibi iki büyük isimde meşhurdur. halk arasında beyazıt ya da beyazit gibi kullanımları mevcuttur. ancak bu hatarlı kullanım yüzünden bir gün çok kültürlü geçinen bir profesörle olan söyleşimizde bana şöyle demiştir:

  "neymiş efendim, osmanlı sultanları türklüğü dışlamış, hep kendilerine arap ve fars isimleri vermişlermiş. yanlıştır mesela yıldırım beyazıt'ı ele alalım. beyazıt ne demek? "beyaz it" demek. bu da türklüğün temelindeki kurda işaret eder...."

  tabii ki iş bu prof amcamızın söylediği gibi değil. tarihteki ilk bayezid, bayezid-i bistamidir. kendisi vahdet-i vücud görüşünü benimseyen ve aynı zamanda nakşibendi silsilesinde de ismi geçen büyük bir mutasavvıftır. sonraki senelerde vahdet-i vücud anlayışını sistemleştiren muhyiddin-i arabi gibi mutasavvıflar sayesinde ileri düzey bir akılla ancak anlaşılabilmesi ve elitist bir tavra sahip olması nedeniyle sarayda ekberiyye tarikatı çok yaygınlaşmış, bu anlayışın kurucularından biri olan ve islam tarihinin ilk köşe taşlarından olan bayezid'in ismi murad hüdavendigar tarafından oğlu yıldırım'a verilmiştir. dava budur.
 2. yezid'in oğlu anlamına geliyorsa,

  islam aleminin ilk osmanlı halifesi olan yavuz sultan selim'in babasının adı nasıl bayezid olabiliyor diye düşündüren bir kelimedir. bilmediğim başka bi anlama geliyorsa ayrı tabi.
 3. lanetlenen bir isim nasıl padişah ismi olur? şeklinde kafamı kurcalayan isim.

  eba yezid, yezid'in babası, yani muaviye, yani hz. ali'yi cami'de öldürten kişi...

  peex mesaj attı: yezid, zulmeden acımasız anlamına gelirken, "ba" eki orada olumsuzluk anlamı katarak şefkatli gibi bir anlam içeriyormuş
 4. tüm entrylerini sarhoşken girdiğine kanaat getirdiğim yazar. (bkz: #19041576)
 5. ataturkcu has bir yazar.
 6. kanuni sultan süleyman' ın şehzadelerinden biridir.
  sultan ıı. selim ile girdiği taht kavgası sonucunda ( sultan süleyman' ın sağlığından selim ve bayezid taht kavgasına girişmişlerdir ) selim tarafından boğdurulmuştur.

  tema :
  (bkz: osmanlı şehzadeleri)
 7. üçüncü murat ' ın , üçüncü mehmet tarafından boğdurtulan şehzadesidir.
  boğdurtulduğunda henüz 16 yaşındadır.

  tema :
  (bkz: osmanlı şehzadeleri)
 8. birinci ahmet' in şehzadelerinden biridir.

  saray içi cinayetlere kurban gitmişt , dördüncü murat tarafından boğdurtulmuştur.

  tema :
  (bkz: osmanlı şehzadeleri)

bayezid hakkında bilgi verin