şükela:  tümü | bugün
 • bilgiye erişim ve birlikte değerlendirme atölyeleri.

  bebda 15 ekim'de açılıyor...
  değerli basın mensupları,
  eşitlik ve demokrasi partisi’ni “öğrenen parti” modelini merkeze alarak kurmuştuk. kökten dönüşümlerin yaşandığı bir dünyaya emekçilerden, sistemin mağdurlarından yana müdahale edebilmek ve değişimi yönetebilmek için ezberlerimizi bir kenara koyarak yola çıkmıştık. yeni dünya ancak yeni bilgiyle anlaşılabilir ve dönüştürülebilirdi. edp, henüz iki yılını doldurmayan kısa tarihinde yaptıklarıyla yeni bir sol siyasetin mümkün olduğunu gösterdi.
  15 ekim tarihi, edp’nin hayatında önemli bir aşamayı ifade ediyor. kendi uzmanlık alanlarında uluslararası çapta bilgi üreten birbirinden değerli 80’i aşkın akademisyen istanbul, ankara ve izmir’de edp-bilgiye erişim ve birlikte değerlendirme atölyeleri’ne başlıyorlar. bu sadece edp için değil, bütün bir türkiye solu için de yeni ve zenginleştirici bir deneyim olacak.
  akademisyenler, kürt sorunundan kemalizme; tarih teorisinden kaos teorisine; matematiksel paradokslardan karmaşık yapılara; iktisat politikalarındaki dönüşümlerden enerji sorunu ve çözüm önerilerine; toplumsal dışlanma olgusundan siyasete alternatif yaklaşımlara; delilikten uygarlığa; ataerkillikten beden politikalarına; çevrenin tarihinden osmanlı demografisine kadar çok geniş bir alanı kuşatacaklar.
  bebda, dışarıdan bilinç taşıma fikri üzerine kurulmadı. temel amacımız, hayatımıza değen alanların bilgisini paylaşmak ve bu bilgiyle donanmış öznenin kendi bilincini özgürce oluşturmasına olanak vermektir. hakikatin tek olmadığını, karmaşık bir doğası olduğunu biliyoruz. hakikati olabildiğince geniş bir yerden kuşatmak istiyoruz. solda yenilenmenin ancak böylesi bir mesainin sonucunda gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.
  bebda projesine inanan ve onu hayata geçirmemizi mümkün kılan değerli akademisyenlerimize şükran borçluyuz. onların özverisiyle gerçekleştirdiğimiz bu görkemli başlangıç, bebda’nın kurumsallaşacağının en büyük güvencesidir.
  şimdi bilgiye erişim ve birlikte değerlendirme zamanı!

  ferdan ergut
  eşitlik ve demokrasi partisi genel başkanı

  akademisyenler;

  okan akhan hacettepe üniversitesi eskişehir tıp fakültesi’ni bitirdi. hacettepe üniversitesi tıp fakültesi radyoloji anabilim dalı’nda uzmanlık eğitimini 1987’de tamamladı. 1989’da doçent ve 1996’da profesör oldu. 1985-1986’da sekiz ay süreyle isveç’teki lund üniversitesi radyoloji bölümü’nde karın radyolojisi ve girişimsel radyoloji alanlarında ve 1997’de altı ay süreyle belçika’da brüksel katolik leuven üniversitesi radyoloji bölümü’nde karın radyolojisi üzerine çalıştı. 1996’da tübitak teşvik ödülü’nü aldı. 2000 yılında türkiye bilimler akademisi asosiye üyeliğine seçildi. karın radyolojisi ve damar-dışı girişimsel radyoloji ile ilgilenmektedir.

  mehmet ö. alkan lisans eğitimini ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi'nde bitirdi. yüksek lisans ve doktora eğitimini istanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi'nde tamamladı. 2010 yılından bu yana istanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi'nde doçent olarak öğretim üyeliğine devam etmektedir. ayrıca tarih vakfı yayın kurulu üyeliği, tarih ve toplum yeni yaklaşımlar dergisi yayın kurulu üyeliği ve kültür bakanlığı türkiye uygarlıklar müzesi bilim danışma kurulu üyeliği yapmaktadır.

  tanzimat'tan cumhuriyet'e modernleşme sürecinde eğitim istatistikleri 1839-1924, modern türkiye'de siyasi düşünce: cumhuriyet'e devreden düşünce mirası-tanzimat ve meşrutiyet'in birikimi, imparatorluk'tan cumhuriyet'e selanik'ten istanbul'a terakki okulları, gönüllü sürgünden zorunlu sürgüne prens sabahaddin bütün eserleri, yadigâr-ı meşrutiyet adlı kitapları bulunmaktadır.

  emin alper boğaziçi üniversitesi iktisat bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. aynı üniversitenin atatürk ilke ve inkılapları enstitüsü'nden 2009 yılında doktorasını aldı. doktora tezi 1960-1971 arası türkiye'de öğrenci hareketleri üzerinedir. halen itü insan ve toplum bilimleri bölümü öğretim üyesi ve toplum ve bilim dergisi yayın kurulu üyesidir. yazıları gelecek, mesele ve birikim dergilerinde yayınlanmıştır.

  hacer ansal boğaziçi üniversitesi inşaat mühendisliği bölümü'nden mezun olduktan sonra abd'de northwestern üniversitesi’nde yine inşaat mühendisliği'nde master yapmış, beş yıl abd'de zemin mekaniği alanında mühendis olarak çalıştıktan sonra mühendisliği bırakarak ingiliz kültür heyeti bursu ile gittiği ingiltere'de eğitimine devam etmiştir. doktorasını sussex üniversitesinde “science policy research unit (spru)” in "bilim, teknoloji ve sanayileşme" doktora programında 1988 yılında tamamlamıştır. daha sonra bir yıl cenevre'de birleşmiş milletler (unctad) de teknoloji programı bölümünde proje yöneticisi olarak çalıştıktan sonra türkiye'ye dönerek istanbul teknik üniversitesi’ne girmiştir. 1999 yılında aynı üniversitede profesör olmuş, işletme fakültesi’nde iktisat anabilim dalı başkanı, sosyal bilimler enstitüsü’nde müdür yardımcılığı ve "bilim, teknoloji ve toplum" anabilim dalı başkanı ve yüksek lisans programı koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2005 yılında işık üniversitesi’ne geçmiş ve halen bölüm başkanlığı görevini yürütmekte olduğu “insan ve toplum bilimleri” bölümünü kurmuştur. “bilim teknoloji ve toplum” ve “sanat kültür ve toplum” adlı iki dalı olan programı yürütmektedir. işık üniversitesi senato üyesi ve üniversitelerarası kurul temsilcisidir.
  teknoloji ve inovasyon yönetimi, iktisat teorisinde teknoloji ve teknolojik gelişme, yeni teknolojiler ve esnek üretim organizasyon biçimleri, yeni teknolojilerin ölçek ekonomisine etkileri, fordist ve post fordist üretimde iş organizasyonu, esnek çalışma biçimleri, yeni teknolojilerin kadın istihdamına etkileri, enformasyon toplumu konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

  aslıhan aykaç boğaziçi üniversitesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü'nden lisans derecesini aldı. binghamton üniversitesi sosyoloji bölümü'nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. turizm sektöründe emek dönüşümü üzerine yazdığı doktora tezi 2009'da iletişim yayınları tarafından kitap olarak basıldı. halen ege üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü'nde görev yapmaktadır.
  volkan aytar bilkent üniversitesi’nden siyaset bilimi lisans, fulbright burslusu olarak gittiği new york eyalet üniversitesi’nden sosyoloji yüksek lisans ve küresel çalışmalar sertifika dereceleri edindi. new york’ta yayımlanan political handbook of the world adlı referans kitabının yardımcı editörlüğünü üstlendi, türkiye ekonomik ve sosyal etüdler vakfı’nda (tesev) program yöneticiliği yaptı. amsterdam üniversitesi’nde sosyoloji doktora çalışmalarını yürüttü ve almanya’daki max planck enstitüsü’nde konuk araştırmacı olarak yer aldı. metropol isimli kent sosyolojisi kitabı 2005’de (l&m yayınları) ve kübra parmaksızoğlu ile birlikte derlediği istanbul’da eğlence kitabı 2011’de (istanbul bilgi üniversitesi yayınları) yayımlandı. “caterers of the consumed metropolis: ‘ethnicized’ tourism and entertainment laborscapes in istanbul” adlı makalesi, jan rath tarafından derlenen tourism, ethnic diversity and the city (routledge, 2007) kitabı içinde yayımlanmıştır. jan rath ile birlikte derlediği sellling ethnic neighborhoods: the rise of neighborhoods as places of leisure and consumption başlıklı kitabı (routledge, new york) kasım 2011’de yayımlanacaktır. bahçeşehir üniversitesi iletişim fakültesi yeni medya bölümünde dersler vermekte ve aynı fakültenin potsdam üniversitesi ve potsdam teknoloji üniversiteleriyle ortaklaşa yürüttüğü avrupa medya ve kültür çalışmaları yüksek lisans programında danışmanlık yapmaktadır.

  umut azak lisansını boğaziçi üniversitesi siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler bölümünde bitirdi. londra üniversitesi, doğu ve afrika çalışmaları okulu'nda orta doğu çalışmaları üzerine yüksek lisans yaptı. doktorasını leiden üniversitesi'nde türkoloji (modern türkiye siyasi tarihi) alanında tamamladı. şimdi okan üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

  ayşe berkman 1998 yılında manchester bilim ve teknoloji üniversitesi matematik bölümü'nde doktorasını tamamladı. şuan mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi'nde matematik bölümü'nde bölüm başkanlığı yapmaktadır. ayrıca nesin matematik köyü danışma kurulu üyesi'dir.

  semih bilgen odtü eemb 1973 mezunu. yüksek lisans derecesini rensselaer polytechnic institute’dan 1976’da, doktora derecesini ise kanada manitoba üniversitesi’nden 1982’de aldı. 1974-75 yıllarında arçelik aş’de mühendis olarak çalıştı. 1976’da odtü idari ilimler fakültesi işletme bölümüne öğretim görevlisi olarak girdi. 1984 yılıda elektrik ve elektronik mühendisliği bölümüne geçti. halen bu bölümde öğretim üyesi. çeşitli kamu kuruluşlarında bilişim sistemleri konularında danışman ve proje yöneticisi olarak görev yaptı. ilgi alanları bilişim sistemleri, yazılım mühendisliği ve bilgisayar ağlarıdır. teknik ve toplumsal konularda ulusal ve uluslararası gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ile bilişim sistemleri konusunda iki kitabı vardır: bilgen, s., niçin yazılım? kuruluşların bilgisayar kullanımında karşılaştıkları güçlükler için bir kılavuz, türkiye bilişim derneği, yayınları, ankara, 1992. bilgen, s., yöneticiler için bilgi sistemleri, emo seminer notları, 2003.

  bülent bilmez 2005 yılından beri bilgi üniversitesi tarih bölümü’nde öğretim görevlisi olan doç. dr. bülent bilmez doktora derecesini almanya berlin’de bulunan humboldt üniversitesi modern yakın doğu çalışmaları enstitüsü’nden almıştır (1998). doktora tezi, “demiryolundan petrole: chester projesi (1908-1923)” başlığıyla tarih vakfı yurt yayınları’ndan 2000 yılında basılmıştır. bilmez, 1995-1998 yılları arasında berlin’de freie universitaet, 1998-2001 arası arnavutluk, elbasan’da alexander xhuvani universitesi, 2000-2004 arasında yeditepe üniversitesi’nde dersler vermiştir. bilmez’in çalışma alanları arasında “modern osmanlı ve özellikle balkan tarihi”, “türkiye cumhuriyeti tarihi”, “ulus inşası ve ulusçuluk tarihi”, “(az)gelişme, modernizm ve küreselleşme teorileri” bulunmaktadır.

  özgür budak 1972 izmir doğumlu. ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi kamu yönetimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. yüksek lisans eğitimini bilkent üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü siyaset bilim programında tamamladı. aynı zamanda bilkent üniversitesinde burslu araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1998 yılında ege üniversitesinde çalışmaya başladı. halen ege üniversitesi iktisadi idari bilimler fakültesi uluslararası ilişkiler bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve sosyoloji bölümünde kurumlar sosyolojisi anabilim dalında doktorası sürmektedir.

  funda şenol cantek 1992’de ankara üniversitesi iletişim fakültesi gazetecilik bölümü’nden mezun oldu. yüksek lisansını aü sbe gazetecilik abd’nda 1997’de, doktorasını 2003yılında yine aynı bölümde tamamladı. 1989-1993 yılları arasında gazeteci olarak çalıştıktan sonra 1994 yılında araştırma görevlisi olarak gazi üniversitesi iletişim fakültesi’ne girdi. sanki viran ankara kitabının editörlüğünü yaptı. yabanlar ve yerliler, başkent olma sürecinde ankara, iletişim yayınları, istanbul, 2003 adlı kitabı var. çok sayıda makalesi yayınlandı, bunlardan bazıları: şenol cantek, funda ve b.yarar, “erken cumhuriyet dönemi dergi ve gazetelerinde spor ve kadın (1928-1960)”, iletişim kuram ve araştırma dergisi, güz 2009, sayı 29., şenol cantek, funda, “fakir/haneler: yoksulluğun ‘ev hali’”, toplum ve bilim, sayı: 89, 102-131, yaz, 2001. şenol, funda, “iktidar mücadelesinin savaş meydanı: mekan, cumhuriyet’in ilk yıllarında ankara’da eğlence mekanları”, toplum ve bilim, sayı: 76, 86-104, bahar, 1998.

  yasin ceylan prof. dr., odtü felsefe bölümü, doktora derecesini, 1980 yılında university of edinburgh'dan (ingiltere) aldı. araştırma alanları: tanrıbilim-felsefe ilişkisi, islam felsefesi, ortaçağ metafiziği, etik. yayınlarından bazıları şunlardır: theology and tafsir in the major works of fakhr al-din al razi, istac, kuala lumpur, 1996, "al-ghazali between rationalism and mysticism" studies in spirituality 4(1994), 5-11., "a kantian approach to the avicennian doctrine of abstraction" islamic studies 31(1992), 71-82.,"mulla sadra's theory of knowledge in its islamic peripatetic background" islamic studies 29(1990), 43-55.

  nesrin sungur çakmak lisans eğitimini istanbul üniversitesi'nde bitirdi. yüksek lisans ve doktora eğitimini marmara üniversitesi'nde tamamladı. makroekonomik politikalar, doğu asya iktisadi çalışmaları, iktisadi büyüme teorisi alanlarında çalışmalar yürüttü. halen, marmara üniversitesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, iktisat bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

  güney çeğin 1977 izmir doğumlu. pamukkale üniversitesi fen-edebiyat fakültesi tarih bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitenin sosyoloji bölümüne araştırma görevlisi olarak girdi ve “toplumun yeniden tanımlanması: pierre bourdieu ve zygmunt bauman üzerine bir çalışma” teziyle yüksek lisans eğitimini 2005 yılında tamamladı. çalışma konuları epistemoloji, politik sosyoloji, türk sosyoloji tarihi ve klasik sosyal teoridir. üç meslektaşıyla birlikte hazırladığı ocak ve zanaat: pierre bourdieu derlemesi (istanbul: iletişim yayınları, 2007) başlıklı bir derleme kitabı, vefa saygın öğütle ile birlikte yazdığı toplumsal sınıfların ilişkisel gerçekliği (ankara:tan yayınları, 2010) adlı çalışması ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri mevcuttur. halen pamukkale üniversitesi sosyoloji bölümü’nde araştırma görevlisi olup doktorası sürmektedir.

  sait çetinoğlu ankara düşünceye özgürlük girişimi çevresinden bir insan halkarı aktivisti olup insan hakları üzerine teorik yayınlardan insan hakları yazıları ve humanite adlı dergilerinin editörlüğü yanında belge,peri,pencere ve özgür üniversite yayınlarında editörlük yapmaktadır. yayınları: belge yayınları'ndan varlık vergisi 1942-44 ekonomik ve kültürel jenocid adlı kitabı, özgür üniversite yayınları'ndan fikret başkaya ile birlikte resmi tarih tartışmaları dizisinde ittihatçılıktan kemalizme, türkiyede "azınlıklar", sermayenin "türk"leştirilmesi, 1908 darbe mi devrim mi? adlı kitapları ve resmi ideoloji ve kavram sözlükleri yayınlanmıştır. yakın tarih üzerindeki incelemeleri yazıları çeşitli gazeteler ve web sahifelerinde yayınlanmaktadır. editörlüğünü yaptığı kitaplardan bazıları: malta belgeleri, der zor: soykırımın ikinci safhası, hrant'ın katil(ler)i, mardin 1915: bir papazın günlüğü, lemkin'in ermeni soykırımı

  didem daniş boğaziçi üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi ayrıca sosyoloji bölümünde lisans eğitimi gördü. ardından orta doğu teknik üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisans ve ehess (ecoledes hautes etudes en sciences sociales)'de doktorasını tamamladı. şuan galatasaray üniversitesi sosyoloji bölümü'nde görev yapmakta.

  cemsinan deliduman fizik dalında lisans derecesini bilkent üniversitesi'nden 1994 yılında ve doktora derecesini university of southern california'dan 2000 yılında aldı. sonraki altı yıl boyunca feza gürsey enstitüsü'nde, 2006-2009 yılları arasında istanbul teknik üniversitesi'nde ve 2009-2011 yılları arasında mimar sinan üniversitesi'nde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005 yılında doçent ve 2011 yılında profesör ünvanlarını aldı. ilgi duyduğu alanlar sicim kuramı, konformal alan kuramı, gravite kuramları ve kuantum biyoloji olarak özetlenebilir. en çok atıf alan çalışması "lifting m-theory to two-time physics" isimli yayınıdır.

  besim dellaloğlu 1984'te galatasaray lisesi'ni bitirdi. 1991'de boğaziçi üniversitesi'nin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü'nden mezun oldu. yüksek lisans ve doktora eğitimini mimar sinan üniversitesi sosyoloji bölümü'nde ömer naci soykan danışmanlığında gerçekleştirdi. frankfurt okulu'nda sanat ve toplum adlı çalışması bağlam yayınları'nca yayınlanmıştır. kırklareli üniversitesi'nde öğretim üyesidir.
  romantik muamma, benjaminia:dil, tarih ve coğrafya, frankfurt okulu’nda sanat ve toplum, toplumsal’ın yeniden yapılanması adlı kitapları bulunmaktadır.

  ahmet demirel 1980'de boğaziçi üniversitesi idari bilimler fakültesi siyaset bilimi bölümü'nü bitirdi. aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsü'nde yüksek lisans çalışmasını, ardından 1993 yılında doktorasını tamamladı. halen marmara üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü´nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. ayrıca ali şükrü beyin tan gazetesi, birinci mecliste muhalefet, ilk meclisin vekilleri,ilk meclisin vekilleri,milli mücadele döneminde seçimler, ismet inönü / defterler adlı kitapları yayımlanmıştır.

  selçuk dursun (dr., odtü tarih bölümü) lisansını, odtü tarih bölümü’nde ve university of texas-austin (abd)’de tamamladı. yüksek lisansını sabancı üniversitesi tarih programında tanzimat sonrası osmanlı nüfus politikaları üzerine yazdığı tezle bitirdi. yine aynı programda tamamladığı doktora tezinde ise osmanlı ormancılığı ve ormancılık tarihi üzerine çalıştı. doktora sonrası araştırmalarda bulunmak üzere berlin’deki wissenschaftskolleg’in europe in the middle east/middle east in europe 2008/09 programında ve zentrum moderner orient’te bulundu. 2010 yılından beri odtü tarih bölümü’nde öğretim görevlisidir. european society for environmental history (eseh) ve danube environmental history initiative (dehi) üyesidir. the history of the family ve new perspectives on turkey dergilerinde basılmış makaleleri mevcuttur. son yıllarda, genel olarak osmanlı, balkanlar ve orta doğu çevresel/ekolojik tarihi üzerine yaptığı çalışmaların ana eksenini tarihsel olarak doğal kaynakların kullanımı oluşturmaktadır.

  ş. akile zorlu durukan 1970 yılında istanbul’da doğdu. yüksek öğrenimini istanbul’da boğaziçi üniversitesi batı dilleri ve edebiyatı bölümü’nde tamamladı (1992). yüksek lisansını avrupa tarihi alanında, ankara’da bilkent üniversitesi’nde yaptı. (1997). doktrası için a.b.d.’de university of wisconsin’a gitti ve tarih bölümünde, ortadoğu ve islam tarihi ana dalının osmanlı-türkiye kolu alanında derecesini aldı (2006). 2009 yılından beri ortadoğu teknik üniversitesi, tarih bölümü’nde öğretim görevlisidir. geç dönem osmanlı tarihi ve erken dönem cumhuriyet tarihi çerçevesinde ilgi duyduğu birbiriyle bağlantılı konular modernizasyon, kimlik oluşumu, fikir akımları, eğitim ve ideolojik formasyonlardır.

  fuat dündar lisans eğitimini 1994 yılında itü petrol mühendisliği’nde tamamladıktan sonra master eğitimini istanbul üniversitesi balkanlar ortadoğu ve asya gelişmeleri bilim dalı’nda yaptı. marmara üniversitesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü’nde doktorasını yarıda bırakıp, paris-ehess (ecole des hautes etudes en science sociales) okulunda tarih doktoru akademik ünvanını aldı. michigan üniversitesi’nde bir dönemlik, osmanlı ve modern türkiye tarihi dersi vermektedir. yazarın türkiye nüfus sayımlarında azınlıklar doz yayınları, 1999 ve ittihat-terakki’nin müslümanları iskan politikaları (1913-1918) iletişim yayınları, 2001 adlı iki eseri bulunmaktadır. amatör olarak fotoğraf sanatı ile ilgilenmektedir.

  kudret emiroğlu tarihçi, dilbilimci, çevirmen, öykücü ve şair kimlikleriyle tanınan kudret emiroğlu, 1979 yılında ankara üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü'nden lisans derecesini aldı. şiirleri ilk olarak 1968 yılında trabzon'da, devrim ocağı dergisinde, 1979 yılına kadar da saçak dergisinde yayımlandı. kötü adlı öykü kitabı ise 1976 yılında çıktı. kültür tarihi, kent tarihi, ii. meşrutiyet tarihi ve karşılaştırmalı etimoloji ile ilgilenen emiroğlu'nun kebikeç, kıyı, tarih ve toplum, trabzon dergilerinde pek çok makalesi yayımlanmıştır. diğer önemli yayınları arasında trabzon-maçka etimoloji sözlüğü (1989), anadolu'da devrim günleri (1999), suavi aydın, oktay özel ve süha ünsal ile birlikte hazırladıkları mardin; cemaat-aşiret-devlet (2000), gündelik hayatımızın tarihi (2001) başlıklı kitaplar ile osmanlıcadan çevriyazı çalışmaları yer almaktadır. bu çalışmalarının dışında, 1995 yılından beri kurucu ortağı olduğu kebikeç adlı derginin yayın yönetmenliğini sürdüren ve imge yayınları'nın "dün-bugün-yarın" tarih dizisinin editörleri arasında yer alan emiroğlu, bugüne kadar ingilizce-türkçe olarak çok sayıda çeviri yapmıştır.

  elvan altan ergut (doç. dr.) orta doğu teknik üniversitesi, mimarlık bölümü öğretim üyesi, mimarlık tarihi lisansüstu programı başkanı. lisans eğitimini odtü mimarlık bölümü’nde; yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede mimarlık tarihi anabilim dalı’nda; doktora eğitimini state university of new york-binghamton’da sanat ve mimarlık tarihi alanında tamamlamıştır. yirminci yüzyıl mimarlığı, ondokuzuncu yüzyıl mimarlığı ve tarihyazımı ana çalışma alanlarıdır. rethinking architectural historiography (2006) ve cumhuriyet’in mekanları / zamanları / insanları (2010) kitaplarının ortak derleyenlerindendir.

  ferdan ergut 1967’de istanbul’da doğdu. yüksek öğrenimini 1989 yılında orta doğu teknik üniversitesi ekonomi bölümü’nde tamamladı. 1994 yılında new york –abd’de new school for social research’te yüksek lisansını, 2000 yılında da aynı üniversitenin siyaset bilimi ve tarihsel çalışmalar bölümlerinde doktorasını tamamladı. çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerdeki makalelerinin yanı sıra modern devlet ve polis: osmanlı’dan cumhuriyet’e toplumsal denetimin diyalektiği (iletişim yayınları, 2004) adlı kitabın yazarıdır. ayrıca tarihsel sosyoloji: stratejiler, sorunsallar, paradigmalar, (tarih vakfı ve dipnot yayınevi, 2007. ayşen uysal ile birlikte) ve ii. meşrutiyeti yeniden düşünmek (tarih vakfı yurt yayınları, 2010) kitaplarını derlemiştir. orta doğu teknik üniversitesi tarih bölümünde doçent olan ferdan ergut, eşitlik ve demokrasi partisi’nin genel başkanlığını sürdürmektedir.

  ayşe erzan 1970 yılında abd'de bryn mawr college'den üniversite diplomasını, 1976 yılında state university of new york (suny) at stony brook'tan doktorasını aldı. odtü'de fizik bölümüne girdi. sonra da itü'de istatistiksel mekanik kürsüsü'nde asistan oldu. 12 eylül 1980 askeri darbesinden sonra yurtdışına çıktı. şimdi itü (istanbul teknik üniversitesi) ve feza gürsey enstitüsü'nde araştırma ve çalışmalarını sürdürüyor. birçok bilimsel ödülü ve uluslararası derneklerde üyeliği var. araştırma dengeden uzak sistemlerde hal değişimleri ve kritik problemler, arayüzeylerin dinamiği, evrim modelleri, genomik şebekeler başlıca çalışma alanlarıdır.

  ayşe gözen odtü ekonomi-istatistik bölümünden mezun oldu. boğaziçi ve lund üniversitelerinden master dereceleri aldı. doktorasını amsterdam üniversitesinde yaptı. bm üniversitesi yeni teknolojiler enstitüsü, montpellier tarım enstitüsü ve türkiye teknoloji geliştirme vakfı bünyelerinde araştırma yaptı. tübitak marmara araştırma merkezi, yıldız teknik ve ondokuz mayıs üniversitelerinde çalıştı; bilgi, bahçeşehir ve istanbul teknik üniversitelerinde ders verdi. halen istanbul aydın üniversitesi öğretim üyesidir. başlıca çalışma konuları bilim-teknoloji-toplum, tarım, biyoteknoloji politikaları, araştırma-geliştirme yönetimi, üniversite-sanayi ilişkileri ve çatışma çözümüdür.

  neşe gurallar lisans ve yüksek lisans eğitimlerini, gazi üniversitesi mimarlık, doktora eğitimini orta doğu teknik üniversitesi mimarlık bölümünde tamamladı. ingiltere, iskoçya ve almanya’da çalışmalar yaptı. 1995 yılından beri gazi üniversitesi mimarlık bölümünde akademik kariyerini sürdürmektedir. iletişim yayınlarından çıkan halkevleri, ideoloji ve mimarlık adlı kitabının yanısıra, vdm verlag tarafından yayınlanan emergence of modern public space from a traditional mosque courtyard, early nineteenth century istanbul, beyazit adlı bir kitabı, çeşitli kitaplarda bölümleri, bilimsel ve mesleki dergilerde makaleleri bulunmaktadır. erk, ideoloji, ve politikaların, mekânla ilişkisini, mimarlık, kent ve kamusal mekânlar üzerinden çalışmaktadır.

  ahmet inam 1947 sandıklı doğumlu. 1971'de odtü elektrik mühendisliği bölümünü bitirdi. 1980’de istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi felsefe bölümünden doktora derecesi aldı. 1980'de beşeri bilimler bölümüne asistan olarak girdi. aynı bölümde sırasıyla, 5.11.1980'de öğretim görevlisi, 15.7.1981'de yardımcı doçent ve 21.10.1983'de sistematik felsefe ve mantık ana bilim dalında doçent oldu. nisan 1989'da profesörlüğe atandı. 16 mayıs 1994-5 haziran 2000 tarihleri arasında felsefe bölüm başkanlığı yapmıştır. haziran 2003 tarihinde başladığı odtü felsefe bölüm başkanlığı görevini halen sürdürmektedir. mantık, bilim felsefesi, bilgi teorisi başta olmak üzere, felsefe tarihi, kültür felsefesi ve ahlak felsefesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. amacı, çağımızdaki insanı, bilim, sanat, din ve kültür etkinlikleri içinde kavramaya çalışmak. ingilizce'nin yanında, almanca, fransızca, latince ve eski yunanca'dan okumalar yapabiliyor. evli ve bir çocuk babasıdır. önceki yıllarda altın portakal kültür ve sanat vakfı'nın şiir ödülü seçici kurul ve elektrik mühendisliği dergisi yayın kurulu üyeliği yapmıştır. halen kitle iletişim dergisi, hacettepe üniversitesi spor bilimleri dergisi, gazi üniversitesi iletişim fakültesi akademik dergisi, doğu batı dergisi, dini araştırmalar dergisi, uludağ üniversitesi sosyal bilimler dergisi, bilimname dergisi ve ankara üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi yayın danışmanlığı yapmaktadır ayrıca felsefe dünyası dergisi yazı işleri müdürü olarak görev yapmaktadır. bunlarla birlikte jahrbuch der internationalen schoupenhauer-vereinigung, islami araştırmalar dergisi yazı kurulu, tübitak bilim ve teknik dergisi yayın kurulu, milli eğitim bakanlığı danışma ve yayın kurulu, milli eğitim dergisi yayın kurulu ve kültür bakanlığı araştırma ve inceleme eserleri yayın danışma kurulu üyesidir. uluslararası schopenhauer derneği ile michael polanyi derneği, türkiye felsefe kurumu üyesi ve türk felsefe derneği başkan yardımcısıdır.

  saadet iyidoğan galatasaray üniversitesi, iktisat bölümü öğretim üyesidir. lisans ve yüksek lisansını eğitimini ege üniversitesi'nde tamamladı. institut agronomique mediterraneen'de (montpellier, fransa) yüksek lisans öğreniminin ardından, montpellier i universitesi'nde (fransa) iktisat doktorasını tamamladı evrimci-kurumsal iktisat perspektifinde, inovasyon ve teknoloji ekonomisi konularında çalışıyor. son dönemdeki çalışmaları fikri mülkiyet hakları ve patent sistemi, sanayi ve teknoloji politikaları, türkiye'de yazılım sektörünün gelişimi, ar&ge teşvik sistemleri alanlarında yoğunlaşmaktadır.

  ümit izmen boğaziçi üniversitesi'nde 1979 ve 1983 yılları arasında ekonomi bölümü'nde lisans, 1984 ve 1986 yıllarında tarih bölümü'nde master yaptı aynı üniversitenin yine ekonomi bölümü'nde 1994 yılında doktorasını tamamladı. 1998 senesinde tüsiad genel sekreter yardımcısı oldu. 1998-99 döneminde boğaziçi üniversitesi’nde, 2000-2001 döneminde ise bilgi üniversitesi’nde part time öğretim üyesi olarak bulundu. koç üniversitesi ekonomik araştırma forumu tüsiad temsilcisi olarak çalıştı. 2010 yılında tüsiad'dan ayrıldı.istanbul aydın üniversitesi'nde ders vermektedir.

  ali osman karababa 1973 yılında ege üniversitesi’nden mezun oldu. 1979 yılında ege üniversitesi tıp fakültesi'nde toplum sağlığı enstitüsü'nde uzmanlık eğitimine başladı ve 1982 yılında halk sağlığı uzmanlığı belgesi aldı. 1990’da yardımcı docent, 1991’de docent ve 2011 yılında professor ünvanı aldı. halen ege üniversitesi tıp fakültesi halk sağlığı anabilim dalı başkanlığı yapıyor. ayrıca çevre için hekimler derneği başkanlığı ile türkiye hidatidoloji derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmekte.

  üyesi olduğu dernek ve kuruluşlar; türk tabipleri birliği, izmir tabip odası, türkiye aile planlaması derneği, halk sağlığı uzmanları derneği, türkiye hidatidoloji derneği (yönetim kurulu üyesi), çevre için hekimler derneği (başkan), ege çevre ve kültür platformu derneği.

  gürkan karakaş 1962 yılında kars ta doğdu. odtü kimya mühendisliği bölümünden 1985 yılında lisans, 1988 yılında yüksek lisans ve 1995 yılında doktora derecesi ile mezun oldu. 1995-1998 yılları arasında ohio state üniversitesinde çevre katalizörleri alanında doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 1998 yılından itibaren odtü kimya mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

  ayşe karasu 1956 yılında ankara'da doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimlerini ankara'da tamamlayan dr. karasu, 1980 yılında orta doğu teknik üniversitesi fizik bölümünü bitirdi. daha sonra aynı bölümde matematiksel fizik dalında, 1983 yılında yüksek lisans ve 1990 yılında doktora çalışmalarını tamamladı. dr. karasu 1980 yılında orta doğu teknik üniversitesi fizik bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1992 yılında yardımcı doçent, 1997 yılında doçent oldu. 2006 yılından bu yana aynı bölümde profesör olarak çalışmaktadır. detaylı özgeçmiş: http://www.metu.edu.tr/~akarasu/

  ahmet kardam 1945’te istanbul’da doğdu. orta öğrenimini tarsus amerikan koleji’nde tamamladıktan sonra 1969’da odtü idari ilimler fakültesi ekonomi bölümü’nden mezun oldu ve aynı bölümde asistanlık yaptı. 12 mart 1971 askeri müdahalesi sonrasında hollanda’da siyasi sığınmacı oldu, gıyabında 10 yıla mahkum edildi. 1974 genel affıyla türkiye’ye döndü. çevirmenlik, redaktörlük, yayımcılık ve politika gazetesinde genel yayın yönetmeni yardımcılığı yaptı. 12 eylül 1980 darbesi ardından federal almanya’ya gitti. yayımcılık faaliyetlerinden ötürü gıyabında 7,5 yıla mahkum oldu. batı berlin’de yayınlanan türkiye postası gazetesinde genel yayın yönetmeni ve köşe yazarı olarak çalıştı. türkiye komünist partisi ile onun yerine kurulan türkiye birleşik komünist partisi’nde merkez komitesi üyeliği yaptı. türk ceza yasası’nın 141. ve 142. maddelerinin kaldırılması mücadelesi çerçevesinde, kutlu ve sargın’ın ardından, 1989 yılında, komünist partisi’nin merkez komitesi üyesi sıfatıyla türkiye’ye döndü. nisan 1991’e kadar tutuklu kaldı. 1993-1998 yıllarında veri araştırma şirketi’nde ankara bürosu müdürü ve bilgi işlem merkezi sorumlusu olarak çalıştı. türkiye’deki siyasi parti seçmenlerinin niteliklerini, kimlikleri ve eğilimlerini konu alan dört siyasi araştırmanın tasarımında, bulgularının değerlendirilmesinde ve raporlaştırılmasında görev yaptı. 1998-2007 yıllarında bzd yayınları’nda çevirmen ve ya-zar olarak çalıştı. çeviri ve makaleleri dışında yazdığı kitaplar: chp nedir ne değildir (1976), türkiye’de siyasi kutuplaşmalar ve seçmen davranışları (sezgin tüzün’le birlikte, 1998), eğrisi doğrusu (ayşe bilge dicleli ile birlikte, 2005), mevlâna: hamdım piştim yandım (2007), cizre-bohtan beyi bedirhan: direniş ve isyan yılları (2011).

  erol katircioğlu 1971-1975 yıllarında iitia siyasal bilimler yüksek okulu'ndan lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 1977'de mezun olduğu okulda asistan oldu. 1981-1986 yılları arasında abd wisconsin üniversitesi'nde önce "misafir öğrenci" daha sonra da "misafir öğretim üyesi" olarak bulundu. 1987'de yurda döndü ve marmara üniversitesi ingilizce iktisat bölümü'nde "yardımcı doçent" olarak akademik hayata başladı. 1990'da "iktisat doçenti", 1995'de "iktisat profesörü" oldu. 1991'de 49. hükümette başbakan yardımcısı erdal inönü'nün ekonomi danışmanlığını yaptı. bu görev sırasında "rekabeti koruma kanunu"nun hazırlık komisyonunda iktisatçı üye olarak çalıştı. 2010 mart'ından bu yana eşitlik ve demokrasi partisi merkez yürütme kurulu üyeliği yapmaktadır.
  türkiye ekonomisinde tekelleşme, tekelleşmenin nedenleri ve yarattığı sorunlar üzerinde çeşitli araştırma ve yayımları bulunmaktadır. bunlardan bazıları tüses, frindirch ebert gibi vakıflar ile iso gibi kurumlar tarafından desteklenip yayınlanmıştır.

  vangelis kechriotis yardımcı doçent vangelis kechriotis, boğaziçi üniversitesi tarih bölümü’nde balkan tarihi ve osmanlı imparatorluğu’nda gayrimüslim cemaatler üzerine ders vermektedir. atina üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, essex üniversitesi’nde (ingiltere) karşılaştırmanlı tarih alanında yüksek lisans yaptı. doktora çalışmasını 2005 yılında leiden üniversitesi’nin (hollanda) türk çalışmaları programı’nda ‘izmir’in rumları: özerklik ve yurtseverlik arasında bir osmanlı gayrimüslim cemaati’ adlı teziyle tamamlamıştır. geç osmanlı siyasi ve kültürel tarihi, hristiyan ve yahudi toplulukları, milliyetçilik, balkanlar, liman sehirler, emperyal ideoloji alanları üzerine birçok makale yayınladı.

  ferhat kentel şehir üniversitesi sosyoloji bölümü öğretim üyesidir. orta doğu teknik üniversitesi işletmecilik bölümü'nden lisans (1981), ankara üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü'nden yüksek lisans (1983) ve paris, ecole des hautes etudes en sciences sociales'den sosyoloji doktora (1989) derecesi aldı. marmara üniversitesi fransızca kamu yönetimi bölümü'nde ve istanbul bilgi üniversitesi sosyoloji bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. modernite, gündelik hayat, yeni sosyal hareketler, din, islâmi hareketler ve etnik cemaatler üzerine çalışmaktadır.

  çağlar keyder berkeley'de, kaliforniya üniversitesi'nde ekonomi tarihi alanında doktora yaptı. 1982'ye kadar orta doğu teknik üniversitesi'nde ders verdi. halen boğaziçi üniversitesi ve new york eyalet üniversitesi'nde öğretim üyesidir.
  tarihsel sosyoloji, kent sosyolojisi, ekonomi politik, sosyal politikalar ve hukuk sosyolojisi alanlarında çalışmaktadır. yapıtları arasında emperyalizm, azgelişmişlik ve türkiye, dünya ekonomisi içinde türkiye, 1923-1929, toplumsal tarih çalışmaları, türkiye'de devlet ve sınıflar, ulusal kalkınmacılığın iflası, istanbul küresel ile yerel arasında ve memalik-i osmaniye'den avrupa birliği'ne bulunmaktadır. ayrıca mısır ve türkiye'de sosyo-ekonomik dönüşümler, orta doğu tarihinde ticari tarım, 1838 antlaşmasının etkisi, doğu akdeniz'de liman şehirleri, kalkınmacılık sonrası dönemde türkiye'de kırsal dönüşüm eğilimleri ve sosyal politikalar konulu makaleleri yayımlanmıştır.

  erol köroğlu lisans ve yüksek lisans eğitimini boğaziçi üniversitesi türk dili ve edebiyatı bölümü'nde aldı. doktora eğitimini boğaziçi üniversitesi atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi enstitüsü'nde tamamladı. 1995-1998 yıllarında koç üniversitesi, sanat, edebiyat ve beşeri bilimler fakültesi türk dili ve edebiyatı bölümünde 2005-2006 döneminde sabancı üniversitesi sanat ve sosyal bilimler fakültesi'nde öğretim görevliliği yaptı. 2007 yılında boğaziçi üniversitesi türk dili ve edebiyatı bölümü'nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. halen boğaziçi üniversitesi türk dili ve edebiyatı bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.
  hayata bakan edebiyat: adalet ağaoğlu'nun yapıtlarına eleştirel yaklaşımlar (nüket esen'le birlikte), sözden yazıya: edebiyat incelemeleri (selim sırrı kuru'yla birlikte), merhaba ey muharrir! ahmet mithat üzerine eleştirel yazılar (nüket esen'le birlikte) ve türk edebiyatı ve birinci dünya savaşı (1914-1918): propagandadan millî kimlik inşasına adlı kitapları bulunmaktadır.

  ahmet kuyaş istanbul, 1952 doğumlu ahmet kuyaş, saint-joseph lisesi'nde okudu. haute-bretagne (rennes, france) üniversitesi'nden tarih lisansı ve mcgill (montreal, kanada) üniversitesi?nden tarih doktorası aldı. princeton üniversitesi'nde okutmanlık ve mount holyoke college'da (south hadley, massachusetts) öğretim üyeliği yaptı. 1996'da katıldığı galatasaray üniversitesi'nin siyaset bilimi bölümü'nde halen doçent olarak çalışmaktadır. boğaziçi üniversitesi'nin atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi enstitüsü'nde de sürekli olarak ders vermektedir. genel ilgi alanı geç osmanlı ve erken cumhuriyet tarihleridir. yayınları arasında gençler için çağdaş tarih (2004) ve tarih 1839-1939 (2006) kitapları bulunan kuyaş?ın en son yayınlanan makalesi, "ii. meşrutiyet, türk devrimi tarihi ve bugünkü türkiye" (doğu batı, 2008) bulunmaktadır.

  tuna kuyucu 2010 yılından beri boğaziçi üniversitesi sosyoloji bölümü'nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. kent sosyolojisi, ekonomik sosyoloji ve hukuk sosyolojisi alanlarında araştırmalar yapan kuyucu'nun istanbul'da uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin toplumsal, mekansal ve ekonomik etkileri zerine çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. tuna kuyucu galatasaray üniversitesi'nden meslektaşı didem danış ile birlikte türkiye'nin sanayiye bağlı hızla büyüyen 4 şehrinde (kayseri, denizli, gaziantep ve tekirdağ) konut ekonomi ve coğrafyalarının değişimi ve bu değişimlerin yeni sınıfsal yapılarla olan ilişkilerini inceleyen kapsamlı bir araştırma yürütmektedir.

  ali nesin paris vii üniversitesi'nde matematik öğrenimi gördü. daha sonra abd'de yale üniversitesi'nde matematiksel mantık ve cebir konularında doktora yapan ali nesin, 1985-1986 arasında kaliforniya üniversitesi berkeley kampusü' nde öğretim üyeliği yaptı. 1987-1989 arasında notre dame üniversitesi'nde yardımcı doçent, ardından 1995'e kadar kaliforniya üniversitesi irvine kampusü'nde doçent ve daha sonra profesör olarak görev yaptı. 1993-1994 öğretim yılı'nı bilkent üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak geçirdi. ayrıca bilgi üniversitesi matematik bölümü başkanı olan ali nesin kasım 2004'den beri de nesin yayınevi genel yönetmenliğini yapmaktadır. ali nesin in matematik ve korku, matematik ve doğa, matematik ve sonsuz,develerle eşekler, önermeler mantığı adlı kitaplarının yanı sıra çeşitli dergilerde çıkmış bilimsel makaleleri ve ingilizce bir kitabı bulunmaktadır. matematiksel araştırma alanı "morley mertebesi sonlu gruplar"dır. aynı zamanda, üç ayda bir yayımlanan, matematik dünyası adlı bir matematik dergisi çıkarmaktadır.matematik araştırmaları, bölüm başkanlığı ve nesin vakfı yöneticiliğinin yanı sıra yağlıboya resim, desen ve portre çalışmaları da yapmaktadır.

  ilhami alkan olsson ankara üniversitesi hukuk fakültesi'nde lisans eğitimi gördü. yüksek lisansını lund üniversitesi hukuk fakültesi'nde (isveç) yaptı. doktora eğitimini kent üniversitesi hukuk fakültesi'nde (ingiltere) tamamladı. istanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi uluslar arası ilişkiler bölümünde öğretim üyeliği yapmakta olan yrd. doç. dr. ilhami alkan olsson'un internationalised contract as a means to attract foreign direct investment and discussions surrounding a modified turkish constitution, the changing role of soft law in international economic law adlı kitapları bulunmaktadır.

  vefa saygın öğütle 1976’da izmir’de doğdu. 1993’te girdiği 9 eylül üniversitesi maden mühendisliği ve 1994’te girdiği ege üniversitesi ziraat mühendisliği bölümlerindeki eğitimini yarıda bırakarak müziğe ve sosyal bilimlere yöneldi. 1996-99 yılları arasında profesyonel olarak müzikle uğraştı. 2002’de, ege üniversitesi sosyoloji bölümü’nden mezun oldu. “bir fenomen olarak ‘amerikan sosyolojisi’” başlıklı tez çalışmasıyla 2005 yılında muğla üniversitesi sosyoloji bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. ilgi ve çalışma alanları; bilgi sosyolojisi, bilim sosyolojisi, sosyal bilimler metodolojisi, tarih ve sosyoloji bağıntısı, toplumsal sınıflar, marksizm-içi tartışmalar ve müziktir. ege üniversitesi sosyoloji bölümü’nde araştırma görevlisi olarak doktora çalışmalarını sürdürmektedir. çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makalelerinin ve tercüme ettiği kitapların yanı sıra, “toplumsal sınıfların ilişkisel gerçekliği” (güney çeğin’le birlikte, tan yayınları, 2010) adlı bir telif eseri ve “bilim sosyolojisi incelemeleri: temel yaklaşımlar, kavramlar ve tartışmalar” (bekir balkız’la birlikte, doğu batı yayınları, 2010) adlı bir derleme çalışması bulunmaktadır.

  murat özbank avusturya erkek lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini marmara üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünde tamamladı. araştırma görevlisi olarak girdiği boğaziçi üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yüksek lisansını, 2000 yılında kanada-ottawa'daki carleton üniversitesi siyaset bilimi bölümünde doktorasını "understanding a misunderstanding: democracy and dialogue in the west vs. non-west controversy over the universality of human rights" başlıklı teziyle tamamladı. murat özbank'in kuramsal araştırmaları "demokratik" içerikli siyasal ahlak ve toplumsal adalet kavramsallaştırmalarının evrenselliğinin düşünsel ve vicdani ceşitlilik koşulları altında nasıl temellendirilebilecegi konusuna odaklanmistir. bilgi üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi, uluslararası ilişkiler bölümü'nde öğretim üyesidir.

  oktay özel ordu’da doğdu. yüksek öğrenimini ankara’da hacettepe üniversitesi tarih bölümü’nde tamamladı (1983). yüksek lisansını aynı bölümde 15-16. yüzyıllarda anadolu’da kırsal organizasyon, köylüler ve köyler konusunda yaptı (1986). manchester üniversitesi orta doğu araştırmaları bölümü’nde 17. yüzyıl anadolu’sunda yerleşim düzeni, demografik yapı ve toplum yapısında yaşanan değişim ve dönüşümler üzerine yaptığı çalışmayla doktorasını tamamladı (1993). 1985-1997 yılları arasında hacettepe üniversitesi tarih bölümü’nde çalıştı. 1998 yılından beri bilkent üniversitesi tarih bölümü’nde öğretim üyesi. tarih vakfi yönetim kurulu üyesi ve vakıf adına “ankara tartışmaları” seminer dizisinin düzenleyicisi. international association of ottoman social and economic history’nin (iaoseh) yürütme kurulu üyesi ve genel sekreteri. international journal of turkish studies (madison, wisconsin, u.s.a.), kebikeç (ankara) ve tarih ve toplum (istanbul) dergilerinde yayın kurulu üyesi. son yıllarda 93 harbi’ni takibeden dönemde kafkaslardan anadolu’ya yönelik kitlesel göçler üzerine yoğunlaştı; bu konuda arşiv araştırmasının yanısıra ordu bölgesinde saha araştırması ve sözlü tarih çalışmasını içeren geniş kapsamlı bir sosyal tarih projesi yürütüyor. türkiye’de osmanlı tarihçiliği ve popüler tarih algısı üzerine yayınlanmış bir kitabının (dün sancısı. türkiye’de tarih algısı ve akademik tarihçilik, istanbul: kitap yayınları, 2009) yanısıra, telif, derleme ve çeviri niteliginde bazı kitaplarda katkısı var: (suavi aydın, kudret emiroğlu ve süha ünsal ile), mardin. cemaat, aşiret, devlet (istanbul: tarih vakfı yurt yayınları, 2000 ve 2001); (mehmet öz ile) (ed.), söğüt’ten istanbul’a. osmanlı devleti’nin kuruluşu üzerine incelemeler (ankara: imge yay., 2000 ve 2005); (canay şahin ile) (çeviri), rifa'at ali abou-al-haj, modern devletin doğası, 16. yüzyıldan 18. yüzyıla osmanlı devleti (ankara: imge yay., 2000).

  alev özkazanç doç. dr., ankara üniversitesi sbf siyaset bilimi bölümü öğretim üyesi, aü kasaum üyesi ve kadın çalışmaları anabilimdalı başkanıdır. 1998 yılında ankara üniversitesi’nden siyaset bilimi doktorası aldı. mürekkep ve toplum bilim yayın kurullarında bulundu. halen fe-dergi yayın kurulunda bulunuyor. yurtiçi ve yurt dışında bir çok makaleleriyle birlikte siyaset sosyolojisi: yeni sağ ve sonrası (2007) ve neo-liberal tezahürler, (2011) adlı iki kitabı var.

  zerrin ayşe öztürk 1971'de istanbul'da doğdu. 1994'de ege üniversitesi iletişim fakültesi gazetecilik bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında ege üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1996-2001 yılları arasında ingiltere'de kent üniversitesi'nde yüksek lisans ve manchester üniversitesi'nde doktora yaptı. çalışma alanları arasında eleştirel güvenlik çalışmaları, insan güvenliği, toplumsal cinsiyet ve çevre yer almaktadır. halen ege üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi uluslararası ilişkiler bölümü'nde öğretim üyesidir.

  teoman pamukçu iktisadi bilimler lisansı, yüksek lisansı ve doktorasını hür brüksel üniversitesi’den almıştır. bilim, teknoloji ve inovasyon politikaları ile iktisadi gelişme arasındaki ilişkiler üzerinde çalışmaktadır. türkiye’de ve yurdışındaki dergilerde bu konuda çok sayıda eseri yayınlamıştır (http://www.metu.edu.tr/~pamukcu/). 2006 yılından bu yana odtü bilim ve teknoloji politikası çalışmaları anabilim dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. http://www.stps.metu.edu.tr/

  üstün reinart winnipeg üniversitesi (kanada)’nden mezun oldu. canadian broadcasting corp.’da yazar, muhabir ve yapımcı olarak 15 yıl çalıştı. porcelain moon and pomegranates, published by the dundurn group in toronto, in 2007., night spirits, a book about an aboriginal community in northern canada, published by the university of manitoba press in oct. 1997. adlı yayınları bulunmaktadır. 2003'te metis yayınevi tarafından yayınlanmış olan ve bergama köylülerinin yörelerinde kurulan altın işletmesine direnişini köylülerin seslerinden anlatan "biz toprağı biliriz" adlı bir kitabı bulunmaktadır. ayrıca odtü medya ve kültürel calışmalar'da yüksek lisans düzeyinde bir medya eleştirisi dersi gelistirmiştir.

  sanem güvenç salgirli 1998 yılında orta doğu teknik üniversitesi, sosyoloji bölümünden mezun oldu. 2001 yılında yine aynı üniversitenin bilim ve teknoloji çalışmaları yüksek lisans programını tamamlayarak master derecesini aldı. state university of new york, binghamton, sosyoloji bölümünden de 2009 şubatında doktora derecesini aldı. 2009 yılının nisan ayından bu yana marmara üniversitesi sosyoloji bölümü çalışanıdır.
  bilim ve bilgi sosyolojisi, tarihsel sosyoloji ve tarihyazımı temel uzmanlık ve ilgi alanları olup, sosyal teori ağırlıklı dersler vermektedir.

  b. özgür sarioğlu 1987 yılında izmir fen lisesi'nden mezun oldu. 1991 yılında bilkent üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliği bölümü'nü bitirerek lisans derecesi aldı. sonra 1993 yılında bilkent üniversitesi matematik bölümü'nde yüksek lisansımı tamamladı. 2000 yılında abd'de massachusetts eyaleti'ndeki brandeis üniversitesi'nde fizik bölümü'nde doktorasını tamamladıktan sonra yurda döndü. o tarihten bu yana da odtü fizik bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. kendisini genel anlamda matematiksel fizikçi olarak tanımlamaktadır. ilgi alanı özelde daha çok gravitasyon (kütleçekim) kuramı olmakla birlikte genel olarak supergravitasyon, super sicim kuramı, klasik ve kuantum alan kuramları ve bu konularla ilgili her türlü matematiksel problemlerdir. 30'un üzerinde uluslararası makalesi bulunmaktadır. ingilizce'den türkçe'ye çevirisini yaptığı bir kitap da sabancı üniversitesi yayınları tarafından basıldı. 2007 tübitak-twas teşvik ödülü, 2009 üniversite çeviri eser ödülü sahibidir.

  devrim sezer lisans ve yüksek lisans eğitimini odtü'de tamamladı. daha sonra carleton üniversitesi'nde doktora'sını yaptı. iletişim yayınlarından çıkan "hasan ünal nalbantoğlu'na armağan: symbolae in honorem" isimli kitabı derlemiştir. toplum ve bilim dergisi'nde “yurttaş-filozof olarak habermas: kantçı projenin eleştirel gücü”, “gadamer’in pratik felsefesi: hermenötik düşüncede gelenek ve deneyimin önceliği” gibi makaleleri yayınlanmıştır. şu an izmir ekonomi üniversitesi uluslararası ilişkiler ve avrupa birliği bölümünde yard. doç. olarak görev yapmakta.

  nükhet sirman 1988 yılında londra üniversite'sinde antropoloji dalında söke'de aile işletmeleri üzerine yazdığı tezle mezun olduktan sonra önce odtü sosyoloji bölümünde çalıştı, halen de boğaziçi üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde öğretim üyesidir. tarımsal dönüşüm sorunsalı üzerine bir dizi makalesi yayınlandıktan sonra toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik, hayat öyküleri ve sözlü tarih, namus ve aile kavramlarındaki dönüşümler, kadına yönelik şiddet gibi konularda araştırmalar yapmıştır ve çeşitli derlemelerde makaleler yayınlamıştır. diyarbakır ili içinde bir yılda vukubulan kadın ölümlerini araştıran bir çalışmada danışmanlık yapmış, araştrımanın raporu "gökyüzünde asılı çığlıklar" başlığı ile bağlar belediyesi tarafından kitaplaştırlmış ve yine aynı çalışmadan "ya umut da biterse" başlıklı bir belgesel çalışmasında bulunmuştur. şimdiki çalışmaları mersin'e göçle gelmiş kürt nüfusun yerli halklarla karşılaşmasında aile, okul ve yasaların rolü üzerine odaklanmıştır. rdan@metu.edu.tr

  özgür türesay lisansını galatasaray üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü’nde 1999’da tamamladı. paris’te bulunan doğu dilleri ve medeniyetleri ulusal enstitüsü’nde (inalco) akdeniz ve ön asya alanında yüksek lisans derecesini aldıktan sonra 2008’de yine aynı kurumda savunduğu “être intellectuel à la fin de l’empire ottoman: ebüzziya tevfik (1849-1913) et son temps” (osmanlı imparatorluğu’nun sonunda aydın olmak: ebüzziya tevfik (1849-1913) ve zamanı) başlıklı teziyle doktor ünvanını aldı. 2003 yılından beri galatasaray üniversitesi siyaset bilimi bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta.

  yusuf uludağ odtü kimya mühendisliği bölümü’nden sırasıyla 1992 ve 1995 yıllarında lisans ve yüksek lisans dereceleri ile mezun oldu. doktora çalışmalarını uc davis (abd) kimya mühendisliği bölümü’nde tamamladı. 2001 yılında başladığı odtü kimya mühendisliği bölümü’ndeki öğretim üyeliği görevini halen sürdürmektedir. araştırma konuları deneysel ve hesaplamalı akışkanlar mekaniği ve çeşitli taşınım süreçlerinin matematiksel modellenmesi üzerinedir.

  ufuk uras kadıköy (maarif koleji) anadolu lisesi’nden sonra, i.ü.iktisat fakültesi’nde lisans, lisansüstü ve doktora eğitimini tamamladı. iktisat dergisi genel yayın yönetmenliği, ifmc (iktisat fakültesi mezunları cemiyeti), öes (öğretim elemanları sendikası) ve ödp (özgürlük ve dayanışma partisi) genel başkanlıklarında bulundu. i.ü. iktisat fakültesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde öğretim üyeliği yaptı. ödp söyleşileri, başka bir siyaset mümkün, ideolojilerin sonu mu? (marksist araştırmaları destek ödülü), sezgiciliğin sonu mu?, siyaset yazıları, alternatif siyaset arayışları, kurtuluş savaşında sol ve sokaktan parlamentoya: özgürlükçü siyaset için notlar, söz meclisten dışarı adlı kitapları bulunmaktadır. 23. dönem tbmm istanbul milletvekiliydi.

  tanay sıdkı uyar boğaziçi ünversitesi'nde lisans eğitimi gördü. ardından yıldız teknik üniversitesi'nde doktorasını tamamladı.şuan marmara üniversitesi mühendislik fakültesi makine mühendisliği bölüm'nde enerji anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. ayrıca avrupa birliği uyum sürecinde türkiye'de enerji ve çevre politikaları, türkiye'nin enerji sorunları ve çözüm önerileri, toplumsal hareketler ve çevre. toplumsal hareketler konuşuyor gibi kitapları yayımlanmıştır.

  yeşim uysal 2000 yılında doğu akdeniz üniversitesi mimarlık bölümü'nden mezun olmuş, 2003 orta doğu teknik üniversitesi mimarlık tarihi yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2004 yılından 2010 yılına kadar mimarlar odası'nda çeşitli kademelerde görev yapmış olan uysal, türkiye'de 1950-1980 arasında yapılaşma konusunda çalışmalar yürütmektedir. uysal çeşitli sivil toplum örgütleri ile birlikte kentteki farklı alanlara yapılan müdahalelere dair çalışmalarda bulunmuştur. uysal'ın mimarlık, sanat, tasarım eğitimi ve bauhaus ile bilim eşiği- sanat tarihinde gençler semineri kitaplarında yayınlanan 'türkiye'de 1960'larda ve 1970'lerde mimarlık eğitimi sistemi: orta doğu teknik üniversitesi mimarlık bölümü' adlı tez çalışması özetinin yanında farklı mimarlık dergilerinde 1950-1980 arasındaki dönemdeki çeşitli mimarlık ürünleri konusunda da makaleleri bulunmaktadır. mimarlar odası ankara şubesi'nde yürütülmekte olan bina kimlikleri ve envanteri projesi çalışma grubu üyesi olan uysal, orta doğu teknik üniversitesi mimarlık tarihi doktora programına devam etmekte, ankara'da kamu yapılarını ve bu yapıların kenti şekillendirmesini incelemektedir.

  betül yarar 1991’de odtü sosyoloji bölümü’nden mezun oldu. 1994 yılında essex üniversitesi sosyoloji bölümü’nde yüksek lisansını, 2000 yılında lancaster üniversitesi sosyoloji bölümü’nde doktorasını tamamladı. mürekkep dergisi yayın kurulu üyeliği, hegemonya, post fordizm ve küreselleşme ekseninde kapitalist devlet: bir bob jessop seçkisi adlı kitabın önsöz bölümünü yazdı ve editörlüğünü yaptı (alev özkazanç ile birlikte). ulusal ve uluslarası dergilerde yayınlanan bir çok makalesinden bazıları: “politics of/and popular music: an analysis of the history of arabesk music from the 1960s to the 1990s in turkey, cultural studies, sage: london, january, vol. 22, number 1, pp. 35-79. hegemonic struggle, the state and football: the new right and the new economy of football in turkey, european journal of cultural studies, 8/2: 197-217 (2005)., civilized women and light sports: modernization, women and sport in the early republican period of turkey, women, 2000.

  mesut yeğen istanbul şehir üniversitesi sosyoloji bölümünde öğretim üyesidir. orta doğu teknik üniversitesi sosyoloji bölümünden lisans (1986) ve yüksek lisans (1989), essex üniversitesi sosyoloji bölümünden doktora (1994) derecesini aldı. anadolu üniversitesi sosyoloji bölümünde ve orta doğu teknik üniversitesi sosyoloji bölümünde öğretim üyeliği yaptı. türk milliyetçiliği, kürt sorunu ve türkiye’de yurttaşlık meseleleri üzerine çalışmaktadır.

  levent yilmaz doç. dr., ankara üniversitesi iletişim fakültesi'nden dört yıllık lisans diploması aldı. yüksek lisans ve doktorasını ecole des hautes etudes en sciences sociales (paris)'de tamamladı.
  2006'dan bu yana istanbul bilgi üniversitesi tarih bölümü'nde öğretim üyeliği yapan doç. dr. levent yılmaz'ın kitaplarından bazıları; hayal ile fırtına, kayıp ruhlar isimsiz adalar , kaplan zamanı ve geçiş , sonülke , yenilik zamanı, düşünen söyleşiler.

  levent yilmaz prof. dr., lisans ve yüksek lisans eğitimini odtü kimya mühendisliği bölümü’nde tamamladıktan sonra ilinoi üniversitesi kimya bölümü’nden doktara derecesini aldı. polimerik maddeler, membran ayrışmaları, termal analiz ve membranların biyoteknoloji ve çevre süreçlerine uygulaması temel araştırma alanlarıdır. uluslararası dergilerde yayınlanan pek çok makalesinden bazıları şunlardır: a.h.ölçeroğlu,p.çalık,l.yılmaz, development of enhanced ultrafiltration methodologies for the resolution of racemic benzoin. "journal of membrane science", 322, (2008), p.446-452., c.oktar, l.yılmaz, h.ö. özbelge, n.bıçak, selective mercury uptake by polymer supported hydroxyethyl sulfonamides. "reactive &functional polymers", 68, (2008), p.842-850., g. çapar, l.yılmaz, ü.yetiş, a membrane-based co-treatment strategy for the recovery of print- and beck-dyeing textile effluents. "journal of hazardous materials", 152, (2008), p.316-323., goksu e.i., karamanlıoglu m., bakir u., yılmaz l., yilmazer ü., production and characterization of films from cotton stalk xylan. "journal of agricultural and food chemistry", 55, (2007), p.10685-10691. halen odtü kimya mühendisliği bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

  http://edpbebda.blogspot.com/