şükela:  tümü | bugün
  • beseblli , apacik , asikar olma durumu.
  • necip fazıl hiss-i bedahet için "peygamberlik makamının aslî ve mutlak sahibinin buyurdukları gibi kalpte bir nurdur ve izahın üstünde bir şeydir" diyor. sözlüklerde "ispata gerek olmayan açıklık" ve "herhangi bir mesele hakkında birden bire söz söylemek" olarak değerlendirilmiş.

    bedahet bir mesele, bir şey, bir olgu vb. hakkında mânânın içeriğinde sırlı olduğu kelimelerin aniden dilimize getirilmesini organize eden bir "mekanizma" olmalıdır. (müessir) bazı şeyler vardır ki biz onları biliriz. hâttâ burada denilmelidir ki biz bu şeyleri bildiğimizi bilmeyiz. yüksek ihtimalle o şey evvelde tefekkür edilmiş, üzerinde durulmuş, ölçüp-biçilip-tasarlanmış, kelimelere dökülmüş değildir. o şey hakkında bir problemle karşılaştığımızda üzerinde durmadan, durup tefekkür etmeden, ölçmeden o şey hakkındaki anlamı içeren kelimeleri (eser) ani bir biçimde dile getiririz. izahında zorlansam da işte biz o şeyin anlamını bu biçimde bedaheten izhâr etmiş oluruz. bu izhâr etmenin bir izahı yok bende. dibi-dayanağı nasılları niçinleri neredeleri ile.
  • (bkz: bedahet tosun)
  • bir konuda hazırlıksız konuşabilme yeteneği. *