şükela:  tümü | bugün
 • medine'ye goc eden muslumanlar ile mekkeli musrikler arasinda yapilan ilk buyuk savas olup muslumanlarin galibiyeti ile sonuclanmistir
  (bkz: uhud savasi)
 • (bkz: eshab i bedir)
 • ebu cehil'in öldürüldüğü, hz ali'nin savaş ganimeti olarak zülfikar'a sahip olduğu savaştır.
 • sina akşin'e göre büyük çaplı bir mahalle kavgası olarak değerlendirilebilir. büyük çaplı mahalle kavgasının insanlık tarihini böylesine derinden etkilemesi çok çarpıcıdır.
 • mehmet akif'in çanakkale şehitlerine adlı şiirinde de geçer bu savaş. çanakkale şehitlerinin bedr savaşındaki müminler kadar şanlı olduğu vurgulanır bir beyitte:

  --- spoiler ---
  ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhid'i...
  bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
  --- spoiler ---
 • mekke'deki müslümanların mallarının yağmalanmasıyla oluşturulan kervanın şam yolunda durdurulmasıyla yapılan çatışmadır. çatışmadır çünkü bilinen meydan savaşlarındaki kalabalık ordular yerine nispeten ufak birlikler arasında cereyan etmiştir. kervana saldırı yapılma ihtimalini bilen kureyş kabilesi ileri gelenleri 100 süvari, 950 kişi ve 700 develik bir eskort kuvvetiyle yola çıkmış, medine-mekke arası bir kasaba olan bedir yakınlarında mevzilenen 300 piyade ve 70 kadar deveden oluşan müslüman birliğini haber alıp 13 mart 624 tarihinde saldırıya geçmiştir. çatışma alanına iki gün önceden gelen dinç müslüman birliği çatışma alanına iyi mevzilenmiş, kalabalık ama yol yorgunu mekkelileri bozguna uğratmıştır. kureyş kabilesi ileri gelenlerinden ebu cehil bu savaşta öldürülmüştür.
 • müslümanlarla mekke gayrımüslimleri arasındaki ilk sava$ olan bedir sava$ı, müslümanların, $am' dan dönmekte olan bir mekke ticaret kervanını yağmalamak isteyip, ortalama 300 kişilik bir asker birliğini de bu iş için medine' den yola çıkarmasıyla patlak vermi$tir. haberi alan mekke gayrımüslimleri de doğal olarak askeri bir birlik hazırlayıp kervanlarını korumak istemi$tir. iki birlik mekke-medine arasındaki bedir denilen bir bölgede vuru$maya ba$lamı$ ve müslümanlar kazanmı$tır. yaklaşık 70 mekkeli gayrımüslim bu sava$ta öldürülmü$ ve muhammed'in talimatıyla hepsinin de cesedi bölgedeki bir kuyuya balık istifi gibi atılmı$tır.
 • gönüllülerin davet edildiği bu savaşa sadece mekkeden hicret eden muhacirlerin katılması, islam tarihini sirküler bir nedensellik ilkesiyle inceleme adına önemli bir girizgah kabul edilebilir.
 • mekke oligarkını oluşturan sermayedar çoktanrıcılara çok feci geçirdiğimiz savaştır.