şükela:  tümü | bugün soru sor
 • fatih okumuş imzalı bir yazıdan alıntı:
  "bitkilerin ömürleri gibi büyüme şekilleri ve ihtiyaç duydukları çevre şartları da çeşitlidir. birkaç saatlik ömrü olan bitkiler bulunduğu gibi, yüzlerce yıl yaşayan bitkiler de vardır. aşklar da böyledir. işte bu yüzden de imkan ve ihtimal yoktur aşk u sevdayı bilmeye... çünkü herkesin mikyası kendisidir. bununla birlikte hangi aşığa sorsanız fuzuli’nin sözlerinin altına hiç tereddütsüz imzasını atabilir:
  “mende mecnun’dan füzun aşıklık istidadı var
  aşık-ı sadık menem, mecnun’un ancak adı var.”
 • iskender pala'nin ifadesiyle fuzuli'nin berceste beyit olmanın da fevkinde manalar taşıyan meşhur ve latif beyitinin ilk dizesi.tamamı şöyledir

  bende mecnun'dan füzun aşıklık istidadı var
  aşık-ı sadık benem mecnun'un ancak adı var
 • fuzuli'nin bir gazelinin ilk beyiti.

  bende mecnundan füzun aşıklık istidadı var
  aşık-ı sadık benem mecnunun ancak adı var

  kıl tefahür kim senin hem var ben tek aşıkın
  leylanin mecnunu şirinin eğer ferhadı var

  ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle
  derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var

  öyle bed-halem ki ahvalim görende şad olur
  her kimin kim dehr cevrinden dil-i naşadı var

  gezme ey gönlüm kuşu gafil feza-yı aşkta
  kim bu sahranın güzer-gahında çok sayyadı var

  ey fuzuli aşk men'in kılma nasihten kabul
  akl tedbiridir ol sanma ki bir bünyadı var
 • "bende mecnun’da olduğundan daha fazla aşıklık kabiliyeti, sevmeye doğal eğilim var" manasında fuzuli beyiti
 • meali "bende mecnundan fazla, aşıklık eğilimi var" olan dize..ikinci dizenin meali de şu şekilde olabilir:
  "gerçek sadık aşık benim, mecnun'un sadece isim yapmış"
  diğer kısımları da tercümeye çalışalım:

  "kıl tefahür kim senin hem var ben tek aşıkın
  leylanin mecnunu şirinin eğer ferhadı var"

  fuzuli'nin aslında demek istedikleri:
  düşün ki leyla'nın mecnun'u şirin'in ferhat'ı, senin de tek aşığın ben varım

  "ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle
  derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var "

  fuzuli'nin aslında demek istedikleri:
  temkinli insanım (sabır, dikkat ehliyim, üstadıyım), bülbülle karıştırma
  onun derde sabrı olmadığı için her an binlerce feryadı var. (ben sesimi çıkarmam, beklerim manasına)

  "öyle bed-halem ki ahvalim görende şad olur
  her kimin kim dehr cevrinden dil-i naşadı var"

  fuzuli'nin aslında demek istedikleri:
  öyle kötü bir haldeyim ki halimi gören diğer hallerim mutlu olur (burayı ben de anlamadım)
  dünyanın cefasından gönül feryadı olanlar (burayı da anlamadım)

  "gezme ey gönlüm kuşu gafil feza-yı aşkta
  kim bu sahranın güzer-gahında çok sayyadı var "

  fuzuli'nin aslında demek istedikleri:
  ey gafil (saflama,boş hayaller kuran manasına) gönlüm, aşk uzayında haybeye volta atma (biraz fazla mı modern oldu, neyse) çünkü bu çölün güzergahında çok gezgin var senin gibi..(iyi birşey demek istiyor, kesin)

  "ey fuzuli aşk men'in kılma nasihten kabul
  akl tedbiridir ol sanma ki bir bünyadı var"

  fuzuli'nin aslında demek istedikleri:
  olm fuzuli (kendi kendine sesleniyor, aynı zamanda şiire kendi imzasını atmış oluyor), nasihati aşkı yasaklama olarak algılama, çünkü o sadece aklın tedbiridir, yol göstermesidir, başkaca bir gücü vs yoktur (yani inşallah öyledir, mana adamı tabi bunlar, akıl ermez fikirlerine falan)
 • elimize ulaşan son bilgilere göre bu söz fuzuliye ait değilmiş.. hasetinden çatır çatır çatlayan romeo söylemiş bu sözü..
 • devamı " aşık-ı sadık menem mecnunun ancak adı var " olan, fuzuli'nin şahane bir gazelinin ilk beyiti.

  "mecnun'un sadık olmaması n'alaka lan??" dense de fuzuli inceyi görmüş bir zat olarak bunu dizelerine taşımıştır. (bkz: inceyi görmek)

  mecnun her ne kadar leyla'ya deliler gibi aşık olsa da hatta ona aşkından çöllere düşse de çöle düşmesinin ardından leyla'ya olan aşkından sıyrılıp ilahi bir aşka geçiş yapmıştır. yani leyla'ya olan aşkına ihanet etmiş hatta daha sonra leyla ile karşılaşmasına rağmen onu tanımamış ve bu beyitin yazılmasına vesile olmuştur.

  edit: menem.
 • bazı kimselerin zanettiğinin aksine, * fuzuli bu beyitte mecnun'un sadık olmadığını söylememektedir. mecnun bal gibi de sadıktır.

  zaten hikayede anlatılan şey; mecazi aşktan ilahi aşka geçmektir. mecnun, leyla'ya olan aşkı ve sadakati vesilesiyle mevla'yı bulmuştur. onun leylası artık mevla'dır. o her yerdedir, her şeydedir, mecnun'dadır. o gerçek aşktır.

  fuzuli bilindiği gibi bu arap masalını/efsanesini mesnevi şeklinde kaleme alanlardan biridir. yani konuya son derece hakimdir.

  söz konusu dizelerinde anlatmak istediği, mecnun'un bir efsane olduğu, bir hayali karakter olduğu, kendisinin ise gerçek olduğudur. bu sebeple:

  mende mecnûn'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var.
  âşık-ı sâdık menem mecnûn'un ancak adı var.

  demiştir.
 • can verme gam-ı aşka ki aşk afet-i candır
  aşk afet-i can olduğu meşhur-u cihandır

  özet: gaza gelmeyin.